PDA

Volledige versie bekijken : De stelling


Rozenhart
16 augustus 2010, 09:26
Het denken is alles.
Bewustzijn is denken en liefde is denken.
Alles is een vorm van denken.
Bewustzijn en denken zijn dus geen twee zaken, liefde is ook gewoon denken.
Alles is denken en zo ook God.
God is mogelijk de hoogste vorm van denken.
Er is geen ziel, geen apart zelf. Je bent het denken zelf in al zijn manifestaties. In werkelijkheid zijn er geen grenzen.
Het denken manifesteert zich niet in een ruimte die we bewustzijn noemen. Bewustzijn is denken.
Je denken observeren of je gevoelens observeren is dus schijnbaar waar.
De waarnemer is tevens dat wat ie waarneemt.

Rozenhart
16 augustus 2010, 09:47
Het ego is niets anders dan het denken dat zich niet richt op de feiten.
Het ego onderkent niet of nauwelijks de gevoelens en het leven van andere wezens.
Het denken is van nature open maar het denken in de vorm van het ego, schept grenzen.
Er bestaat in werkelijkheid enkel denken. Je kunt alleen en samen denken.

Rozenhart
16 augustus 2010, 11:17
Je hebt de materie in al haar vormen. De aarde, de zon, de zee?n, de mens, de vogels, de bomen, de rotsen,...
En je hebt daarnaast het denken in al zijn vormen.
De wereld van materie be?nvloedt het denken en het denken be?nvloedt de wereld.
Het denken als liefde of als haat be?nvloedt onze wereld.

Ananta
16 augustus 2010, 21:57
Het denken is alles.
Bewustzijn is denken en liefde is denken.
Alles is een vorm van denken.
Bewustzijn en denken zijn dus geen twee zaken, liefde is ook gewoon denken.
Alles is denken en zo ook God.
God is mogelijk de hoogste vorm van denken.
Er is geen ziel, geen apart zelf. Je bent het denken zelf in al zijn manifestaties. In werkelijkheid zijn er geen grenzen.
Het denken manifesteert zich niet in een ruimte die we bewustzijn noemen. Bewustzijn is denken.
Je denken observeren of je gevoelens observeren is dus schijnbaar waar.
De waarnemer is tevens dat wat ie waarneemt.

ik zou eerder geneigd zijn te stellen dat; (1)'alles is bewustzijn' i.p.v. 'alles is denken'. Die stelling suggereert dat er niets vooraf gaat aan het denken en er gaat niet-iets vooraf aan het denken. Dat kan niet benoemd, ge- of bedacht worden, er kan niet gekeken worden naar het eigen oog (behalve in de spiegel): 'Het denken weerspiegelt het bewustzijn'
(2)Alles krijgt vorm door het denken, i.p.v. 'alles ?s een vorm van denken'. Zo krijgt ook God vorm in het denken, en ook hoog en laag zijn vormen van het denken.
(3)Gedachten worden opgemerkt, gezien, ook de gedachten over bewustzijn. Als 'je' in de weg zit bij het opmerken, dan spreek je over observatie; voortkomend uit het idee dat t ergens toe leidt, dat observeren een doel heeft.
Ananta

Maria
16 augustus 2010, 23:45
Ananta, je zou eens een boek kunnen schrijven! Je verwoordt het telkens zo ontzettend helder. Ik teken in hoor BiGeRgRiN

Rozenhart
17 augustus 2010, 06:52
ik zou eerder geneigd zijn te stellen dat; (1)'alles is bewustzijn' i.p.v. 'alles is denken'. Die stelling suggereert dat er niets vooraf gaat aan het denken en er gaat niet-iets vooraf aan het denken. Dat kan niet benoemd, ge- of bedacht worden, er kan niet gekeken worden naar het eigen oog (behalve in de spiegel): 'Het denken weerspiegelt het bewustzijn'
(2)Alles krijgt vorm door het denken, i.p.v. 'alles ?s een vorm van denken'. Zo krijgt ook God vorm in het denken, en ook hoog en laag zijn vormen van het denken.
(3)Gedachten worden opgemerkt, gezien, ook de gedachten over bewustzijn. Als 'je' in de weg zit bij het opmerken, dan spreek je over observatie; voortkomend uit het idee dat t ergens toe leidt, dat observeren een doel heeft.
Ananta
Alles is een produkt van ons denken, iedere geestelijke ervaring zegt iets over hoe we denken en geloven, en geloven is ook weer terug te voeren naar ons denken.
Er bestaat niets buiten ons denken. Behalve dan de wereld zoals ie is. De bloem geurt en de zee golft. YuHu
Onze kijk op de wereld zegt ook weer alles over ons denken.
Bewustzijn bestaat niet, het is een concept van ons denken. BiGeRgRiN

