PDA

Volledige versie bekijken : Jan Geurtz


Pagina's : [1] 2 3

Mihaela
5 november 2016, 14:39
ik lees nu het boek: Verslaafd aan denken van Jan Geurtz

: KLIK HIER.


Hier een paar gedachten wisselen.
In de eerste hoofdstuk lees ik wat over objectieve materi?le werkelijkheid en subjectief waarnemend bewustzijn.
ik ben nog niet zo ver in het boek, maar hier alvast een draadje geopend om een eigen plek te geven...

Kweetniet
5 november 2016, 16:21
Kan je een stukje tekst geven met wat er bedoeld wordt, Mihaela?

Mihaela
5 november 2016, 16:21
"CONTEMPLATIE
Ga er weer eens rustig voor zitten, en als je dat theekopje ondertussen beu bent, neem dan een ander voorwerp dat je voor je op tafel zet. Begin weer op dezelfde manier als voorheen: kijk aandachtig naar je eigen ervaring van dat kopje of welk voorwerp je dan ook gebruikt. Probeer niet iets anders te zien dan wat je ziet, maar probeer ook niet te veel te denken en gevolgtrekkingen te maken. Kijk naar het voorwerp voor je, de tafel, de ruimte om je heen, luister naar de geluiden die je misschien hoort, voel de stoel waar je op zit, kortom, laat je ervaring van de werkelijkheid tot je doordringen met het vage besef in je achterhoofd dat het een ervaring is in je geest. Je gedachten zullen onmiddellijk willen tegenwerpen: Ja maar die ervaring in mijn geest is toch zeker ??k een ervaring van iets buiten die geest!? Probeer of je deze gedachte kunt laten voor wat ze is, zonder haar te bestrijden of te bevestigen. Zowel het ontkennen van als het vasthouden aan een werkelijkheid los van je ervaring is een opvatting die buiten je directe ervaring valt. In een later stadium zal dit duidelijker worden. Nu is het alleen van belang dat je je hele ervaring van de werkelijkheid op dit moment tot je laat doordringen als een ervaring in je geest.Als je dit een paar minuten gedaan hebt, richt dan je aandacht op de vraag: Wie ervaart deze werkelijkheid op dit moment? Kijk naar wat er in je opkomt als antwoord op deze vraag. Je zult misschien een soort ?ik-gevoel?, eventueel in combinatie met je lijf en je gedachten, beschouwen als de ?ervaarder? van de werkelijkheid. Kijk naar dit ?ik-gevoel?, naar de veronderstelde waarnemer van jouw werkelijkheid. Wissel dan het kijken naar je ervaring af met het kijken naar degene die deze ervaring ervaart. Misschien begint het je op te vallen dat je ervaring van de werkelijkheid ?n je ervaring van de ?ik? die deze werkelijkheid ervaart, beide ervaringen zijn in je geest. Dit is een eerste indicatie van die onderliggende werkelijkheid, waarvan het waarnemend bewustzijn en de waargenomen werkelijkheid allebei verschijningsvormen zijn."

Mihaela
5 november 2016, 16:37
Kan je een stukje tekst geven met wat er bedoeld wordt, Mihaela?

ik zet hier de eerste contemplatie, anders loopt het door elkaar.
het is voor een indruk...😊

CONTEMPLATIE
Ga er eens rustig voor zitten en plaats een willekeurig voorwerp, bijvoorbeeld een theekopje, op de tafel voor je. Kijk nu goed en zonder al te veel na te denken naar dit kopje. Het eerste wat je zult ervaren is wat je altijd al ervaart: er staat een kopje voor je op tafel. Probeer vooral niet deze ervaring te veranderen. Sta in plaats daarvan even stil bij de vraag w??r de ervaring van het kopje voor je op tafel zich eigenlijk afspeelt. Laat tot je doordringen dat het beeld van het kopje dat je waarneemt, gevormd wordt in je hersenen. De kleur van het kopje, de vorm van het kopje, je kennis over het kopje, je ervaring van de afstand tussen het kopje en jou, dat alles vindt plaats in je hersenen. Wat je ziet is dus een beeld in je geest, tot stand gebracht door je hersenen. Houd je nog even niet bezig met de vraag of er ook een echt kopje is waar jouw waarneming een weergave van is. Blijf gewoon rustig kijken naar het kopje terwijl je beseft dat je naar een beeld kijkt dat gevormd wordt in je hersenen.
Merk op dat als je deze contemplatie uitvoert, je denkende geest voortdurend de neiging heeft om het kopje te zien als een ?cht kopje dat zich buiten je geest bevindt. Als je wat langer kijkt en je denkende geest enigszins tot rust komt, kun je misschien heel even ervaren dat het enige wat onmiskenbaar werkelijk is, de ervaring zelf is. Maar zodra je dit gaat denken, zal er meteen een protestgedachte achteraan komen die dit beschouwt als een ontkenning van de objectieve werkelijkheid. Doorgaans hechten we de meeste waarde aan deze gedachten en houden we dus vast aan het bestaan van een objectieve werkelijkheid buiten onszelf, en aan onszelf als waarnemer ervan. Maar telkens wanneer we er even in slagen om te kijken zonder te denken, komen we in contact met een pure vorm van ervaren. Probeer het maar eens, en wees niet ontmoedigd als je nog niks bijzonders ervaart.
**
Er is nog een reden waarom de scheiding tussen een objectieve werkelijkheid en een subjectieve waarnemer tot een logisch onoplosbaar probleem leidt. Hoe kan het bestaan van een onafhankelijke werkelijkheid leiden tot een ervaring ervan in onze geest? Onze na?eve verklaring is dat onze zintuigen een beeld ontvangen (c.q. een geluid, geur, smaak of tastindruk) van die werkelijkheid en dat deze zintuiglijke indrukken middels elektrische impulsen via de zenuwen worden doorgestuurd naar onze hersenen, waar een min of meer getrouwe weergave van de werkelijkheid weer wordt opgebouwd. Helaas verschuift deze verklaring het probleem alleen maar naar een andere locatie: hoe wordt het neurale resultaat van dit waarnemingsproces in de hersenen terug vertaald naar een ervaring van de werkelijkheid?
Je kunt ditzelfde probleem ook op een iets andere wijze herkennen: in de hersenen vindt uitsluitend neurologische activiteit plaats. De hersenen bestaan uit cellen en zenuwbanen waar kleine elektrische stroompjes doorheen gaan. Hoe vormt deze elektrische activiteit een ervaring van bijvoorbeeld een zonsondergang? De prachtige roodgekleurde avondhemel die we buiten ons veronderstellen, moet via de zintuigen eerst omgezet worden in elektrische stroompjes voordat die in de hersenen weer aanleiding zijn tot een ervaring van een prachtige roodgekleurde avondhemel. Op welke wijze kan deze hersenactiviteit door ons ervaren worden als een echte zonsondergang? In onze hersenen is geen plaats voor een ruime open hemel. In onze hersenen waait het niet. Onze schedel is potdicht, er komt geen straaltje zonlicht in binnen, het is volmaakt donker in de hersenen. Het is onmiskenbaar dat een ruime open hemel, een zwoele avondwind en een rode ondergaande zon ervaringen zijn die niet feitelijk in onze hersenen kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd is het ons waarnemingsapparaat ? onze zintuigen en hersenen ? dat deze ervaring cre?ert in onze geest. Voeg daar nog aan toe dat belangrijke delen van de ervaring niet eens eerst in die vermeende objectieve werkelijkheid geregistreerd worden, maar er door de hersenen aan toegevoegd worden, zoals de kleurschakeringen van de zonsondergang, de beleving van ruimtelijkheid, de ervaring van de zwoele avondwind (een reactie van zenuwen in je huid op de beweging van haartjes en temperatuurverschillen). Zie je de paradox? Het kan niet, en toch gebeurt het. Onze beleving van de werkelijkheid en die werkelijkheid zelf k?nnen geen twee gescheiden grootheden zijn. Maar niettemin kunnen we ons niet voorstellen dat het niet zo is.
**
Hoe reageer je als lezer of lezeres op deze tamelijk technische verhandeling? Word je al moe van al dit denkwerk? Wekt het aversie in je op? Dat zou niet ongewoon zijn. Onze geest heeft de neiging zich te verzetten tegen het nadenken over zichzelf. Laat deze aversie er gewoon even zijn: het is een onderdeel van het fundamentele probleem dat in dit hoofdstuk uiteengezet wordt. Verderop in dit boek zal het je duidelijker worden hoe deze puzzel in elkaar zit.
Of misschien is al dit denkwerk juist een kolfje naar je hand? Sommige mensen smullen van deze logische gedachtegangen en paradoxale puzzels. Geniet van de pret en bereid je erop voor dat je logisch denkende geest ergens in dit boek zal vastlopen in zijn eigen fundamentele aannames. Dat is nou eenmaal nodig om die fundamentele misvatting in ons denken over de werkelijkheid te leren doorzien. Hier volgt weer een contemplatie om je te helpen al deze theoretische redeneringen om te zetten in een concrete ervaring.

Kweetniet
5 november 2016, 16:39
Als ik het goed begrijp legt Geurtz daar uit hoe waarnemer en waargenomene een gescheiden bestaan leiden. We ervaren een waarnemer (ik) die iets waarneemt buiten zichzelf. Het resultaat is dan ik ?n het kopje. Twee dus.

De scheiding tussen het ik en het kopje resulteert in subjectieve werkelijkheid.

Mooi onderwerp.

Mihaela
5 november 2016, 16:45
Als ik het goed begrijp legt Geurtz daar uit hoe waarnemer en waargenomene een gescheiden bestaan leiden. We ervaren een waarnemer (ik) die iets waarneemt buiten zichzelf. Het resultaat is dan ik ?n het kopje. Twee dus.

De scheiding tussen het ik en het kopje resulteert in subjectieve werkelijkheid.

Mooi onderwerp.
ik ben benieuwd waar hij uitkomt.

Kweetniet
5 november 2016, 16:53
ik ben benieuwd waar hij uitkomt.

We gaan het ongetwijfeld horen van je. Het is niet verkeerd om hier stukjes te plaatsen. Dan kan je het zo af en toe herkauwen. Dit stukje is erg lastig om onder de knie te krijgen.

Mihaela
5 november 2016, 17:03
We gaan het ongetwijfeld horen van je. Het is niet verkeerd om hier stukjes te plaatsen. Dan kan je het zo af en toe herkauwen. Dit stukje is erg lastig om onder de knie te krijgen.
Door zo de twee stukken hier neer te zetten geef ik geen goed beeld over het boek uiteraard.. de stukken zijn ook te lang.
als ik het boek uit heb, kan ik beter beoordelen wat treffend is, en welke stuk tekst op een forum-draadje past.
Ik was iets t? enthousiast..

katerie
5 november 2016, 18:33
Tot nu toe is het uiteraard bekende materie.
Zeer zeker, ik herkende ook heel veel.
Het unieke aan Geurtz is hoe hij het allemaal logisch-filosofisch samenbrengt, duidt, en praktische oefeningen geeft.
Heel wat anders dan al de 'Ben-speak' op dit forum.

Door zo de twee stukken hier neer te zetten geef ik geen goed beeld over het boek uiteraard.. de stukken zijn ook te lang.

Klopt. Da's het nadeel van citeren. Maar zoals Kweetniet schrijft: "het is niet verkeerd om hier stukjes te plaatsen. Dan kan je het zo af en toe herkauwen".
En er is heel wat te herkauwen aan dat boek.
Het boek vormt ook een soort tweeluik met zijn vorige boek 'verslaafd aan liefde'. En dat zijn ocharme zo veel mensen...
Gzoz doen, (hard) werken en 'afronden', zoals hier op het forum gepromoot door een aantal schriftgeleerden, gaat dat echt niet verhelpen.

"terug opnieuw, steeds terug opnieuw, hoeveel levens nog, terug opnieuw? Altijd op zoek naar een moeder of die vader die ge nooit zult vinden. Tot dat ge zelf moeder en vader wordt over het kind dat in jezelf leeft."