Liefs

Rozenhart
17 augustus 2010, 06:53
Ananta, je zou eens een boek kunnen schrijven! Je verwoordt het telkens zo ontzettend helder. Ik teken in hoor BiGeRgRiNIk teken voor jouw boek.
In ieder mens zit een boek. ByE

Rozenhart
17 augustus 2010, 16:09
Ik is geest en de geest is niets anders dan ons denken.
Denken kan ook voelen zijn, en denken-denken.
Ons ik kan ook het ego voortbrengen, angst en haat.
Bewustzijn zelf is een eigenschap van de geest, het ik. Maar niet iets afzonderlijks, iets buiten onze geest.
De geest is oneindig.
Zonder ik is er geen smaak, is het leven zoutloos.
De zeven chakra's zijn een verwijzing naar de vele gezichten van onze geest.
Er is sprake van Een geest met een oneindig aantal gezichten.
Het ik is terug te vinden binnen iedere chakra, want anders zou er geen sprake zijn van ervaren, ervaring.
We kunnen onszelf ervaren als liefde maar ook als ego.
We kunnen in ons hoofd zitten maar ook in ons buik.
We kunnen zelfs het lichaam verlaten... Of is dat een illusie? Verlaat slechts dat deel van de geest wat daar aanwezig was en ontmoet dat deel wat nimmer incarneerde. Zoals een plaswater maar een deel van zichzelf ziet verdwijnen in de spons en het water daar weer terug kan 'vloeien'.
In werkelijkheid is maar een deel van onze geest hier en nu aanwezig. We zien toe op het lichaam hier.
Er is Een geest.
Zijn aanwezigheid in de mensheid en andere levende wezens is een feit.

Rozenhart
17 augustus 2010, 16:37
Ik ik is het denken denken is het ego.
Ik is gewaarzijn.
Ik is geest met zijn oneindig aantal gezichten.
Ik ben alles maar ik ben niet de wereld. Ook al kan ik de wereld be?nvloeden.
De geest en de wereld zijn een. En als het Ene is er geen afgescheidenheid maar ik overstijg de materie.
Je kunt je zelf enkel denkbeeldig verliezen in de wereld.
Je kunt vervallen tot de allerlaagste gedachte.
Je kunt opklimmen tot in de hemel, je bent zelf het begin en einde van je ervaring.
Hoe slecht je ook zal zijn, ik zal zijn.
Hoe goed je ook zult zijn, ik zal zijn.

Rozenhart
17 augustus 2010, 16:49
Het ego is de illusie van afgescheidenheid.
Het ego is een product van de geest die zichzelf heeft gezocht boven anderen, ten koste van anderen.
Liefde is tevens een creatie van de geest.
In liefde bestaat geen afgescheidenheid.
Je hoeft er niet aan te twijfelen, dat alles een gevolg is van ik, jezelf, het denken.

Rob
17 augustus 2010, 18:43
http://www.ornor.com/images/252stellingkast.gif

Rozenhart
18 augustus 2010, 17:11
Ook heel praktisch, Rob. YuHu

Rozenhart
18 augustus 2010, 17:30
De geest laat zichzelf niet waarnemen op een afstandje, want wie of wat neemt dat dan waar?
De geest is het ik, het zelf.
De geest Is.
Het ego of liefde is geen verschijningsvorm dat tegenover de geest staat maar juist van de geest is.
De geest is het denken en het denken is alles, zowel alle schoonheid als de meest verschrikkelijke vorm.
Gedachten en gevoelens komen op binnen onze geest en verdwijnen binnen onze geest, zijn een uiting van de geest.
Ik ben alles, iedere uiting van en binnen de geest.
Het zelf is oneindig, in deze oneindigheid manifesteert zich het ego, een bundeling van herinneringen en verlangens. Het ego manifesteert zich niet toevallig maar door onze gedachten. Het ego is een product van ons denken.
We hebben zelf een reden gegeven aan het ego.
We geven zelf een reden aan alles, of dat we hier nu spreken over liefde of haat.

Als je werkelijk vindt dat haat geen plaats heeft in je leven, zal je haar ook geen gelegenheid gegeven. Zo simpel is het.
Je bent immers alles, iedere uiting van de geest. Niets is toevallig. Ook liefde niet.

De stelling gaat over dat het denken alles is.

Rozenhart
18 augustus 2010, 18:02
Ik en ikje (ego) zijn niet-twee.
Het ware zelf en het onware zelf zijn niet gescheiden.
Het valse zelf openbaart zich binnen het zelf.
De eerste tekenen van het ego zijn wezelf...
Er is niets in onze geest dat toevallig aanwezig is, daarom is het ego niet gescheiden van de rest.
Wanneer wij liefde ervaren, ervaren we niet het ego, en net andersom. Zij zijn beiden uitingen van de geest, het denken.
Alle gedachten zijn wezelf. Je kunt ze loslaten of niet. Maar zeggen dat je ze niet bent, helpt je niet echt, tot jezelf door te dringen, tot de kosmos van het zelf.
Gevoelens, gedachten, liefde, haat, het maakt niet uit wat. Niets is toevallig aanwezig. Wanneer je dat begrijpt verdwijnt tijd als een probleem binnen jezelf. Verandering vraagt dan geen tijd meer maar inzicht, zelfkennis.
Als er reden tot liefde is, zal liefde niet weerhouden worden er te zijn.

Rozenhart
18 augustus 2010, 19:53
De gemeenschappelijke wereld waarin we leven.
Op ons pad kunnen we dezelfde oude watertoren tegenkomen.
Maar misschien vind jij hem verschrikkelijk en ik juist bijzonder.
Aan de ene kant delen we het fysieke, aan de andere kant kunnen we verschillende gedachtes erop nahouden, niet waar?
Ergens vult onze geest iets in, iets aan, wanneer we ergens naar kijken, en of luisteren, en of voelen, en of ruiken, en of proeven.
Toch kunnen we ook onze gedachtes met elkaar delen, met elkaar ergens over eens zijn.
Een deel van de wereld wordt ervaren door ons lichamelijke aanwezigheid. Maar onze geest is er ook bijbetrokken.
Onze geest kan onze lichamelijke ervaring zelfs versterken.
Er bestaat een wisselwerking en een samenwerking,
Maar mijn geest is niet de oude watertoren. Ook niet de bomen die erom heen staan. Toch hoef ik geen afgescheidenheid te ervaren.

Rozenhart
19 augustus 2010, 12:22
Hier de voorlopige afronding tot na het boek (http://www.zelfkennisforum.nl/showthread.php?t=250).


De Stelling is een verwijzing naar de geest, ons denken.
Of dat we het hier nu hebben over hoger of lager denken, over sociaal of asociaal denken, positief of negatief denken. Denken op de achtergrond of op de voorgrond.
Geest als liefde en waarheid.
Geest als haat en leugen.
Ik ben geest en geest is denken; en denken is alles.
Je bent de onbegrensde geest zelf...

Het ik is geen verwijzing naar iets binnen onze geest.
Met het ego wordt daar wel naar verwezen.
We hebben geen geest maar zijn geest.
We zijn geen ego maar hebben een ego.
Het ego is niet vrij van tijd, niet vrij van naam en vorm.
De geest is onbeperkt ook al zijn we onszelf bewust binnen het lichaam.