Aldus mijn persoonlijke Hermes 16 jaar geleden.
"Terug moeder en vader wordt over het kind dat in jezelf leeft" is een levensproces van bewustwording.
"alles heeft zijn tijd nodig om van het ?ne te komen naar het andere. Dat ligt ook niet in jouwe wil. Da?s weer ?t zelfde. ?t is niet van: ?ja, ik wil d?t en dat andere wil ik niet meer?. Dan denk ik ?nee nee, als de tijd rijp is zult gij voelen dat ge die toestanden automatisch kunt loslaten.
Aldus mijn Hermes toen nog verder.
Dus aan de schriftgeleerden van dit forum: het bos is met je gzoz! PaRdOn

katerie
5 november 2016, 18:43
Zeer juist. Die Geurtz heeft er in ieder geval wel verstand van. Daar kom ik terug op mijn vorige reactie: wie denkt het louter op te kunnen lossen met denken die komt bedrogen uit. Die persoon verdwaalt weer opnieuw.
Vandaar de reden dat Geurtz denken een verslaving noemt.
Zie:
'Dit boek gaat over de meest fundamentele verslaving die er is, een waar bijna alle mensen aan lijden, namelijk de verslaving aan denken. Er is niets wat we z? vaak doen als denken. Bijna continu zijn we ermee bezig; soms gaat het over nuttige zaken, maar daar tussendoor denken we heel vaak dezelfde gedachten steeds opnieuw of dwalen we af in fantasie en onzin. Nog vreemder wordt het als we het moeilijk hebben en gekweld worden door pijnlijke gedachten: dan gaan we nog eens dubbel zoveel denken met het gevolg dat we ons steeds m??r bekneld voelen! We denken (!) dat we ons een uitweg uit de problemen kunnen denken, terwijl ze er juist beklemmender door worden. Dat is de reden dat ik denken een verslaving noem.'

Kweetniet
5 november 2016, 19:01
Je zou denken idd een vorm van verslaving kunnen noemen. Maar dat is ook logisch: in de ego-staat kennen we alleen het denken.

Merk op dat als je deze contemplatie uitvoert, je denkende geest voortdurend de neiging heeft om het kopje te zien als een ?cht kopje dat zich buiten je geest bevindt.

In feite bevindt alles wat we waarnemen zich in onze geest. Dus ook jij bevindt je nu in mijn geest, Pup. Ik schrijf nu tegen jou aan, dus projecteert mijn geest automatisch 'de tweede?.

Wat we kunnen doen is herleiden hoe het gekomen is dat we in ego-land wonen. En daar werpt dit stukje een blik op. Bij de projectie van 'jou? verbind ik daar ook allerlei oordelen aan. Zo bouwt mijn geest voortdurend aan ik en jij, waarnemer en waargenomene.

Onze geest is ook nog eens een klein beetje dom. Hij verkent graag gebaande paden. Eenmaal opgeslagen 'waarheden? worden ook telkens als dusdanig geprojecteerd.

katerie
5 november 2016, 19:16
In feite bevindt alles wat we waarnemen zich in onze geest. Dus ook jij bevindt je nu in mijn geest, Pup. Ik schrijf nu tegen jou aan, dus projecteert mijn geest automatisch 'de tweede?.
Ja, 'k ben mee, 'daarbuiten' is 'niemand'. Er is alleen 'ik'.


Onze geest is ook nog eens een klein beetje dom. Hij verkent graag gebaande paden. Eenmaal opgeslagen 'waarheden? worden ook telkens als dusdanig geprojecteerd.
'k zou zelfs durven zeggen dat onze geest heel dom is.
Vandaar de noodzaak op het spirituele pad van de relatieve benadering voor de meeste mensen zoals Geurtz beschrijft.
Zie:


"Het spirituele pad kent twee benaderingen, de relatieve en de absolute.

De relatieve benadering houdt in dat je alle pijnlijke automatismen in je zelfbeeld leert doorzien, de zelfafwijzing erin be?indigt, en in plaats daarvan positieve automatismen ontwikkelt. Deze benadering is heel concreet, vereist inspanning en doelgerichte training, en levert een langzame maar zekere vermindering van ellende en een toename van geluk op..
De absolute benadering geeft Tony Parsons dan door. Zie:


Waarbij Tony Parsons dan duidelijk een 'doorgever' van de absolute methode is. Slechts bij een zeldzame enkeling zal hij iets 'aantikken'.

Kweetniet
5 november 2016, 19:29
De relatieve benadering houdt in dat je alle pijnlijke automatismen in je zelfbeeld leert doorzien, de zelfafwijzing erin be?indigt, en in plaats daarvan positieve automatismen ontwikkelt.

Pijnlijke automatismen sluiten mooi aan bij dit onderwerp. Het waarnemen van zaken buiten ons zelf kan pijn opleveren. Alles waar je je aan ergert, kwaad om maakt zijn pijnlijke automatismen. Die energie die daarbij vrijkomt voedt het pijnlijke automatisme.

Het besef dat die 'druiloor? (kwalificatie!) zich louter in ons eigen geest zich bevindt maakt de kwestie heel anders. We oordelen er op los met onze geest.
Ik heb net Laurens een uitbrander gegeven op die andere draad. Maar mij w?l gerealiseerd dat Laurens en ik ??n zijn. Zodat ik er geen energetische lading aan geef. (Laurens bestaat alleen in mijn geest)

Het verschil tussen een oordeel en een mening is subtiel. Een mening ?s! Een oordeel gaat gepaard met een energetische lading.

katerie
5 november 2016, 21:10
Die energie die daarbij vrijkomt voedt het pijnlijke automatisme.

Oftewel het 'pijnlichaam'.

(Laurens bestaat alleen in mijn geest)

Hij is je geweten dat je er aan herinnerd dat je verondersteld wordt op dit forum gzoz te doen en door (hard) te werken ertoe komt het af te ronden. LaChE

Het verschil tussen een oordeel en een mening is subtiel. Een mening ?s! Een oordeel gaat gepaard met een energetische lading.
Wijs.

Mihaela
5 november 2016, 21:40
Dit stukje is erg lastig om onder de knie te krijgen.
ik vind dit best makkelijk.

Mihaela
6 november 2016, 11:17
Hoi Katerie,
Hoe lang ben jij al bezig met deze boeken?
Heb jij ook specifieke inzichten verkregen, en is de wirwar van het denken voor jou ontward, of blijft het oefenen?
Kan jij hier jouw ervaring kort omschrijven?

Gisteren heb ik bewust gelezen en geoefend.
Omdat de materie bekend is, ervaar ik er geen weerstand bij, en zet ik me daar niet tegen, op bewust niveau.
Op een ander niveau zie ik wel de weerstand en de spanning aanwezig.

Vanmorgen met een lichte hoofdpijn wakker geworden. Trouwens, gisteren voor het slapen gaan, voelde ik de kramp van gefocust zijn( voorhoofd), en spanning in mijn hoofd.
Mijn geest was gespannen.
Er is ook een aangename spanning van iets aangaan..

Tijdens het oefenen is er rust, ontspanning en lichtheid. Tegelijkertijd zie ik waar kramp is, en een paar uur na het oefenen komt dat naar boven.

Zeker leuk om dit te lezen, ben benieuwd naar het vervolg.

Mihaela
6 november 2016, 12:17
"Nergens anders dan in de geest vinden ervaringen plaats. Al onze gedachten en gevoelens zijn ervaringen in de geest. Zelfs de waarnemingen van een werkelijkheid die we buiten onszelf menen te zien, zijn ervaringen in de geest. Al onze wetenschappelijke kennis over de werkelijkheid buiten ons, over ons lichaam en onze hersenen, is kennis in de geest. Let op: deze uitspraak zegt niets over het wel of niet bestaan van een werkelijkheid onafhankelijk van onze geest. Ze zegt alleen dat als zo?n werkelijkheid zou bestaan, onze ervaring ervan en onze kennis erover uitsluitend kan bestaan in de geest."
tot zo ver ben ik het er mee eens..

Mihaela
6 november 2016, 12:54
"Nergens anders dan in de geest vinden ervaringen plaats. Al onze gedachten en gevoelens zijn ervaringen in de geest. Zelfs de waarnemingen van een werkelijkheid die we buiten onszelf menen te zien, zijn ervaringen in de geest. Al onze wetenschappelijke kennis over de werkelijkheid buiten ons, over ons lichaam en onze hersenen, is kennis in de geest. Let op: deze uitspraak zegt niets over het wel of niet bestaan van een werkelijkheid onafhankelijk van onze geest. Ze zegt alleen dat als zo?n werkelijkheid zou bestaan, onze ervaring ervan en onze kennis erover uitsluitend kan bestaan in de geest."
tot zo ver ben ik het er mee eens..
"zo kan authentieke spiritualiteit ons nog verder helpen door vanaf een metaniveau de werkelijkheid nader te doorgronden en de diepe breuk in ons bewustzijn tussen werkelijkheid en waarnemer, tussen wetenschap en spiritualiteit, tussen object en subject, zichtbaar te maken en te overstijgen. Te ontdekken en ons te realiseren dat de fundamentele aard van ons waarnemend bewustzijn en van de waargenomen werkelijkheid ten diepste ??n zijn, is het doel van authentieke spiritualiteit."

Kweetniet
6 november 2016, 13:30
We kunnen stellen dat alles wat we ervaren zich louter in de geest afspeelt.
Waar het om gaat is om niet langer te hechten aan de gedachten.
Gedachten komen en gaan, er is geen eigenaar.
Net zoals wolken komen en gaan.
En let er eens op: tussen twee gedachten kan een ruimte vallen net zoals tussen twee wolken. Die ruimte is leeg. Het 'ik ben?.

Ik ben of 'zijn? is nooit direct waarneembaar dus. Je gedachten zijn er immers niet. Met je gedachten naar 'zijn? zoeken is zinloos.

Terug naar de gedachten: zij cre?ren altijd een sprookjeswereld. In ons hoofd zit een soort van blauwdruk die een sprookjeswereld verbeelden. Die blauwdruk hebben we ooit zelf bedacht en is uiteraard voor iedereen verschillend. Die sprookjeswereld is een jacht op geluk en een vermijding van narigheid. Dat samenraapsel van die sprookjeswereld zou je ego kunnen noemen. Het volstaat niet om te zeggen dat die sprookjeswereld illusionair is, want hij dient zich telkens weer aan.

-als ik maar een andere vrouw had dan was ik gelukkig.
-als de buurman niet zo naar deed, zouden we leuke dingen kunnen doen.
-al die buitenlanders nemen ons land over. zonder hen zou het beter zijn.

Wat er aan de hand is, is dat de wereld zoals we die waarnemen (in onze geest) steeds maar afwijkt van ons ideaalbeeld. De enige remedie is om de gedachten gewoon te laten opkomen zoals ze zich voordoen. Begroet de gedachte als was het een ander (ja, dat is tw??) en geef de gedachte een stoel.

Strijden tegen onze eigen gedachten is volstrekt zinloos. Accepteer ze.

Accepteer dus je eigen ego, want ego is onderdeel van het geheel. De blauwdruk vernietigen, dat gaat niet. Onze wensen, ons willen, ons d?en zit nu eenmaal verankerd in het denken. Wat wel mogelijk is, is om te 'zijn?. Dan zijn er geen gedachten, er is geen onderwerp/object waar je je bewust van bent, maar louter 'zijn?. Dat is fundamenteler en werkelijker dan gedachten die voorbij komen in talloze gedaantes.

Maar keer je terug naar je denken, dan is ego gewoon weer aanwezig. Je accepteert hem, dat is eigenlijk alles. En met wat het ego wil, daar heb je niks mee te maken. Dus wat ego denkt, daar heb je ook niks mee te maken. Het hoogste weten is niet-weten, niet-denken. Zijn..

Kweetniet
6 november 2016, 13:39
ik vind dit best makkelijk.

Dan heb je dit stukje al onder de knie. Dat schiet lekker op!

Kweetniet
6 november 2016, 13:44
Begroet de gedachte als was het een ander (ja, dat is tw??) en geef de gedachte een stoel.Hier bedoel ik dus niet om tweeheid in je zelf te kweken. Waar het om gaat is dat men in ego-staat ver??nzelvigd is met de eigen gedachten. Het klinkt paradoxaal voor beginnende onderzoekers. Maar je moet het ervaren om te kunnen begrijpen.

Mihaela
6 november 2016, 16:59
beginnende onderzoekers. Maar je moet het ervaren om te kunnen begrijpen.

Kijk, laten wij het zo afspreken: je leest op je gemak het eerste hoofdstuk van het boek, en dan pas mag je hier een lezing geven. Goed?

Kweetniet
6 november 2016, 22:29
Kijk, laten wij het zo afspreken: je leest op je gemak het eerste hoofdstuk van het boek, en dan pas mag je hier een lezing geven. Goed?

Prima hoor.

Mihaela
7 november 2016, 11:49
Net zoals de weerspiegeling van sterren
op een helder wateroppervlak
schitteren als de paradox van dat er niets is
en toch iets verschijnt,
zo ontstaan de beelden van een verkeerd begrepen
aanwezigheid van een echte wereld
in het water van de geest.
Onder deze paradox van dat er niets is
en toch iets verschijnt,
gaan wezens aldoor gebukt.
Longchenpa 21

Mihaela
7 november 2016, 12:09
Prima hoor.