De Stelling kan genezing brengen, verandering binnen ons leven.
Zij kan genezing brengen binnen onze geest.
De Stelling stimuleert zelfonderzoek, hier en nu.
De Stelling is niet tegen geloof maar geloof alleen is niet voldoende om geheel door te dringen tot ons diepste en hoogste zelf, tot wat is, geest zelf.
Alleen een grondig zelfonderzoek kan de waarheid van De Stelling aan het licht brengen.
Je kunt op basis van geloof eraan beginnen of op basis van geloof het juist verwerpen.
Weet dat je bovenal de Waarheid zelf bent, hier en nu.
De Stelling is een richtingaanwijzer en een richtingaanwijzer kan alleen van nut zijn als je de aangewezen richting verder onderzoekt, praktiseert.

De praktijk ben jezelf, daar is niets bijzonders aan.
Jouw leven is een gevolg van je denken.
Maar je hebt niet de kosmos geschapen en je bent een kind van je ouders.
Aan de andere kant werk je mee aan jouw situatie als mens hier op aarde.
Innerlijk ben je pas vrij als je de sleutel tot jezelf hebt gevonden en hebt toegepast.
De Waarheid is reeds aanwezig maar zonder de juiste kennis en de juiste praktijk slechts iets van grote waarde in een zware kluis. Je kunt opscheppen over je innerlijke rijkdom maar je bent in werkelijkheid nog even arm.

jan
19 augustus 2010, 14:26
een beetje een rammelende stellingDrOoL

Rozenhart
19 augustus 2010, 14:35
een beetje een rammelende stellingDrOoL
Ik moet het nog allemaal verder uitwerken.
Al kan ik natuurlijk niet de Waarheid verwoorden.
Toch is 'rammelende' nog niet zo gek... Houdt een mens wakker. BiGeRgRiN

jan
19 augustus 2010, 14:40
Ik moet het nog allemaal verder uitwerken.
Al kan ik natuurlijk niet de Waarheid verwoorden.
Toch is 'rammelende' nog niet zo gek... Houdt een mens wakker. BiGeRgRiN

Dat je de waarheid niet kunt verwoorden snap ik.
maar hetgeen je voor de rest hier verwoordt rammelt nu eenmaal.

Rozenhart
19 augustus 2010, 14:50
Dat je de waarheid niet kunt verwoorden snap ik.
maar hetgeen je voor de rest hier verwoordt rammelt nu eenmaal.
Dat zei je al, dat het rammelde. BiGeRgRiN

Mensen beweren dat liefde iets anders is dan denken. Dat je maar beter het denken los kunt laten. Maar ze vergeten dan, dat liefde het product is van ons denken.

Er wordt beweerd dat de mens bewustzijn zelf is en dat alles, komt en gaat binnen dat bewustzijn. Dat we niet het denken zijn, niet onze angst, niet onze gedachten, en dergelijke. Maar daarentegen zeg ik: dat bewustzijn denken is en denken bewustzijn. Dat we enkel van bewustzijn een concept hebben gemaakt.

We zijn geest en de geest is de schepper van alles, of dat we hier nu spreken over liefde of angst, waarheid of leugen,...

Dat jij mijn stelling vindt rammelen zegt mogelijk meer over hoe jij dingen onderzoekt op waarheid dan dat wat ik schrijf niet waar zou zijn.

Danique
19 augustus 2010, 14:50
Telkens als ik lees over het uitgeven van een boek van jou Rozenhart dan denk ik: Is het nu echt zo gemakkelijk om een boek uit te geven?
Jij lijkt het zo gemakkelijk te doen.

Ik schrijf graag en het lijkt me een droom om een boek te schrijven, een uitgever te vinden die het uitgeven wil en succesvol te zijn.
Waarbij ik succesvol zie als 'graag gelezen'.

Heb altijd gedacht dat het hartstikke moeilijk is een uitgever te vinden die dat wil, die jouw boek goed genoeg vindt..
Dat het lastig is door te dringen in die wereld... dat je wellicht eigen geld nodig hebt.

Vraagje Rozenhart: Is het zo gemakkelijk als dat jij over doet komen?
En hoe werkt dat nu eigenlijk (voor jou)?

Danique
19 augustus 2010, 15:11
Dat jij mijn stelling vindt rammelen zegt mogelijk meer over hoe jij dingen onderzoekt op waarheid dan dat wat ik schrijf niet waar zou zijn.