Jouw reactie pastte niet in mijn 'verwachtingspatroon'.
Ik reageerde snauwend, en zo geef ik geen ruimte voor welke wisselwerking dan ook.

habbuthabnot
7 november 2016, 21:07
ik zet hier de eerste contemplatie, anders loopt het door elkaar.
het is voor een indruk...😊

CONTEMPLATIE
Ga er eens rustig voor zitten en plaats een willekeurig voorwerp, bijvoorbeeld een theekopje, op de tafel voor je. Kijk nu goed en zonder al te veel na te denken naar dit kopje. Het eerste wat je zult ervaren is wat je altijd al ervaart: er staat een kopje voor je op tafel. Probeer vooral niet deze ervaring te veranderen. Sta in plaats daarvan even stil bij de vraag w??r de ervaring van het kopje voor je op tafel zich eigenlijk afspeelt. Laat tot je doordringen dat het beeld van het kopje dat je waarneemt, gevormd wordt in je hersenen. De kleur van het kopje, de vorm van het kopje, je kennis over het kopje, je ervaring van de afstand tussen het kopje en jou, dat alles vindt plaats in je hersenen. Wat je ziet is dus een beeld in je geest, tot stand gebracht door je hersenen. Houd je nog even niet bezig met de vraag of er ook een echt kopje is waar jouw waarneming een weergave van is. Blijf gewoon rustig kijken naar het kopje terwijl je beseft dat je naar een beeld kijkt dat gevormd wordt in je hersenen.
Merk op dat als je deze contemplatie uitvoert, je denkende geest voortdurend de neiging heeft om het kopje te zien als een ?cht kopje dat zich buiten je geest bevindt. Als je wat langer kijkt en je denkende geest enigszins tot rust komt, kun je misschien heel even ervaren dat het enige wat onmiskenbaar werkelijk is, de ervaring zelf is. Maar zodra je dit gaat denken, zal er meteen een protestgedachte achteraan komen die dit beschouwt als een ontkenning van de objectieve werkelijkheid. Doorgaans hechten we de meeste waarde aan deze gedachten en houden we dus vast aan het bestaan van een objectieve werkelijkheid buiten onszelf, en aan onszelf als waarnemer ervan. Maar telkens wanneer we er even in slagen om te kijken zonder te denken, komen we in contact met een pure vorm van ervaren. Probeer het maar eens, en wees niet ontmoedigd als je nog niks bijzonders ervaart.
**
Er is nog een reden waarom de scheiding tussen een objectieve werkelijkheid en een subjectieve waarnemer tot een logisch onoplosbaar probleem leidt. Hoe kan het bestaan van een onafhankelijke werkelijkheid leiden tot een ervaring ervan in onze geest? Onze na?eve verklaring is dat onze zintuigen een beeld ontvangen (c.q. een geluid, geur, smaak of tastindruk) van die werkelijkheid en dat deze zintuiglijke indrukken middels elektrische impulsen via de zenuwen worden doorgestuurd naar onze hersenen, waar een min of meer getrouwe weergave van de werkelijkheid weer wordt opgebouwd. Helaas verschuift deze verklaring het probleem alleen maar naar een andere locatie: hoe wordt het neurale resultaat van dit waarnemingsproces in de hersenen terug vertaald naar een ervaring van de werkelijkheid?
Je kunt ditzelfde probleem ook op een iets andere wijze herkennen: in de hersenen vindt uitsluitend neurologische activiteit plaats. De hersenen bestaan uit cellen en zenuwbanen waar kleine elektrische stroompjes doorheen gaan. Hoe vormt deze elektrische activiteit een ervaring van bijvoorbeeld een zonsondergang? De prachtige roodgekleurde avondhemel die we buiten ons veronderstellen, moet via de zintuigen eerst omgezet worden in elektrische stroompjes voordat die in de hersenen weer aanleiding zijn tot een ervaring van een prachtige roodgekleurde avondhemel. Op welke wijze kan deze hersenactiviteit door ons ervaren worden als een echte zonsondergang? In onze hersenen is geen plaats voor een ruime open hemel. In onze hersenen waait het niet. Onze schedel is potdicht, er komt geen straaltje zonlicht in binnen, het is volmaakt donker in de hersenen. Het is onmiskenbaar dat een ruime open hemel, een zwoele avondwind en een rode ondergaande zon ervaringen zijn die niet feitelijk in onze hersenen kunnen plaatsvinden. Tegelijkertijd is het ons waarnemingsapparaat ? onze zintuigen en hersenen ? dat deze ervaring cre?ert in onze geest. Voeg daar nog aan toe dat belangrijke delen van de ervaring niet eens eerst in die vermeende objectieve werkelijkheid geregistreerd worden, maar er door de hersenen aan toegevoegd worden, zoals de kleurschakeringen van de zonsondergang, de beleving van ruimtelijkheid, de ervaring van de zwoele avondwind (een reactie van zenuwen in je huid op de beweging van haartjes en temperatuurverschillen). Zie je de paradox? Het kan niet, en toch gebeurt het. Onze beleving van de werkelijkheid en die werkelijkheid zelf k?nnen geen twee gescheiden grootheden zijn. Maar niettemin kunnen we ons niet voorstellen dat het niet zo is.
**
Hoe reageer je als lezer of lezeres op deze tamelijk technische verhandeling? Word je al moe van al dit denkwerk? Wekt het aversie in je op? Dat zou niet ongewoon zijn. Onze geest heeft de neiging zich te verzetten tegen het nadenken over zichzelf. Laat deze aversie er gewoon even zijn: het is een onderdeel van het fundamentele probleem dat in dit hoofdstuk uiteengezet wordt. Verderop in dit boek zal het je duidelijker worden hoe deze puzzel in elkaar zit.
Of misschien is al dit denkwerk juist een kolfje naar je hand? Sommige mensen smullen van deze logische gedachtegangen en paradoxale puzzels. Geniet van de pret en bereid je erop voor dat je logisch denkende geest ergens in dit boek zal vastlopen in zijn eigen fundamentele aannames. Dat is nou eenmaal nodig om die fundamentele misvatting in ons denken over de werkelijkheid te leren doorzien. Hier volgt weer een contemplatie om je te helpen al deze theoretische redeneringen om te zetten in een concrete ervaring.Hoe ook het lot met kwelling u mag slaan,
weest stil, gij maakt het erger, laat begaan;
wie duwt de golven van de zee terug?
het pogen zelf doet weer een golf ontstaan.

Mihaela
7 november 2016, 21:58
Hoe ook het lot met kwelling u mag slaan,
weest stil, gij maakt het erger, laat begaan;
wie duwt de golven van de zee terug?
het pogen zelf doet weer een golf ontstaan.

Vandaag heb ik een heerlijke wandeling gemaakt in het bos. In New Delhi is de lucht zo vervuild, dat mensen niet meer naar buiten mogen.

katerie
8 november 2016, 01:19
Hoi Katerie,
Hoe lang ben jij al bezig met deze boeken?
Heb jij ook specifieke inzichten verkregen, en is de wirwar van het denken voor jou ontward, of blijft het oefenen?
Kan jij hier jouw ervaring kort omschrijven?
Hoidi Mihalea,

Ik ben de boeken van Geurtz begin vorige jaar in volle liefdesverdriet crisis op het spoor gekomen.
Eerst in e-books, dan allen gekocht in papieren versie.

Zijn 'verslaafd aan liefde' sloeg toen in als een bom, zijn 2de luik 'verslaafd aan denken' evenzeer. Maar ook de anderen. Ik heb er een heel studie werk van gemaakt en kreeg meer inzicht in mijn bezetenheid, mijn projecties, waanzin.
De wirwar van mijn denken is nog niet ontward, het blijft oefenen.

Mijn ervaringen met zijn oefeningen kan ik niet omschrijven, omdat ik, ze buiten ??n, niet echt gedaan heb. Bij deze ga ik ze is terug oppakken, verder zetten.
Over die ?ne die me hard aangreep kan ik wel iets zeggen. Het was een spiegel-oefening uit zijn 'verslaafd aan liefde' boek. Er begon weer iets te daveren in mij bij elke zin dat ik las en durfde het boek toen niet verder lezen waardoor ik het een paar weken dicht en op afstand liet liggen.
Dit is em:

'Nu je de basis van je identiteit gevonden hebt, stel ik je voor om de spiegeltest te doen en van deze misschien wel interessante theorie een werkelijke ervaring te maken. In mijn vorige boeken stond deze opdracht ook en ik heb er al veel bijzondere reacties op ontvangen. Verderop in dit boek licht ik de spiegeltest toe, maar je moet hem voor die tijd al gedaan hebben.

Dit is de spiegeltest: ga voor een niet al te kleine spiegel staan. Zorg dat je alleen bent en niet gestoord kunt worden. Kijk naar je spiegelbeeld zonder positieve of negatieve bedoelingen, dus zo neutraal mogelijk. En spreek dan hardop je negatieve geloof uit, zonder inleiding of verklaring, zonder vergoelijking of veroordeling, zonderverpakking of vertoon, zonder enige andere tekst eromheen, gewoon alsof het een simpel feit is: ik ben stom, ik ben waardeloos, ik ben zwak, of wat dan ook jouw negatieve geloof is. En kijk dan aandachtig zowel naar je spiegelbeeld als naar je binnenwereld. Probeer het eens; laat deze kans op een bijzondere ervaring niet lopen! Blijf daarna nog even rustig bij jezelf op een plekje waar je alleen en op je gemak bent. Succes!'

Uittreksel van: Jan Geurtz. "Verslaafd aan liefde' pagina 23".

Ik heb 25 jaar geleden in een labiele toestand ook is een spiegel oefening gedaan, dat ging over ??n affirmatie rond een specifieke zelf-vergeving.
Ik kreeg slechts de eerste drie woorden van de affirmatie, terwijl in de spiegel kijkend, uitgesproken en zag tegelijk een ander gezicht in de spiegel wat me zeer beangstigde. Ik heb de spiegel woedend en totaal verward tegen de muur gegooid. Deze oefening ging die kant uit en herinnerde me eraan. Ik heb de spiegeltest van Geurtz uiteindelijk wel gedaan, mits een beetje spieken.

Ja, er is dus wel wat ontward, maar de wirwar van het denken, wat ik piekeren noem, is een varkentje dat zich niet echt laat wassen. Verder en meer oefenen dus. Ik heb naar 't schijnt dat ego zelf zo groot gemaakt, nu moet ik het terug kleiner zien te maken.Gisteren heb ik bewust gelezen en geoefend.
Omdat de materie bekend is, ervaar ik er geen weerstand bij, en zet ik me daar niet tegen, op bewust niveau.
Op een ander niveau zie ik wel de weerstand en de spanning aanwezig.

Vanmorgen met een lichte hoofdpijn wakker geworden. Trouwens, gisteren voor het slapen gaan, voelde ik de kramp van gefocust zijn( voorhoofd), en spanning in mijn hoofd.
Mijn geest was gespannen.
Er is ook een aangename spanning van iets aangaan..

Tijdens het oefenen is er rust, ontspanning en lichtheid. Tegelijkertijd zie ik waar kramp is, en een paar uur na het oefenen komt dat naar boven.

Zeker leuk om dit te lezen, ben benieuwd naar het vervolg.
Fijn om lezen dat je aanspreekt.
Daardoor ga het ook terug oppakken.

Mihaela
8 november 2016, 13:04
Fijn om lezen dat je aanspreekt.
Daardoor ga het ook terug oppakken.

ik ga het volgende hoofdstuk lezen..

Mihaela
8 november 2016, 14:30
"Wat valt er te zeggen over iets wat waarneemt zonder waarneembaar te zijn? Dit allesoverziende gewaarzijn heeft geen vorm, geen afmeting, geen begrenzing; het is dus eigenlijk ?niets? en lijkt daarmee een beetje op wat we met het woord ?ruimte? aanduiden. Ruimte is ook onbegrensd en niet-waarneembaar; ze biedt ruimte aan alles wat vorm heeft en wel waarneembaar is. Maar wat we doorgaans met ?ruimte? aanduiden is volstrekt leeg en levenloos, terwijl gewaarzijn een onbegrensde ruimte is die gewaar is van alles wat zich in die ruimte afspeelt: ons ik-bewustzijn met zijn gedachten en gevoelens, en de materi?le werkelijkheid waar die ?ik? in rondloopt. Zodra je je perspectief hebt verruimd en naar de werkelijkheid kijkt vanuit dit onbegrensde vormloze gewaarzijn, zie je dat de werkelijkheid niet dualistisch is, maar veeleer een ?drie-eenheid? van subject, object en het gewaarzijn van die twee. Anders gezegd: in het onbegrensde vormloze gewaarzijn verschijnt de illusie van een binnenwereld en een ervan gescheiden buitenwereld. Die illusie is dus altijd al het geval, of we ons dat nu realiseren of niet. Maar zodra een persoon deze fundamentele status van de werkelijkheid doorziet, spreken we van ?realisatie? of ?verlichting?."

Mihaela
8 november 2016, 14:38
"In de onverdeelde ruimte van het tijdloze gewaarzijn
zijn alle dingen in essentie non-dualistisch aanwezig.
De voortdurende stroom van dualistische waarnemingen is een uitingsvorm van de dynamische energie van gewaarzijn.
In wat de verlichte geest genoemd wordt,
is er geen dualistisch onderscheid tussen zintuiglijke
gewaarwordingen en de schijnbaar objectieve
eigenschappen die de geest eraan toekent."

katerie
8 november 2016, 14:38
@Mihaela: Is knap h?, hoe hij dat allemaal beschrijft.
Hij waardeert ook Byron Katie En Eckhart Tolle.
Zie:

- 'Iemand die baanbrekend werk heeft verricht in het zichtbaar maken en bevrijden van onze projecties is Byron Katie.
(zie appendix 1).'

- 'Zonder iets is er geen lol aan om niets te zijn.
Byron Katie'

Uittreksels van: Jan Geurtz. 'Verslaafd aan liefde'. iBooks.

-------------------

'Ik heb een aantal gerealiseerde leraren leren kennen, en geen van allen zijn ze grauw en saai of kil, en bovendien zijn ze ook nog eens totaal verschillend van elkaar. Zo heb je Eckhart Tolle, die inderdaad aan de buitenkant enigszins saai overkomt, als een kantoorklerk na zijn vijfentwintigjarig jubileum, maar die een bijzonder zachte en liefdevolle uitstraling heeft, vermengd met een heldere intelligentie. Byron Katie is weer een totaal ander mens: ook diezelfde liefdevolle uitstraling, maar hier gecombineerd met een scherpe en confronterende houding. Bij mijn leraar, Sogyal Rinpoche, is die liefdevolle kant soms ook verborgen achter een bijzonder krachtige, imposante uitstraling, gecombineerd met onconventioneel gedrag en een sterk gevoel voor humor. En de Dalai Lama is weer heel anders. Kortom, zelfloosheid betekent niet dat je geen eigen karakter meer hebt, integendeel!'

Uittreksel van: Jan Geurtz. 'Verslaafd aan denken'. iBooks.

Mihaela
8 november 2016, 14:59
Tot nu toe gaat goed.

De kramp in mijn hoofd ( denken)is weer weg.
Een gedeelte ging vanzelf, en ernaast was ook remming.
Het kostte me aan het begin moeite, omdat ik sommigen termen niet feilloos in de context kon plaatsen.
Worden zoals: dualistisch en nondualistisch, metaniveau, subjectief en objectief, en nog een paar andere termen gebruikt ik niet veel in dagelijks leven.
Het vroeg ieder keer denkenergie, en ik merk dat mijn hersenen op slot raken, als ik iets niet
feilloos/ volkomen begrijp.
Ik heb de worden eerst goed opgezocht, en ze mijn eigen gemaakt.
Als ik nu het woord lees is er geen spanning meer.
Als ik iets niet begrijp voel ik kramp in mijn hersenen. Eens ik weer begrijp, komt de rust ook weer terug in mijn hoofd.

Mihaela
8 november 2016, 15:06
@Mihaela: Is knap h?, hoe hij dat allemaal beschrijft.
Hij waardeert ook Byron Katie En Eckhart Tolle.
Zie:

- 'Iemand die baanbrekend werk heeft verricht in het zichtbaar maken en bevrijden van onze projecties is Byron Katie.
(zie appendix 1).'

- 'Zonder iets is er geen lol aan om niets te zijn.
Byron Katie'

Uittreksels van: Jan Geurtz. 'Verslaafd aan liefde'. iBooks.

-------------------

'Ik heb een aantal gerealiseerde leraren leren kennen, en geen van allen zijn ze grauw en saai of kil, en bovendien zijn ze ook nog eens totaal verschillend van elkaar. Zo heb je Eckhart Tolle, die inderdaad aan de buitenkant enigszins saai overkomt, als een kantoorklerk na zijn vijfentwintigjarig jubileum, maar die een bijzonder zachte en liefdevolle uitstraling heeft, vermengd met een heldere intelligentie. Byron Katie is weer een totaal ander mens: ook diezelfde liefdevolle uitstraling, maar hier gecombineerd met een scherpe en confronterende houding. Bij mijn leraar, Sogyal Rinpoche, is die liefdevolle kant soms ook verborgen achter een bijzonder krachtige, imposante uitstraling, gecombineerd met onconventioneel gedrag en een sterk gevoel voor humor. En de Dalai Lama is weer heel anders. Kortom, zelfloosheid betekent niet dat je geen eigen karakter meer hebt, integendeel!'

Uittreksel van: Jan Geurtz. 'Verslaafd aan denken'. iBooks.

ik heb laatst een foto van E. Tolle gezien. Hij is levendiger.
Ik las dat hij een relatie heeft.
Het doet hem goed zo zien..

Maar ik weet niet zo veel over het leven van Tolle van de laatste 5/ 6 jaar. Hij kon fijn en treffend vertellen.

Mihaela
8 november 2016, 15:20
@Mihaela: Is knap h?, hoe hij dat allemaal beschrijft.
.

Ik vind het interessant om te lezen.
Daarnaast merk ik dat hij rationeler is, dan bv. Tolle.
Bij Tolle werd ik gelijk mee genomen in zijn beleving, hier moet ik een beetje werken.
Het voelt goed voor mij om de krampachtigheid te observeren, en het werk te doen..

Het moet nog blijken of dit mij steunt in het oplossen van krampachtigheid, voor nu is dit zeker goed.

katerie
8 november 2016, 18:19
Ik vind het interessant om te lezen.
Daarnaast merk ik dat hij rationeler is, dan bv. Tolle.
.
Oh ja, zeker.
Dat logische - filosofische gehalte, zoals Geurtz hetzelf noemt, onderscheidt hem zeker van Tolle.
Ik moest veel van Geurtz' uiteenzettingen in 'verslaafd aan denken' herkauwen, nu nog steeds.

Zijn nieuwste boek noemt hij een toegankelijker versie van "Verslaafd aan denken".
Zie > http://www.jangeurtz.nl/boek-vrij-van-gedachten/


Bij Tolle werd ik gelijk mee genomen in zijn beleving,
Ja, zo is dat. Dat is weer het uniek van Tolle.
Ik luister nog regelmatig naar hem.
Zo ben ik deze nog is aan't beluisteren op Youtube > The Mind Tries To Understand What The Present Moment Is (https://www.youtube.com/watch?v=-Jtybyi7ih8&list=TLGGOk7vXD9GxswwNjExMjAxNg)
Duurt amper 2 minuten en het publiek lacht alweer, en ik glimlach / lach mee. GlAd

hier moet ik een beetje werken.

Ja, dat rationelere vraagt meedenk werk. Voor jou minder dan voor mij precies.


Het voelt goed voor mij om de krampachtigheid te observeren, en het werk te doen..

Het moet nog blijken of dit mij steunt in het oplossen van krampachtigheid, voor nu is dit zeker goed.
't is waarschijnlijk voor ons allemaal een kwestie van eerst goed leren kijken (via meditatie) en begrip ontwikkelen (via studie) zoal hij zelfs schrijft op die pag. 55 nog:


"Onze identificatie met het ik-bewustzijn, en de daaruit voortvloeiende suggestie dat die ?ik? de denker van mijn gedachten is, vormt de hoofdoorzaak van al ons lijden. En dat is in wezen goed nieuws: door deze identificatie te doorzien vanuit het fundamentele oordeelvrije gewaarzijn, kun je de beknelling ervan laten oplossen. Alleen is het doorzien en loslaten van dit identificatieproces niet gemakkelijk.
In de spirituele theorie worden drie redenen genoemd waarom de meeste mensen zich niet zomaar spontaan hun non-dualistische natuur realiseren: het lijkt te mooi om waar te zijn, te diepzinnig om te begrijpen en te voor de hand liggend om te kunnen zien. Dus moet je om je natuur te realiseren, eerst goed leren kijken (via meditatie) en begrip ontwikkelen (via studie). Door middel van contemplatie verbind je het verstandelijke inzicht uit studie met de directe manier van kijken die je in meditatie ontwikkelt.

Als je dat heel regelmatig doet, went je geest aan dit nieuwe en onvoorstelbaar mooie perspectief, deze meest diepzinnige kijk op onszelf en de werkelijkheid. De kunstmatige scheiding tussen een subjectieve ervaarder en een object van ervaring lost dan geleidelijk op in wat er altijd al was: een alles omvattend helder en liefdevol besef van de eenheid van alle verschijnselen."

Monniken werk dus.

Mihaela
8 november 2016, 19:49
Ja, zo is dat. Dat is weer het uniek van Tolle.
Ik luister nog regelmatig naar hem.
Zo ben ik deze nog is aan't beluisteren op Youtube > The Mind Tries To Understand What The Present Moment Is (https://www.youtube8&list=TLGGOk7vXD9GxswwNjExMjAxNg)
Duurt amper 2 minuten en het publiek lacht alweer, en ik glimlach / lach mee. GlAd
Ik ga straks kijken, ik had vanmiddag al gedacht om
Tolle op YouTube te zoeken.
Ik ben benieuwd hoe ik hem nu beleef, en ook of hij anders is dan toen.

Mihaela
9 november 2016, 18:10
Ja, dat rationelere vraagt meedenk werk. Voor jou minder dan voor mij precies.Gisteren merkte ik al op dat ik niets meer in me op kon nemen.
Tot bij blz.100 lezen, dacht ik, en dan de volgende keer verder.
Ik heb dat klein stukje een paar keer gelezen. Ik begreep wel wat ik las, maar ik nam het niet meer in me op.
Vandaag vrij genomen van het boek, noodgedwongen, want alleen als ik eraan denk krijg ik kramp in mijn hoofd. Voor nu is het op. Morgen weer verder.

De prikkel is er nog. Ik ben nog steeds benieuwd naar de de rest van het boek.

habbuthabnot
9 november 2016, 18:54
Vandaag heb ik een heerlijke wandeling gemaakt in het bos. In New Delhi is de lucht zo vervuild, dat mensen niet meer naar buiten mogen.

Opmerkelijk dat je New Delhi noemt.
Ik dacht in dit verband meer aan Bagdad.

Ik ben vele malen in new Delhi geweest en een fris en schoon bos is daar ver te zoeken.

Vorige week reed ik door de bergen en vanuit de auto konden we op een bepaald moment Cyprus aan de horizon zien liggen.
Ik vroeg mezelf af of ik nu zou kunnen zeggen dat ik in Cyprus ben geweest.......

Vanavond zag ik met het blote oog Andromeda.
Ik begreep dat ik nog nooit in Cyprus was geweest........

katerie
9 november 2016, 19:21
De prikkel is er nog. Ik ben nog steeds benieuwd naar de de rest van het boek.
't is fascinerend, zeker ook hoofdstuk 15 (vanaf pag. 160), waarin hij 'De matrix van het illusoire bestaan' uitlegt.
Of het in hoofdstuk 20 (vanaf pag. 203) over 'Spelen met verhalen en lichtvormen' heeft.

Mij ook allemaal niet nieuw, maar hij kan dat zo logisch-filosofisch duiden, daar kunnen de ahum, gzoz afgeronden op dit forum een puntje aan zuigen.

Niks eindeloos gelul van 'jij hebt geen gzoz gedaan, ik wel', ik weet 'wat' ik ben, jij niet, ik herken waarheid, jij niet. Zolang je geen gzoz doet..." en kwaak kwaak kwaak.

Of de '...als van begin / ...als van ander begin' mantra's van een andere afgeronde op dit forum.

Leve Geurtz, Tolle, Byron Katie!
Dat zijn spiritueel gerealiseerde mensen die kunnen inspireren, elk op hun unieke manier en volgbaar. De Kunst van de ??nvoud, daar gaat het om.

habbuthabnot
9 november 2016, 22:01
Leve Geurtz, Tolle, Byron Katie!
Dat zijn spiritueel gerealiseerde mensen die kunnen inspireren, elk op hun unieke manier en volgbaar. De Kunst van de ??nvoud, daar gaat het om.


Oh ja, eenvoudig spiritueel gerealiseerd.
Daar heb je geen bos voor nodig.....alleen bomen!!

Verrek, waar is het bos nou gebleven....?!

Mihaela
9 november 2016, 22:06
Opmerkelijk


Ik vroeg mezelf


ben geweest.......

zag ikIk begreep .

Hoe is het het bij jou Hub?

Mihaela
10 november 2016, 08:58
Hoe ook het lot met kwelling u mag slaan,
weest stil, gij maakt het erger, laat begaan;
wie duwt de golven van de zee terug?
het pogen zelf doet weer een golf ontstaan.


hij zegt ook:
"Je hoeft dus niet te proberen je ervaring van een ik-bewustzijn en een objectieve werkelijkheid te veranderen in een soort ?hogere? non-dualistische werkelijkheid. Dat zou alleen maar m??r dualistische verkramping opleveren. Je hoeft alleen maar te realiseren dat elke schijnbaar dualistische waarneming in werkelijkheid een ervaring is in het tijdloze en vormloze gewaarzijn."