Wat ik bij jou ervaar Rozenhart is dat ik telkens denk: Ja.. maar net niet.
Voor mij.
Er zijn raakvlakken, er zijn dingetjes die ik herken, maar het is net of je blijft steken.. niet door die ?ne laag heen kijkt die zoveel verdieping geeft.
En ik mis de overtuiging, de passie, het gevoel dat jij ??n bent met je visie.
Haast alsof je de klok hebt horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.
Alsof het ook voor jou abstract blijft.

Wat dan zou kunnen overkomen alsof ik het beter zou weten.
Maar dat is niet zo.
Het is een gevoel dat ik bij jouw schrijven heb... het is het niet... voor mij.
Je haalt iets aan, je reikt je hand ernaar uit, maar er is geen werkelijke 'touch'.

Ik hoop dat je dit schrijven van mij niet vervelend vindt.
Misschien kun je er in positieve zin in iets mee...

Het zegt natuurlijk ook veel over mij.
Ik bedoel: ik hou van passievol schrijven.

Ik wens je veel plezier met het boek! FlOwErS

Rozenhart
19 augustus 2010, 15:11
Telkens als ik lees over het uitgeven van een boek van jou Rozenhart dan denk ik: Is het nu echt zo gemakkelijk om een boek uit te geven?
Jij lijkt het zo gemakkelijk te doen.

Ik schrijf graag en het lijkt me een droom om een boek te schrijven, een uitgever te vinden die het uitgeven wil en succesvol te zijn.
Waarbij ik succesvol zie als 'graag gelezen'.

Heb altijd gedacht dat het hartstikke moeilijk is een uitgever te vinden die dat wil, die jouw boek goed genoeg vindt..
Dat het lastig is door te dringen in die wereld... dat je wellicht eigen geld nodig hebt.

Vraagje Rozenhart: Is het zo gemakkelijk als dat jij over doet komen?
En hoe werkt dat nu eigenlijk (voor jou)?
Ik heb een bepaalde schrijfcarriere, door de jaren heen heb ik geschreven voor diverse tijdschriften en zelfs voor een plaatselijke krant.
Ook was er eens een uitgever geinteresseerd in een boekje van mij over een bepaald onderwerp, maar de stichting die ik toen vertegenwoordigde zag dat niet zitten.
Mijn boeken geef ik zelf uit, dan word ik nog wel eens vervolgens benaderd door boekhandels die graag in het bezit willen komen van mijn schrijfwerk, ook kopen bibliotheken wel eens mijn werk in. Natuurlijk leg ik ook zelf contacten.
Tegenwoordig geven steeds meer (brood)schrijvers zelf hun boeken uit, ze doen dan beiden, boeken via de gewone uitgever en boeken via de online uitgever.
De beste online uitgever tot nu toe vind ikzelf: www.lulu.com (http://www.lulu.com)

Als jij een boek hebt in Word, dan kan ik je daarbij verder helpen, Caroline.
Dan kun je binnen een paar weken tot een maand al een boek binnen krijgen, op je huisadres. Dan betaal je enkel de onkosten, per boek.

Rozenhart
19 augustus 2010, 15:20
Wat ik bij jou ervaar Rozenhart is dat ik telkens denk: Ja.. maar net niet.
Voor mij.
Er zijn raakvlakken, er zijn dingetjes die ik herken, maar het is net of je blijft steken.. niet door die ?ne laag heen kijkt die zoveel verdieping geeft.
En ik mis de overtuiging, de passie, het gevoel dat jij ??n bent met je visie.
Haast alsof je de klok hebt horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.
Alsof het ook voor jou abstract blijft.

Wat dan zou kunnen overkomen alsof ik het beter zou weten.
Maar dat is niet zo.
Het is een gevoel dat ik bij jouw schrijven heb... het is het niet... voor mij.
Je haalt iets aan, je reikt je hand ernaar uit, maar er is geen werkelijke 'touch'.

Ik hoop dat je dit schrijven van mij niet vervelend vindt.
Misschien kun je er in positieve zin in iets mee...

Het zegt natuurlijk ook veel over mij.
Ik bedoel: ik hou van passievol schrijven.

Ik wens je veel plezier met het boek! FlOwErS
Mijn boek is nog niet af en ik heb al een beoordeling aan mijn broek. BlInK
Lees mijn boek zou ik zeggen.
Mijn boeken komen wel degelijk 'binnen', er zijn wel degelijk mensen die openstaan voor wat ik te melden heb. Maar blijkbaar gaat jouw informatie over meningen niet verder dan wat mensen hier schrijven, en dat is een zeer eenzijdige visie, niet waar, Caroline?

Wanneer dit boek uitkomt zal ik er ook een aantal lezingen aankoppelen, vaak nog beter, voor alle duidelijkheid. FlOwErS

Danique
19 augustus 2010, 15:22
Nou.
Ik heb geen boek liggen hoor.
En ik zou het niet voor elkaar krijgen om binnen een paar maanden een boek te schrijven.
Nee.. daar zou ik wel een jaar voor nodig hebben.
Misschien langer.
Om te kunnen schrijven, te schrappen, te vervolmaken en ik zou er werkelijk van genieten.
Ik ben dol op woorden en hun kunsten..

Ik heb de School voor Journalistiek gedaan en voor twee regionale dagbladen geschreven.
Als journaliste.
Verder gaat mij schrijfcarri?re niet, behalve dan dat ik het voor mijn werk in de marketing nu natuurlijk nog steeds doe.

Ik zou me eens moeten verdiepen in dat 'zelf je boek uitgeven'.
Het lijkt mij, maar dat is mijn mening, dat 'zelf je boek uitgeven' je nog geen schrijver maakt.

Aan de andere kant... wat maakt iemand een schrijver?

FlOwErS

Danique
19 augustus 2010, 15:26
Mijn boek is nog niet af en ik heb al een beoordeling aan mijn broek. BlInK
Lees mijn boek zou ik zeggen.
Mijn boeken komen wel degelijk 'binnen', er zijn wel degelijk mensen die openstaan voor wat ik te melden heb. Maar blijkbaar gaat jouw informatie over meningen niet verder dan wat mensen hier schrijven, en dat is een zeer eenzijdige visie, niet waar, Caroline?

Wanneer dit boek uitkomt zal ik er ook een aantal lezingen aankoppelen, vaak nog beter, voor alle duidelijkheid. FlOwErS

Ja... is natuurlijk wel waar.
Ik zeg iets over een boek wat er nog niet is.
Op basis van wat ik erover, overigens van jouw hand, hier op dit forum lees.

Kan ik me nog inschrijven voor een gratis exemplaar?
Ik bedoel... ben toch wel benieuwd naar het uiteindelijke werk.
Vanuit mijn schrijversoog.

Rozenhart
19 augustus 2010, 16:25
Nou.
Ik heb geen boek liggen hoor.
En ik zou het niet voor elkaar krijgen om binnen een paar maanden een boek te schrijven.
Nee.. daar zou ik wel een jaar voor nodig hebben.
Misschien langer.
Om te kunnen schrijven, te schrappen, te vervolmaken en ik zou er werkelijk van genieten.
Ik ben dol op woorden en hun kunsten..

Ik heb de School voor Journalistiek gedaan en voor twee regionale dagbladen geschreven.
Als journaliste.
Verder gaat mij schrijfcarri?re niet, behalve dan dat ik het voor mijn werk in de marketing nu natuurlijk nog steeds doe.

Ik zou me eens moeten verdiepen in dat 'zelf je boek uitgeven'.
Goh, dan heb je al een hoop schrijf ervaring.
Maar als je een boek wil schrijven moet je er gewoon aan beginnen, anders komt het er mogelijk nimmer van.

Het lijkt mij, maar dat is mijn mening, dat 'zelf je boek uitgeven' je nog geen schrijver maakt.

Aan de andere kant... wat maakt iemand een schrijver?

FlOwErS
We kunnen het status quo natuurlijk bij de gewone uitgevers laten liggen. En nimmer mogen proeven van die boeken die zij niet hebben geaccepteerd als zinvol en of commercieel.
Wat maakt iemand tot schilder? Vincent van Gogh verkocht geen doek, toch?

Officieel ben ik opgenomen bij het Velsen schrijverscollectief, werd mij verteld. Ook word ik door diverse boekhandelaren als een schrijver omschreven.
Zulke dingen gaan dan vanzelf.