Mihaela
10 november 2016, 10:20
"Toch is het een verschil van dag en nacht of je de werkelijkheid om je heen ziet als werkelijk bestaand en jezelf als een speelbal op de prettige en pijnlijke golven van een rivier die stroomt van je geboorte naar je dood, ?f je ziet de werkelijkheid en je ik-bewustzijn als een vluchtige stroom van ervaringen in het volmaakte, alles overziende gewaarzijn, terwijl je zelf dat volmaakte gewaarzijn bent."

Mihaela
10 november 2016, 10:29
Leve Geurtz, Tolle, Byron Katie!
Dat zijn spiritueel gerealiseerde mensen die kunnen inspireren, elk op hun unieke manier en volgbaar. De Kunst van de ??nvoud, daar gaat het om.
"De enorme hoeveelheid methoden die het spirituele pad rijk is, zijn allemaal gericht op ??n resultaat: onze geest zijn eigen fundamentele natuur laten herkennen, het allesomvattende fundamentele non-dualistische gewaarzijn waarin ervaringen en ?ervaarder? ??n zijn."

het is steeds een kwestie van voorkeur Katerie, wie jij je de weg laat wijzen.

katerie
10 november 2016, 11:25
het is steeds een kwestie van voorkeur Katerie, wie jij je de weg laat wijzen.
Zo is dat.
Is zelfs geen ontkomen aan. Want zo'n voorkeuren staan in de sterren geschreven.

Mihaela
10 november 2016, 12:44
Is zelfs geen ontkomen aan. Want zo'n voorkeuren staan in de sterren geschreven.

hoe zie jij dat Katerie?

habbuthabnot
11 november 2016, 15:32
hij zegt ook:
"Je hoeft dus niet te proberen je ervaring van een ik-bewustzijn en een objectieve werkelijkheid te veranderen in een soort ?hogere? non-dualistische werkelijkheid. Dat zou alleen maar m??r dualistische verkramping opleveren. Je hoeft alleen maar te realiseren dat elke schijnbaar dualistische waarneming in werkelijkheid een ervaring is in het tijdloze en vormloze gewaarzijn."

...misschien zegt hij dat, maar het staat er in ieder geval niet....

habbuthabnot
11 november 2016, 15:33
Hoe is het het bij jou Hub?

Het is heel goed. Dank je.

Mihaela
12 november 2016, 09:41
"Gelukkig hoef je die dualistische werkelijkheid niet te veranderen; het is voldoende de beklemmende implicaties ervan te doorzien."

habbuthabnot
13 november 2016, 20:08
"Gelukkig hoef je die dualistische werkelijkheid niet te veranderen; het is voldoende de beklemmende implicaties ervan te doorzien."

Even opletten.......er bestaat geen dualistische werkelijkheid.

katerie
17 november 2016, 22:20
hoe zie jij dat Katerie?
Ik zie dat als dat alles wat gebeurt is, gebeurt en gaat gebeuren, verondersteld is / was te gebeuren.

En toen ik schreef: "Is zelfs geen ontkomen aan. Want zo'n voorkeuren staan in de sterren geschreven" verwees ik sowieso naar de astrologie.
Geen betere uitleg daarover als in het boek Esoterische psychologie van de auteur Thorwald Dethlefsen, waarvan daar het hoofdstuk over Astrologie > http://astrologievlaanderen.weebly.com/dethlefsen.html

Van geurtz vind je in zijn boek 'verslaafd aan denken' in hoofdstuk 18 ook een interessante duiding.
Citaat:

"...Zo helpt contemplatie op de onderlinge afhankelijkheid van alle verschijnselen om je te bevrijden van je pijnlijke fixatie op een echt bestaand zelf dat moet zien te overleven in een echt bestaande wereld. Natuurlijk blijf je gewoon eten en drinken en werken en slapen, en misschien moet je wel hard werken om het hoofd boven water te houden. Maar tegelijkertijd kun je je denkverkramping loslaten en in elke omstandigheid ontspannen achteroverleunen: je hoeft in wezen niets te doen en niets te voorkomen. Er is niets wat beschermd moet worden, niets wat gekwetst kan worden."

Oei!
Geurt schrijft dat er in wezen niets hoeft gedaan te worden.
Weeral een kwast die contraproductief aan de doelstelling van dit forum is.
Hier moet immers (hard) gewerkt worden, er moet gzoz gedaan worden en liefst afgerond.

Rob
18 november 2016, 08:14
Van geurtz vind je in zijn boek 'verslaafd aan denken' in hoofdstuk 18 ook een interessante duiding.
Citaat:

"...Zo helpt contemplatie op de onderlinge afhankelijkheid van alle verschijnselen om je te bevrijden van je pijnlijke fixatie op een echt bestaand zelf dat moet zien te overleven in een echt bestaande wereld. Natuurlijk blijf je gewoon eten en drinken en werken en slapen, en misschien moet je wel hard werken om het hoofd boven water te houden. Maar tegelijkertijd kun je je denkverkramping loslaten en in elke omstandigheid ontspannen achteroverleunen: je hoeft in wezen niets te doen en niets te voorkomen. Er is niets wat beschermd moet worden, niets wat gekwetst kan worden."

Oei!
Geurt schrijft dat er in wezen niets hoeft gedaan te worden.
Weeral een kwast die contraproductief aan de doelstelling van dit forum is.
Hier moet immers (hard) gewerkt worden, er moet gzoz gedaan worden en liefst afgerond.

Een volgend voorbeeld van vroegtijdige conclusies trekken. Geurtz schrijft niet dat er niets gedaan kan of hoeft te worden. Ga het zelfde doen wat Geurtz heeft gedaan en misschien kom je dan zelf tot het bevrijdende inzicht, in plaats van een gelovige te worden van mensen die getuigen van een inzicht dat na onderzoek hun deel (beleefde werkelijkheid) is geworden.

Mihaela
18 november 2016, 09:03
Een volgend voorbeeld van vroegtijdige conclusies trekken. .
Jouw conclusie is ook vroegtijdig en vooral gehaast.
Volgens mij is de humor van Katerie, hij dolt en daagt uit, vooral omtrent het onderwerp gzoz.
Jij trapt er gelijk in, en richt jij je op de oppervlakkige misvattingen, die eerder een ' grap' zijn dan de werkelijke overtuigingen van K.
Zo blijven de gesprekken aan de oppervlakte, jammer..

Ga eens met aandacht en geduld lezen wat hij schrijft, en trek geen gehaaste conclusies, maar stel vragen, want je ziet ernaast...


Rob, heb jij iets van Geurtz gelezen?

Mihaela
18 november 2016, 09:41
Even opletten.......er bestaat geen dualistische werkelijkheid.
Dat is me theoretisch al duidelijk.
Op diepere lagen is er veel wat nog in dualiteit verkeert.


Is de praktijk bij jou, jouw beleving, en jouw gedrag, continu vrij van angst en illusies?
Is Nondualiteit voor jou niet alleen een theorie, maar een levend (ononderbroken) realiteit?

Rob
18 november 2016, 12:09
Jouw conclusie is ook vroegtijdig en vooral gehaast.
Volgens mij is de humor van Katerie, hij dolt en daagt uit, vooral omtrent het onderwerp gzoz.
Jij trapt er gelijk in, en richt jij je op de oppervlakkige misvattingen, die eerder een ' grap' zijn dan de werkelijke overtuigingen van K.
Zo blijven de gesprekken aan de oppervlakte, jammer..

Ga eens met aandacht en geduld lezen wat hij schrijft, en trek geen gehaaste conclusies, maar stel vragen, want je ziet ernaast...

Valt mee, ik heb er een nachtje over geslapen voordat ik reageerde.

Mijn reactie zal K. niet verbazen, het sluit aan op eerdere discussies die we hebben gehad. Het gaat over doen / niet-doen. De bekende paradox in zelfonderzoek (waar veel mensen maar niet uit komen ?) en een verschil in visie vanuit NA en TA.


Rob, heb jij iets van Geurtz gelezen?

Ja.

katerie
18 november 2016, 12:16
@Katerie:...Ga het zelfde doen wat Geurtz heeft gedaan en misschien kom je dan zelf tot het bevrijdende inzicht, in plaats van een gelovige te worden van mensen die getuigen van een inzicht dat na onderzoek hun deel (beleefde werkelijkheid) is geworden.
Ah, Geurtz heeft gzoz gedaan en afgerond volgens jouw aanvoelen.
Om het dan maar in TA-forumtaal uit te drukken, want Geurtz heeft niets met advaita.

Rob
18 november 2016, 12:38
Ah, Geurtz heeft gzoz gedaan en afgerond volgens jouw aanvoelen.
Om het dan maar in TA-forumtaal uit te drukken, want Geurtz heeft niets met advaita.

Geurtz is van de Dzogchen traditie en die is nauw verwant met Advaita en andere grote bevrijdingswegen. Maar het gaat niet om Geurtz ...

Mihaela
18 november 2016, 14:57
Valt mee, ik heb er een nachtje over geslapen voordat ik reageerde.Je had de neiging om impulsief te reageren, maar je besloot om eerst een nachtje over te slapen.
Was je reactie vervolgens anders dan jouw eerste impuls, of heb jij eigenlijk slechts een oefening in reactie-vertragen uitgevoerd?

Mihaela
18 november 2016, 15:01
Ja.

Een heel boek, of hier en daar wat stukjes?
welk boek heb je gelezen?

katerie
18 november 2016, 15:06
@Rob: Jouw conclusie is ook vroegtijdig en vooral gehaast.
Volgens mij is de humor van Katerie, hij dolt en daagt uit, vooral omtrent het onderwerp gzoz.
Jij trapt er gelijk in, en richt jij je op de oppervlakkige misvattingen, die eerder een ' grap' zijn dan de werkelijke overtuigingen van K.
Een afgeronde forumkip zijn 'ga jij maar is gzoz doen' ontlokken blijft makkelijk.

Geurtz is van de Dzogchen traditie en die is nauw verwant met Advaita en andere grote bevrijdingswegen.
Weet ik mijn beste, ik heb al zijn boeken in papier en digitale vorm intens bestudeerd.

Maar het gaat niet om Geurtz ...
Klopt, het gaat om... liefde!
Liefde bevrijdt.
Mooi om zien op Youtube Jan Geurtz - Bevrijd door liefde (over Verliefdheid en spirituele beoefening) (https://www.youtube.com/watch?v=VeuUmeSILEs)

Mihaela
18 november 2016, 15:06
ik lees nu het boek: Verslaafd aan denken van Jan Geurtz

...

deel ll belooft wat:"moet je er aanvankelijk wel moeite voor doen om de ingesleten dualistische misvatting te doorzien en los te laten. Je moet er je meest fundamentele verslaving voor opgeven: het geloof in de echtheid van je eigen gedachten. Hoe je dat doet, daarover gaat het tweede deel van dit boek.
"

ga ik verder lezen.

Mihaela
18 november 2016, 15:19
Een afgeronde forumkip zijn 'ga jij maar is gzoz doen' ontlokken blijft makkelijk.Was dat niet een hele tijd geleden eigenlijk?
Volgens mij is er nu de ruimte vrij om welk onderwerp dan ook te bespreken, of zie ik dat verkeerd?
Hoe ervaar jij dat nu?

Ik ben in ieder geval blij dat jij de titel hebt genoemd.
Het is trouwens mijn eerste digitale boek.

Aangenaam om te zien dat ik het boek onbevangen lees, mijn geest staat er voor open.

Rob
18 november 2016, 15:56
Je had de neiging om impulsief te reageren, maar je besloot om eerst een nachtje over te slapen.
Was je reactie vervolgens anders dan jouw eerste impuls, of heb jij eigenlijk slechts een oefening in reactie-vertragen uitgevoerd?

Je vult weer van alles in, lieve Mihaela. Ik had het stukje van Katerie gelezen net voor ik ging slapen en de pc afsloot. Ik had bedacht dat ik er volgende dag op zou gaan reageren en de ene keer doe ik dat wel en de andere keer niet. Dit keer wel. Er was geen neiging om er impulsief op te reageren en ook geen reactie vertraging, laat staan van een oefening.

Rob
18 november 2016, 16:00
Een heel boek, of hier en daar wat stukjes?
welk boek heb je gelezen?

Het was het boek 'de verslaving voorbij' en ik kan mij niet meer herinneren of ik alles precies gelezen heb of alleen die delen die toen mijn aandacht trokken. Het heeft een algemeen gedeelte (dat ik heb gelezen) over verslaving en hoofdstukken die inzoomen op diverse soorten verslaving. Omdat ze niet allemaal op mij van toepassing zijn heb ik denk ik alleen die gedeelten gelezen die dat wel waren.

Mihaela
18 november 2016, 16:32
Je vult weer van alles in, lieve Mihaela. Ik had het stukje van Katerie gelezen net voor ik ging slapen en de pc afsloot. Ik had bedacht dat ik er volgende dag op zou gaan reageren en de ene keer doe ik dat wel en de andere keer niet. Dit keer wel. Er was geen neiging om er impulsief op te reageren en ook geen reactie vertraging, laat staan van een oefening.