Rozenhart
19 augustus 2010, 16:32
Ja... is natuurlijk wel waar.
Ik zeg iets over een boek wat er nog niet is.
Op basis van wat ik erover, overigens van jouw hand, hier op dit forum lees.

Kan ik me nog inschrijven voor een gratis exemplaar?
Ik bedoel... ben toch wel benieuwd naar het uiteindelijke werk.
Vanuit mijn schrijversoog.Okee,
je krijgt t.z.t. het boek als eboek toegestuurd.
Dan kun je hier je recensie schrijven...
Goh, dan wordt het allemaal nog leuker en spannerder. BiGeRgRiN

Danique
19 augustus 2010, 17:42
Hahaha.. dat is goed.
Is lang geleden dat ik een recensie geschreven heb.
Lijkt me best wel weer eens leuk!

Danique
19 augustus 2010, 17:43
Oh uh?
Het wordt toch niet heel dik h??
Dat boek van jou BiGeRgRiN FlOwErS

Rozenhart
19 augustus 2010, 17:54
Oh uh?
Het wordt toch niet heel dik h??
Dat boek van jou BiGeRgRiN FlOwErS
Meestal zijn mijn boeken niet zo dik.
Maar in dit geval moet ik natuurlijk recht doen aan jullie reactie, van Jan en jou. BiGeRgRiN

Ananta
19 augustus 2010, 21:52
Alles is een produkt van ons denken, iedere geestelijke ervaring zegt iets over hoe we denken en geloven, en geloven is ook weer terug te voeren naar ons denken.
Er bestaat niets buiten ons denken. Behalve dan de wereld zoals ie is. De bloem geurt en de zee golft. YuHu
Onze kijk op de wereld zegt ook weer alles over ons denken.
Bewustzijn bestaat niet, het is een concept van ons denken. BiGeRgRiN

Liefs

Ik ben het met je (stelling) eens als je zegt dat het denken de wereld vormt, ze geeft namen aan wat zich voor-doet. Maar aan w?t het zich voordoet kan niet gevormd of genoemd worden...Bewustzijn is een concept wanneer het over gedachten over bewustzijn gaan. Grappig dat je toch nog een uitzondering ziet in het bestaan binnen/buiten het denken: 'de wereld zoals die Is'....Binnen of buiten het denken zijn ook gedachten over het denkenBiGeRgRiNSwEaTdRoP
Ananta

Ananta
19 augustus 2010, 22:10
Hier de voorlopige afronding tot na het boek (http://www.zelfkennisforum.nl/showthread.php?t=250).


De Stelling is een verwijzing naar de geest, ons denken.
Of dat we het hier nu hebben over hoger of lager denken, over sociaal of asociaal denken, positief of negatief denken. Denken op de achtergrond of op de voorgrond.
Geest als liefde en waarheid.
Geest als haat en leugen.
Ik ben geest en geest is denken; en denken is alles.
Je bent de onbegrensde geest zelf...

Het ik is geen verwijzing naar iets binnen onze geest.
Met het ego wordt daar wel naar verwezen.
We hebben geen geest maar zijn geest.
We zijn geen ego maar hebben een ego.
Het ego is niet vrij van tijd, niet vrij van naam en vorm.
De geest is onbeperkt ook al zijn we onszelf bewust binnen het lichaam.

De Stelling kan genezing brengen, verandering binnen ons leven.
Zij kan genezing brengen binnen onze geest.
De Stelling stimuleert zelfonderzoek, hier en nu.
De Stelling is niet tegen geloof maar geloof alleen is niet voldoende om geheel door te dringen tot ons diepste en hoogste zelf, tot wat is, geest zelf.
Alleen een grondig zelfonderzoek kan de waarheid van De Stelling aan het licht brengen.
Je kunt op basis van geloof eraan beginnen of op basis van geloof het juist verwerpen.
Weet dat je bovenal de Waarheid zelf bent, hier en nu.
De Stelling is een richtingaanwijzer en een richtingaanwijzer kan alleen van nut zijn als je de aangewezen richting verder onderzoekt, praktiseert.

De praktijk ben jezelf, daar is niets bijzonders aan.
Jouw leven is een gevolg van je denken.
Maar je hebt niet de kosmos geschapen en je bent een kind van je ouders.
Aan de andere kant werk je mee aan jouw situatie als mens hier op aarde.
Innerlijk ben je pas vrij als je de sleutel tot jezelf hebt gevonden en hebt toegepast.
De Waarheid is reeds aanwezig maar zonder de juiste kennis en de juiste praktijk slechts iets van grote waarde in een zware kluis. Je kunt opscheppen over je innerlijke rijkdom maar je bent in werkelijkheid nog even arm.

Waarom noem je het 'De stelling' en niet "Nathans'gedachten", ofzo?

Rozenhart
26 augustus 2010, 16:41
Grappig dat je toch nog een uitzondering ziet in het bestaan binnen/buiten het denken: 'de wereld zoals die Is'....Binnen of buiten het denken zijn ook gedachten over het denkenBiGeRgRiNSwEaTdRoP
AnantaVoorbeeld: De boom is niet het denken zelf. Ik heb de boom niet met mijn denken gemaakt, wel mijn beeld van die boom.

Rozenhart
26 augustus 2010, 16:43
Waarom noem je het 'De stelling' en niet "Nathans'gedachten", ofzo?Ik heb zoveel gedachten, voor De Stelling en na De Stelling.
Een aantal gedachten heb ik neergeschreven, en die dragen de titel...

Nada
27 augustus 2010, 09:41
Voorbeeld: De boom is niet het denken zelf. Ik heb de boom niet met mijn denken gemaakt, wel mijn beeld van die boom.

Als je de boom niet met je denken gemaakt hebt, waarmee dan wel?

Rozenhart
27 augustus 2010, 16:25
Als je de boom niet met je denken gemaakt hebt, waarmee dan wel?Ik heb zelfs het lichaam niet gemaakt. Het lichaam is net als de rest van de natuur een gevolg van en binnen de wereld.

Nada
27 augustus 2010, 17:15
Ik heb zelfs het lichaam niet gemaakt. Het lichaam is net als de rest van de natuur een gevolg van en binnen de wereld.

En waar bestaat de wereld dan buiten je gedachten?

Rozenhart
27 augustus 2010, 17:27
En waar bestaat de wereld dan buiten je gedachten?Ruimte in een aardepot is dezelfde ruimte als buiten de aardepot.
Er is onderscheid maar geen binnen of buiten. Er is een wezenlijk verschil tussen de aardepot en de ruimte, dat's alles.

Danique
17 september 2010, 16:45
Okee,
je krijgt t.z.t. het boek als eboek toegestuurd.
Dan kun je hier je recensie schrijven...
Goh, dan wordt het allemaal nog leuker en spannerder. BiGeRgRiN

Heb het binnen joh.
Ben benieuwd of het leuker en spannender gaat worden BiGeRgRiN
Zal ter zijner tijd hier schrijven wat ik vind ok??

KiSs

Nada
1 oktober 2010, 17:50
En?

Danique
1 oktober 2010, 22:29
Kom er niet aan toe.
Nog even niet.
Heb eerst even voor mezelf te zorgen WuBbY

Danique
8 december 2010, 12:09
Mijn leven is als een rollercoaster.
Ik rol van het ??n in het ander.
Misschien dat van lezen daarom niets komt.
En het is niet eens zo'n dik boekje..

Het gaat me niet lukken Nathan.
Ik zie het er niet van komen.

Bigbear
8 december 2010, 15:20
weer iemand gered van het Nathan virus, pfffffffffffff BiGeRgRiN

Liefs, Henk

Rob
8 december 2010, 15:31
weer iemand gered van het Nathan virus, pfffffffffffff BiGeRgRiN

Liefs, Henk

Een hardnekkig virus helaas, mijn beste ... SaD

jan
8 december 2010, 15:41
Een hardnekkig virus helaas, mijn beste ... SaD


... maar onschadelijkDrOoL

Rennie
18 december 2010, 11:50
weer iemand gered van het Nathan virus, pfffffffffffff BiGeRgRiN

Liefs, Henk

Haha...