Zeker joh, het was ook (driekwart) als grap bedoeld.

Mihaela
18 november 2016, 17:12
Het was het boek 'de verslaving voorbij' en ik kan mij niet meer herinneren of ik alles precies gelezen heb of alleen die delen die toen mijn aandacht trokken. Het heeft een algemeen gedeelte (dat ik heb gelezen) over verslaving en hoofdstukken die inzoomen op diverse soorten verslaving. Omdat ze niet allemaal op mij van toepassing zijn heb ik denk ik alleen die gedeelten gelezen die dat wel waren.

is het doeltreffend geweest voor je?

Mihaela
18 november 2016, 17:45
Katerie .

Heeft de naam een betekenis, of zijn er zomaar wat letters in een naam gebundeld?

Mars
19 november 2016, 09:55
Even opletten.......er bestaat geen dualistische werkelijkheid.

Ja... tenzij sluipsgewijs.

habbuthabnot
19 november 2016, 17:10
Dat is me theoretisch al duidelijk.
Op diepere lagen is er veel wat nog in dualiteit verkeert.


Is de praktijk bij jou, jouw beleving, en jouw gedrag, continu vrij van angst en illusies?
Is Nondualiteit voor jou niet alleen een theorie, maar een levend (ononderbroken) realiteit?

1. Nee
2. Deze vraag kan helemaal niet! Het is geen vraag.

habbuthabnot
19 november 2016, 17:14
Ja... tenzij sluipsgewijs.

...oh ja, even vergeten, je bedoelt zoals bij de sluipwesp......?!

habbuthabnot
19 november 2016, 17:40
Mooi om zien op Youtube Jan Geurtz - Bevrijd door liefde (over Verliefdheid en spirituele beoefening) (https://www.youtube.com/watch?v=VeuUmeSILEs)

Wat een lieve man.
Jammer dattie nou weer niet zegt wat je zou kunnen doen.......

Oh ja, loslaten.....! Hoe ging dat ook al weer?!
Sommige dingen laten vanzelf los, zoals de blaadjes in de herfst en het water van diepgevroren gletsjers hoog in de bergen.
Alles wat dan nodig is, is de warmte van de zon, toenemend of afnemend.

Als het licht van bewustzijn toeneemt, komt warmte vrij.
Warmte die alles doet smelten, die alles zacht maakt, die alles vrijmaakt.

Waarom zouden we ons Hart niet laten smelten door dat Bewustzijn?!
En hoe doen we dat dan?

Door er heel dicht tegenaan te kruipen!

?In dit lichaam, in deze stad van Brahman, is een klein huis
in de vorm van een lotus en in dat huis is een kleine ruimte.
Men moet weten wat daar is.
Wat is daar? Waarom is het zo belangrijk?
Er is evenveel in die kleine ruimte binnenin het hart als
in de hele wereld buiten. Hemel, aarde, vuur, lucht, zon, maan,
bliksem, sterren; alles wat is en alles wat niet is, is daar.?


CHANDOGYA UPANISHAD

Mihaela
19 november 2016, 22:38
2. Deze vraag kan helemaal niet! Het is geen vraag.

*** ****

Mihaela
19 november 2016, 22:43
Kweetniet, hoe ver ben jij in het boek?

Mihaela
19 november 2016, 22:44
ik ga nog een klein stukje lezen voor het slapen gaan. Welterusten..

Kweetniet
19 november 2016, 22:47
Kweetniet, hoe ver ben jij in het boek?

Ik heb het boek niet.

Mihaela
19 november 2016, 22:48
Ik heb het boek niet.

wil je het lezen?

Kweetniet
19 november 2016, 22:49
wil je het lezen?

Ooit misschien. Ik heb nog veel te lezen.

Mihaela
19 november 2016, 22:51
Ooit misschien. Ik heb nog veel te lezen.

Het is fijn(treffend) geschreven, maar uiteindelijk zeggen ze allemaal hetzelfde uiteraard..
Wat lees jij?

Kweetniet
19 november 2016, 22:56
Het is fijn(treffend) geschreven, maar uiteindelijk zeggen ze allemaal hetzelfde uiteraard..
Wat lees jij?

Uiteindelijk gaan (bijna) alle boeken over de-indentificatie. Ik verdiep mij het laatste jaar in de hermetiek en tao?sme. Maar daar is het ook moeilijk om lectuur te vinden die iets te bieden hebben buiten de-identificatie om.

Mars
20 november 2016, 14:34
...oh ja, even vergeten, je bedoelt zoals bij de sluipwesp......?!

Is toch zoon beestje dat zn eien in oare beestjes legt ?

habbuthabnot
20 november 2016, 15:23
Is toch zoon beestje dat zn eien in oare beestjes legt ?

Ja die, ja.

Mars
20 november 2016, 18:39
Ja die, ja.

Nou daar heb je t al.

katerie
21 november 2016, 12:42
Een afgeronde forumkip zijn 'ga jij maar is gzoz doen' ontlokken blijft makkelijk.
Was dat niet een hele tijd geleden eigenlijk?

Een hele tijd geleden kon de forumbaas het niet laten dagelijks zijn / het 'gzoz' aan te bevelen, aan te wijzen en ons in herinnering te brengen dat hij het afgerond heeft.
Dat bracht onvermijdelijk hilarische en pittige discussies te weeg.

Maar zo'n hele tijd geleden hoeven we niet terug te gaan vooraleer we een andere afgeronde gzoz'er de vlag van Laurens zien overnemen.
Zie maar:


@Katerie: Daarom deze aanwijzing nogmaals: doe het gedegen zelfonderzoek en doorzie voor jezelf het belang dat ego van denken, voelen, ..., maakt.
Deze 'aanwijzing' van Looro is nog maar van vorige maand 7 oktober


Volgens mij is er nu de ruimte vrij om welk onderwerp dan ook te bespreken, of zie ik dat verkeerd?
Hoe ervaar jij dat nu?.
Naast hilarisch ook als irritant als een afgeronde gzoz'er het steeds weer nodig vind je zijn / het onvolprezen gzoz aan te wijzen.


Ik ben in ieder geval blij dat jij de titel hebt genoemd.
Het is trouwens mijn eerste digitale boek.

Graag gedaan.
Ik denk dat het voor mij ook het eerste digitale boek was. Of toch het eerste dat ik helemaal uitlas op een computerscherm. Alsook al zijn andere boeken die ik, zoals geschreven, allemaal in papier versie nog is gekocht heb.


Aangenaam om te zien dat ik het boek onbevangen lees, mijn geest staat er voor open.
Als de geest er open voor staat dan gaat het goed binnen h?.
Was lang geleden dat ik nog zoiets las en verslonden heb.

Is natuurlijk ook wel de gave van Geurtz. Hij is zo duidelijk en helder in zijn uiteenzettingen dat ik pas recentelijk ontdekte dat hij vorig jaar ge?nterviewd werdt voor TV-programma Canvas, wat de Vlaamse cultuurzender is.

Kijk, dat is verdiend, dan heb je wat te zeggen waar (gewone) mensen wat aan hebben.
Dat in tegenstelling tot de afgeronde gzoz'ers op dit forum met hun niet te volgen abstracte uiteenzettingen.

Maar uiteindelijk heb ik de ontdekking van Geurtz onrechtstreeks te danken aan dit forum.
Dus het forum heeft ook zijn waarde gehad.

marie
22 november 2016, 09:52
Een hele tijd geleden kon de forumbaas het niet laten dagelijks zijn / het 'gzoz' aan te bevelen, aan te wijzen en ons in herinnering te brengen dat hij het afgerond heeft.
Dat bracht onvermijdelijk hilarische en pittige discussies te weeg.

Maar zo'n hele tijd geleden hoeven we niet terug te gaan vooraleer we een andere afgeronde gzoz'er de vlag van Laurens zien overnemen.
Zie maar:

Deze 'aanwijzing' van Looro is nog maar van vorige maand 7 oktober


Naast hilarisch ook als irritant als een afgeronde gzoz'er het steeds weer nodig vind je zijn / het onvolprezen gzoz aan te wijzen.Wat een haatcampagne...
Ben je zeker dat je niet in je eigen haat suddert???

Ik ben het hier oneens met vele mensen, maar daarom breek ik ze niet af tot op de grond...

Het is en bleef ten andere zijn forum, en het was hij die ervoor betaalde. Ikzelf geef geen euro uit daarvoor...

Discuteren is wat anders dan anderen de les spellen en af te breken... Of zou je misschien in hetzelfde bedje ziek zijn dan die gzoz die je hier zo afbreekt???

Ben je zeker dat je hier met een open geest deelneemt aan de debatten of is het jouw doel het hele forum voor jouzelf en je eigen idee?n, positief of negatief, in te palmen???

Mihaela
22 november 2016, 10:34
Wat een haatcampagne...
Ben je zeker dat je niet in je eigen haat suddert???

Ik ben het hier oneens met vele mensen, maar daarom breek ik ze niet af tot op de grond...

Het is en bleef ten andere zijn forum, en het was hij die ervoor betaalde. Ikzelf geef geen euro uit daarvoor...

Discuteren is wat anders dan anderen de les spellen en af te breken... Of zou je misschien in hetzelfde bedje ziek zijn dan die gzoz die je hier zo afbreekt???

Ben je zeker dat je hier met een open geest deelneemt aan de debatten of is het jouw doel het hele forum voor jouzelf en je eigen idee?n, positief of negatief, in te palmen???
marie, ga op een ander draadje jengelen en aandacht vragen!

Mihaela
22 november 2016, 10:41
"Laat stilte de vaart van bewegende gedachten doorsnijden;
zie in de beweging de ware aard van stilte;
verblijf in de natuurlijke geest waar stilte en beweging ??n zijn."
Patrul Rinpoche 32
"De hoogste vorm van meditatie wordt ook weleens ?niet-meditatie? genoemd. Deze wordt bereikt als je in staat bent je geest waar te nemen en die tevens volledig met rust te laten. Onder meditatie wordt doorgaans immers verstaan dat je iets doet met je geest, zoals hem kalmeren en je aandacht bij een bepaald object houden. In de ?niet-meditatie? doe je helemaal niets; je laat alles wat zich in je en om je heen voordoet, gebeuren zoals het gebeurt. Ja maar, denk je misschien, dat doet toch ook iedereen die niet mediteert? Nee, het grote verschil is dat de geoefende ?niet-meditator? volkomen helder aanwezig is. Het is dus ?niet-mediteren?, maar tevens ?niet afgeleid zijn?. Iemand die nooit mediteert is een machteloze speelbal op de golven van zijn gedachtestroom. Iemand die kan ?niet-mediteren? zit volkomen ontspannen aan de oever van zijn gedachtestroom. Het geloof in de werkelijkheidswaarde van je gedachten is verdwenen. Het idee dat jouw gedachten verwijzen naar een werkelijkheid onafhankelijk van je geest, is ontmaskerd als een vergissing. Je ziet dat je gedachten, en de werkelijkheid waar ze naar verwijzen, ?leeg? zijn van een onafhankelijk bestaan (shunyata). Daardoor ben je ook bevrijd van de beknellende identificatie met je gevoelens en je lijf.
**
Longchenpa noemt deze niet-meditatie ?natuurlijke meditatieve stabiliteit?.33 En hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, je kunt het oefenen. De methode is simpel: je gebruikt een hulpmiddel om in een heldere staat van zijn te komen, en zodra dat gelukt is, laat je alles los en ontspan je je in die helderheid. Je doet niets om die staat van zijn te verlengen of afleiding ervan te voorkomen. In plaats daarvan rust je in die staat. Je laat jezelf als het ware achterover leunen in die staat van gewaarzijn. Je begrijpt dat dit een vorm van beeldspraak is, maar er is geen andere manier om het uit te leggen. Je moet het gewoon proberen.
Dit rusten kun je op drie manieren doen. Deze komen overeen met de drie aspecten van onze ervaring. We ervaren immers een werkelijkheid buiten ons, die we doorgaans beschouwen als de materi?le en objectieve werkelijkheid. En we ervaren een werkelijkheid in onszelf, die we doorgaans beschouwen als de gedachten en gevoelens van een echt bestaande ?ik?. En als derde is er het gewaarzijn zelf dat in staat is te kijken naar deze twee kanten van onze ervaring."

marie
22 november 2016, 13:32
marie, ga op een ander draadje jengelen en aandacht vragen!

Wow, dat wil nu al dictatortje spelen...

katerie
22 november 2016, 15:27
@marie, ga op een ander draadje jengelen en aandacht vragen!
ClAp
Beste van de dag! You made my day LaChE

Ik ga doorgaans niet in op marie, en de reden is dat ik a lang zie dat ze verslaafd is aan liefde, 'liefdes-aandacht' nodig heeft.

Zelfs Laurens heeft haar al is een film-link naar Geurtz gegeven... maar helaas pindakaas, zolang ze niet beseft dat ze verslaafd is aan liefdes-aandacht is ze een vat zonder bodem. Zoals elke junkie wil ze dan slechts meer, meer...
En dat zien we dan in haar jengelen en aandacht vragen.

katerie
22 november 2016, 15:38
...
"De hoogste vorm van meditatie wordt ook weleens ?niet-meditatie? genoemd. Deze wordt bereikt als je in staat bent je geest waar te nemen en die tevens volledig met rust te laten. Onder meditatie wordt doorgaans immers verstaan dat je iets doet met je geest, zoals hem kalmeren en je aandacht bij een bepaald object houden.

In de ?niet-meditatie? doe je helemaal niets; je laat alles wat zich in je en om je heen voordoet, gebeuren zoals het gebeurt. Ja maar, denk je misschien, dat doet toch ook iedereen die niet mediteert? Nee, het grote verschil is dat de geoefende ?niet-meditator? volkomen helder aanwezig is. Het is dus ?niet-mediteren?, maar tevens ?niet afgeleid zijn?.

Iemand die nooit mediteert is een machteloze speelbal op de golven van zijn gedachtestroom. Iemand die kan ?niet-mediteren? zit volkomen ontspannen aan de oever van zijn gedachtestroom. Het geloof in de werkelijkheidswaarde van je gedachten is verdwenen.
Ja, is prachtig h?.
Ik denk dat forumlid kweetniet hierin ook wel de overeenkomst met zijn 'niet-doen' ziet.

Wat een lieve man.
Jammer dattie nou weer niet zegt wat je zou kunnen doen.......

Hab, vind je nog altijd dat Geurtz niet zegt wat je zou kunnen doen?
Het 2de deel in zijn boeken bestaat nochtans doorgaans uit oefeningen.Oh ja, loslaten.....! Hoe ging dat ook al weer?!
Loslaten is niet iets wat je kunt 'doen'.
Het is geen vaardigheid die je kunt beoefenen.
Zou je anders niet al lang alles hebben losgelaten wat je zou willen loslaten?
Maar loslaten kan gebeuren zodra je inziet dat je nooit werkelijk ergens aan vast hebt gezeten.

katerie
22 november 2016, 15:59
@Katerie: Heeft de naam een betekenis, of zijn er zomaar wat letters in een naam gebundeld?
De volledige naam is katerie tekakwitha.
She is the first Native American to be recognized as a saint by the Catholic Church. Zie > http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=154

marie
22 november 2016, 17:31
ClAp
Beste van de dag! You made my day LaChE

Ik ga doorgaans niet in op marie, en de reden is dat ik a lang zie dat ze verslaafd is aan liefde, 'liefdes-aandacht' nodig heeft.

Zelfs Laurens heeft haar al is een film-link naar Geurtz gegeven... maar helaas pindakaas, zolang ze niet beseft dat ze verslaafd is aan liefdes-aandacht is ze een vat zonder bodem. Zoals elke junkie wil ze dan slechts meer, meer...
En dat zien we dan in haar jengelen en aandacht vragen.

Ha, ha, ha,...
Streel mekaar nog wat meer over het kopke en kom dan zeveren over wie jengelt en verslaafd is aan liefdesaandacht...
Ik heb het hier op het forum gehad, maar jouw lafhartige aanval op Laurens en Looro, met wie ik het zelf ook niet altijd eens ben, was voor mij een maatje te veel...

En dat jij niet ingaat op Marie is een grote leugen; het is Marie die niet inging op jou...

Kweetniet
22 november 2016, 19:21
Ja, is prachtig h?.
Ik denk dat forumlid kweetniet hierin ook wel de overeenkomst met zijn 'niet-doen' ziet.
Meditatie is in feite niet-doen. In zuivere vorm vergt meditatie geen enkele inspanning of oefening. Het vergt ook geen enkele (lotus)houding, vast tijdstip, lengte. Niks nakko nada.

Je kan het ook andersom stellen; meditatie als 'doen? bestaat eigenlijk niet.
Dan fake je wat, boots je iets na. Meditatie als 'doen? heeft ook als nadeel dat het verband niet wordt gezien met wat er met je lichaam en geest gebeurd i.c.m. de samenvallende gebeurtenis.

Rest mij op te merken dat de door Mihaela aangehaalde quote niet volledig is. Er zijn meerdere vormen van meditatie, waarbij ook het lichaam zelf een belangrijke rol speelt. Lichaam en geest werken samen, dat vind je in meditatie ook terug.

Mihaela
22 november 2016, 22:34
Dan fake je wat, boots je iets na.

Rest mij op te merken dat de door Mihaela aangehaalde quote niet volledig is. Er zijn meerdere vormen van meditatie, waarbij ook het lichaam zelf een belangrijke rol speelt. Lichaam en geest werken samen, dat vind je in meditatie ook terug.

Ik zet hier nu en dan stukken die ik treffend vind, die uiteraard onsamenhangend of incompleet kunnen overkomen.
Ik ben ook maar op de helft van het boek, minder dan de helft dan want van 499 heb ik nog 199 te gaan.
Als ik klaar ben met lezen, maak ik misschien een samenvatting, voorlopig pik ik nu en dan en klein stukje eruit.

Kweetniet
22 november 2016, 22:49
Ik zet hier nu en dan stukken die ik treffend vind, die uiteraard onsamenhangend of incompleet kunnen overkomen.
Ik ben ook maar op de helft van het boek, minder dan de helft dan want van 499 heb ik nog 199 te gaan.
Als ik klaar ben met lezen, maak ik misschien een samenvatting, voorlopig pik ik nu en dan en klein stukje eruit.

Ik begrijp het. Het door jou geplaatste stukje tekst is belangrijk in het proces van bewustwording. Bewustwording van de leegte. Hetgeen zonder inspanning daadwerkelijke inzichten geeft. (contemplatie)

Geurtz weet waar hij over schrijft. In dat waar we het hier over hebben komen paradoxen voor. Die zijn louter mentaal niet te bevatten.

habbuthabnot
23 november 2016, 09:07
Hab, vind je nog altijd dat Geurtz niet zegt wat je zou kunnen doen?
Het 2de deel in zijn boeken bestaat nochtans doorgaans uit oefeningen.

.

Ik had nog nooit van die man gehoord, laat staan iets van hem gelezen......

Looro
23 november 2016, 13:09
Ha, ha, ha,...
Streel mekaar nog wat meer over het kopke en kom dan zeveren over wie jengelt en verslaafd is aan liefdesaandacht...
Ik heb het hier op het forum gehad, maar jouw lafhartige aanval op Laurens en Looro, met wie ik het zelf ook niet altijd eens ben, was voor mij een maatje te veel...

En dat jij niet ingaat op Marie is een grote leugen; het is Marie die niet inging op jou...

Laat je niet opjagen, Marie. Wat je in dit draadje leest is een eindeloze hardcore egotrip. De verticaliteit waaraan hier teruggekoppeld is niet met rede verzoenbaar.
Voor gedegen zelfonderzoek is dit een ruim onvoldoende omdat het zich vereenzelvigen met de vergelijkingen louter denkbeeldig is, luchtspiegeling.
Ander begin heeft met vergelijkingen niets van doen maar is beschikbaarheid zonder voorwaarden.

Mihaela
23 november 2016, 13:31
Ik had nog nooit van die man gehoord, laat staan iets van hem gelezen......

Bij deze, heb je nu van J. Geurtz gehoord.

Katerie heeft de naam van een van zijn boeken genoemd. De titel van het boek nodigde mij uit om het boek te lezen, en ik vind het tot nu toe treffend geschreven.
Ik heb bewust een apart draadje geopend, om de onderwerpen van andere draadjes niet te storen.

Lees gerust iets uit zijn boek, om een indruk te vormen, kan je vervolgens je mening geven.
Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.

Mihaela
23 november 2016, 15:57
Ik heb bewust een apart draadje geopend, om de onderwerpen van andere draadjes niet te storen.

.
hiermee wilde ik het volgende zeggen:
In het geval dat dit onderwerp, of benadering jij niet goedkeurt Looro, gun de ruimte aan degene die wel doet.

katerie
23 november 2016, 16:10
@marie:...De verticaliteit waaraan hier teruggekoppeld is niet met rede verzoenbaar.
Voor gedegen zelfonderzoek is dit een ruim onvoldoende omdat het zich vereenzelvigen met de vergelijkingen louter denkbeeldig is, luchtspiegeling.
Ander begin heeft met vergelijkingen niets van doen maar is beschikbaarheid zonder voorwaarden.
Looro weer terug in actie.
TrIpPiNg
@Marie heb je Looro's duiding begrepen? Het is zo klaar als pompwater.
En moest jij zijn 'ander begin' concept niet begrijpen, hier legt hij het nog is uit:

Spreken over ander begin zoekt geen woorden maar is er als aanwijzing dat denkbeeldigheid een zich vereenzelvigen is met onmiddellijkheid...
MaF
Looro: ga jij ook maar beter is in een ander draadje jengelen en om aandacht vragen.
Of maak zelf een topic. Ik weet een voor de hand liggende titel: "Ander begin".

Mihaela
23 november 2016, 16:25
ik merk bij mezelf de neiging om de boel te willen sussen, want het gaat een kant uit die hier op het forum vaak voorkomt. ( Ruzie, spanning, ban, of iemand vertrekt).

Stop meer dan twee mensen in een ruimte voor langer dan een week, en krijg jij je ongetwijfeld mening verschillen.
Ben benieuwd welke kant dit zou gaan.

Mihaela
23 november 2016, 16:32
Katerie, hoe oefen jij in conflictsituaties?
Trouwens, hoe ervaar jij wat nu gebeurt?

Nadje
23 november 2016, 21:54
Ik had nog nooit van die man gehoord, laat staan iets van hem gelezen......
Gebrek aan je opvoeding.

Nadje
23 november 2016, 22:07
ClAp
Beste van de dag! You made my day LaChE

Ik ga doorgaans niet in op marie, en de reden is dat ik a lang zie dat ze verslaafd is aan liefde, 'liefdes-aandacht' nodig heeft.

Zelfs Laurens heeft haar al is een film-link naar Geurtz gegeven... maar helaas pindakaas, zolang ze niet beseft dat ze verslaafd is aan liefdes-aandacht is ze een vat zonder bodem. Zoals elke junkie wil ze dan slechts meer, meer...
En dat zien we dan in haar jengelen en aandacht vragen.
We? Speak for yourself. Wat jij ziet is jouw projectie.

katerie
24 november 2016, 02:11
We? Speak for yourself. Wat jij ziet is jouw projectie.
'We' zijn dit geval ik en Mihaela. Duidelijk uit de communicatie in dit topic uit te maken lijkt me. Goed, Laurens reken ik in deze context gemakshalve ook bij 'we' t.o.v. marie, maar jou had ik alvast niet in gedachte.

Mihaela
24 november 2016, 07:53
"CONTEMPLATIE I
Begin met je geest te kalmeren en bij zichzelf te brengen. Laat vervolgens je volledige ervaring tot je doordringen als een ervaring in je geest. Kijk nu naar dat deel van je ervaring dat je doorgaans beschouwt als buiten je: de materi?le werkelijkheid. Laat tot je doordringen dat je zintuiglijke ervaring plaatsvindt in het open en oorspronkelijke gewaarzijn en dat als er geen gedachten zijn, er ook geen enkele verwijzing is naar een werkelijkheid buiten die ervaring. Gewaarzijn en zintuiglijke ervaring zijn onscheidbaar ??n, op dezelfde wijze als reflecties in een spiegel ??n zijn met het zuivere reflecterende oppervlak ervan. Rust in deze directheid van je zintuiglijke gewaarwording.
**
CONTEMPLATIE II
Kijk naar dat deel van je ervaring dat je doorgaans beschouwt als binnen in je geest. Kijk naar de ruimte waarin gedachten en gevoelens opkomen, verblijven en weer verdwijnen. Zie dat deze ruimte zo helder en transparant is als kristal. Op dezelfde wijze als een zuivere kristallen bol de kleur aanneemt van het voorwerp dat eronder ligt, zo ook neemt deze pure en heldere geest de ?kleur? aan van iedere gedachte die zich erin voordoet. Rust in de directheid van deze gewaarwording van je zuivere transparante geest.
**
CONTEMPLATIE III
Kijk naar je volledige ervaring en richt je gewaarzijn nu op je gewaarzijn. Zie dat de waarnemer en wat waargenomen wordt ??n zijn. Herken gewaarzijn in de perceptie ervan. Laat de geest rusten in zijn eigen essentie. Rust in het oorspronkelijke tijdloze gewaarzijn, waarin innerlijke en uitwendige verschijnselen hetzelfde droomachtige karakter hebben."
**

Mihaela
24 november 2016, 07:55
**
"Natuurlijke meditatie kan niet gecre?erd worden; het is een natuurlijke eigenschap van het oorspronkelijke gewaarzijn, op dezelfde wijze als natheid een natuurlijke eigenschap is van water en hitte een natuurlijke eigenschap van vuur. Het is de ?natuurlijkheid? van de ?natuurlijke staat van zijn?. Het is gewaarzijn dat moeiteloos bij zichzelf blijft en zonder enige inspanning vrij blijft van afgeleid zijn.
Dat betekent niet dat er geen gedachten meer in je opkomen. Het betekent dat die gedachten geen aantrekkingskracht meer uitoefenen op je gewaarzijn. Of anders gezegd: je doorziet tijdens het opkomen ervan meteen dat die gedachte zelf een uitingsvorm is van gewaarzijn, waardoor de inhoud ervan zijn echtheid verliest en je gewaarzijn niet verleid wordt erover door te denken.34 Het klassieke voorbeeld is het verschil tussen bedreigd worden door een leeuw (onze gebruikelijke houding ten opzichte van onze gedachten) of door iemand die zich vermomd heeft als leeuw. Zodra je die vermomming doorhebt, is alle angst automatisch verdwenen. Zodra je ziet dat je gedachten weliswaar op overtuigende wijze een ?echt lijkende? werkelijkheid cre?ren, maar dat in werkelijkheid die ?echtheid? illusoir is, verdwijnen aversie en gehechtheid. Dan is er geen reden om erover door te denken.
Traditioneel wordt dit voorgesteld als ?schrijven op het water?. Als je met je vinger letters schrijft op een glad wateroppervlak, verdwijnen ze net zo snel als je ze kunt schrijven. Zo lossen gedachten bij hun ontstaan meteen weer op in hun eigen natuur: het open en ruime gewaarzijn. Je kunt je gedachten ook voorstellen als sneeuwvlokken die landen op het water van je gewaarzijn. Zodra ze het wateroppervlak raken, veranderen ze zelf ook in water. Je hoeft daar niets voor te doen, alleen rusten in je gewaarzijn.35
**
Deze natuurlijke meditatie ontwikkelt zich heel geleidelijk onder invloed van studie, contemplatie en meditatie. Als je deze vorm van ?niet-meditatie? gaat toepassen, zul je telkens eventjes in die moeiteloze staat van zijn kunnen rusten, en even later toch weer afgeleid raken door je eigen gedachtestroom. Dit is heel normaal en in dit stadium heb je al afgeleerd daarover te oordelen. Toch is er ook nu al iets wezenlijk anders dan in gewone meditatie: daar prob??r je immers niet afgeleid te raken, en zijn het je gedachten en emoties die jou toch telkens uit je gewaarzijn halen. Ook als je een tijdje niet afgeleid bent, is er nog steeds een ?ik? die probeert niet te denken en zijn gewaarzijn in stand te houden. Je kunt zo best een gedachteloze staat bereiken, een soort fixatie op het hier en nu. Toch is dit niet je natuurlijke staat van zijn, omdat er nog steeds een dualistische scheiding is tussen een ?ik? die mediteert en de ervaring van de meditatie. In de natuurlijke meditatie probeer je niets te voorkomen; er is geen dualisme meer tussen een ?ik? en wat die ik ervaart. Je rust volmaakt moeiteloos in je gewaarzijn. Na een tijdje vergeet het gewaarzijn zichzelf en kom je eerst weer in een dualistisch ik-bewustzijn terecht. Pas van daaruit vindt dan even later de volgende afleiding plaats."

Mihaela
24 november 2016, 07:57
'We' zijn dit geval ik en Mihaela. Duidelijk uit de communicatie in dit topic uit te maken lijkt me.
Volkomen duidelijk.

habbuthabnot
24 november 2016, 08:11
Bij deze, heb je nu van J. Geurtz gehoord.

Katerie heeft de naam van een van zijn boeken genoemd. De titel van het boek nodigde mij uit om het boek te lezen, en ik vind het tot nu toe treffend geschreven.
Ik heb bewust een apart draadje geopend, om de onderwerpen van andere draadjes niet te storen.

Lees gerust iets uit zijn boek, om een indruk te vormen, kan je vervolgens je mening geven.
Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.

Ja, dat is goed,
Stuur jij me dat boek dan even op?

habbuthabnot
24 november 2016, 08:13
**
"Natuurlijke meditatie kan niet gecre?erd worden; het is een natuurlijke eigenschap van het oorspronkelijke gewaarzijn, op dezelfde wijze als natheid een natuurlijke eigenschap is van water en hitte een natuurlijke eigenschap van vuur. Het is de ?natuurlijkheid? van de ?natuurlijke staat van zijn?. Het is gewaarzijn dat moeiteloos bij zichzelf blijft en zonder enige inspanning vrij blijft van afgeleid zijn.
Dat betekent niet dat er geen gedachten meer in je opkomen. Het betekent dat die gedachten geen aantrekkingskracht meer uitoefenen op je gewaarzijn. Of anders gezegd: je doorziet tijdens het opkomen ervan meteen dat die gedachte zelf een uitingsvorm is van gewaarzijn, waardoor de inhoud ervan zijn echtheid verliest en je gewaarzijn niet verleid wordt erover door te denken.34 Het klassieke voorbeeld is het verschil tussen bedreigd worden door een leeuw (onze gebruikelijke houding ten opzichte van onze gedachten) of door iemand die zich vermomd heeft als leeuw. Zodra je die vermomming doorhebt, is alle angst automatisch verdwenen. Zodra je ziet dat je gedachten weliswaar op overtuigende wijze een ?echt lijkende? werkelijkheid cre?ren, maar dat in werkelijkheid die ?echtheid? illusoir is, verdwijnen aversie en gehechtheid. Dan is er geen reden om erover door te denken.
Traditioneel wordt dit voorgesteld als ?schrijven op het water?. Als je met je vinger letters schrijft op een glad wateroppervlak, verdwijnen ze net zo snel als je ze kunt schrijven. Zo lossen gedachten bij hun ontstaan meteen weer op in hun eigen natuur: het open en ruime gewaarzijn. Je kunt je gedachten ook voorstellen als sneeuwvlokken die landen op het water van je gewaarzijn. Zodra ze het wateroppervlak raken, veranderen ze zelf ook in water. Je hoeft daar niets voor te doen, alleen rusten in je gewaarzijn.35
**
Deze natuurlijke meditatie ontwikkelt zich heel geleidelijk onder invloed van studie, contemplatie en meditatie. Als je deze vorm van ?niet-meditatie? gaat toepassen, zul je telkens eventjes in die moeiteloze staat van zijn kunnen rusten, en even later toch weer afgeleid raken door je eigen gedachtestroom. Dit is heel normaal en in dit stadium heb je al afgeleerd daarover te oordelen. Toch is er ook nu al iets wezenlijk anders dan in gewone meditatie: daar prob??r je immers niet afgeleid te raken, en zijn het je gedachten en emoties die jou toch telkens uit je gewaarzijn halen. Ook als je een tijdje niet afgeleid bent, is er nog steeds een ?ik? die probeert niet te denken en zijn gewaarzijn in stand te houden. Je kunt zo best een gedachteloze staat bereiken, een soort fixatie op het hier en nu. Toch is dit niet je natuurlijke staat van zijn, omdat er nog steeds een dualistische scheiding is tussen een ?ik? die mediteert en de ervaring van de meditatie. In de natuurlijke meditatie probeer je niets te voorkomen; er is geen dualisme meer tussen een ?ik? en wat die ik ervaart. Je rust volmaakt moeiteloos in je gewaarzijn. Na een tijdje vergeet het gewaarzijn zichzelf en kom je eerst weer in een dualistisch ik-bewustzijn terecht. Pas van daaruit vindt dan even later de volgende afleiding plaats."

...en wie heeft dit geschreven...?

Is dat meneer Geurts?

Mihaela
24 november 2016, 08:37
...en wie heeft dit geschreven...?

Is dat meneer Geurts?

Alle citaten die ik zet op dit draadje zijn uit het boek: Verslaafd aan denken. Het boek is door Jan Geurtz geschreven.
Jan Geurtz is die meneer over wie jij eerder zei nooit over gehoord te hebben, en over wie wij nu al een paar weken aan het praten zijn, en op wiens naam jij ook steeds reageert.
zoek Jan Geurtz op Google..

Mihaela
24 november 2016, 09:01
Ja, dat is goed,
Stuur jij me dat boek dan even op?

Ja is goed, even een duifje pakken, bind ik het boek aan zijn pootje vast..

Mihaela
24 november 2016, 11:57
Stuur jij dat boek
Ik lees het boek in digitale vorm.
Als je echt serieus meent, kan de link hier gezet worden..

habbuthabnot
24 november 2016, 12:09
Alle citaten die ik zet op dit draadje zijn uit het boek: Verslaafd aan denken. Het boek is door Jan Geurtz geschreven.
Jan Geurtz is die meneer over wie jij eerder zei nooit over gehoord te hebben, en over wie wij nu al een paar weken aan het praten zijn, en op wiens naam jij ook steeds reageert.
zoek Jan Geurtz op Google..

Nou ja, steeds......
Sinds een dag of drie.

habbuthabnot
24 november 2016, 12:10
Ik lees het boek in digitale vorm.
Als je echt serieus meent, kan de link hier gezet worden..

OK, digitale vorm kan ook.
Kost dat?

habbuthabnot
24 november 2016, 12:11
Ja is goed, even een duifje pakken, bind ik het boek aan zijn pootje vast..

Ik sta al op het balkon te kijken of hij er aankomt........

Mihaela
24 november 2016, 12:42
hij ........

Het!!

Mihaela
24 november 2016, 12:47
OK, digitale vorm kan ook.


De link staat aan het begin van het draadje, in de openingszin (Het staat: Klik hier).

katerie
24 november 2016, 14:56
Katerie, hoe oefen jij in conflictsituaties?

Door middel van contemplatie en natuurlijke meditatie.
Zie
"CONTEMPLATIE I
....
CONTEMPLATIE II
...
CONTEMPLATIE III...

En niet-meditatie


Deze natuurlijke meditatie ontwikkelt zich heel geleidelijk onder invloed van studie, contemplatie en meditatie. Als je deze vorm van ?niet-meditatie? gaat toepassen, zul je telkens eventjes in die moeiteloze staat van zijn kunnen rusten, en even later toch weer afgeleid raken door je eigen gedachtestroom. Dit is heel normaal en in dit stadium heb je al afgeleerd daarover te oordelen...
Naast Geurtz is ook Byron Katie voorbije twee jaar intens in mijn aandachtsveld gekomen.
Dat dit gebeurd is heb ik in feite ook onrechtstreeks aan dit forum te danken.

Hangt boven mijn bureau;
"There is nobody out there."
Byron Katie.
@Katerie:...Wat jij ziet is jouw projectie.
Was dus onnodig te melden, maar kon je niet weten.
Katerie:
Trouwens, hoe ervaar jij wat nu gebeurt?
Als ?schrijven op het water?.

Als verduidelijking voor diegenen die niet echt dit topic volgen maar wel reageren.
Zie


...Traditioneel wordt dit voorgesteld als ?schrijven op het water?. Als je met je vinger letters schrijft op een glad wateroppervlak, verdwijnen ze net zo snel als je ze kunt schrijven. "

Mihaela
24 november 2016, 20:52
Nou ja, steeds......
Sinds een dag of drie.

Je eerste reactie was op
7 november op dit draadje.
Toen had je een lap text van mij gequoot. Ik had Guertz geciteerd.
Dus (t)ja, een dag of drie..en twintig.

katerie
24 november 2016, 21:53
@Katerie:...Trouwens, hoe ervaar jij wat nu gebeurt?

Als ?schrijven op het water?.

Aanvullend:

De eend die als een mens dacht

In De kracht van het Nu beschreef ik dat ik had gezien dat als twee eenden vechten, wat nooit lang duurt, ze na afloop uit elkaar gaan en in tegengestelde richting wegdrijven. Dan slaan beide eenden een paar keer woest met hun vleugels, waarmee ze het surplus aan energie dat tijdens het gevecht is opgebouwd laten wegstromen. Na dat slaan met hun vleugels drijven ze vredig verder, alsof er niets gebeurd was.

Als de eend dacht zoals een mens, zou hij het gevecht in leven houden door denken, door verhalen te vertellen. Dit zou waarschijnlijk het verhaal van de eend zijn geweest: ?Ik kan niet geloven dat hij dat net deed. Hij was minder dan vijftien centimeter bij me vandaan. Hij denkt zeker dat deze vijver van hem is. Hij houdt helemaal geen rekening met mijn ruimte. Ik vertrouw hem niet meer. De volgende keer probeert hij iets anders om me te ergeren. Ik weet zeker dat hij al iets aan het bedenken is. Maar ik laat het niet op me zitten. Ik zal hem een lesje leren dat hij niet snel vergeet.?
En zo spint het verstand zijn verhalen verder en verder, en dagen, maanden of zelfs jaren later heeft het het er nog over. Voor het lichaam is het gevecht nog steeds aan de gang en de energie die het opwekt als reactie op al die gedachten is emotie, die op haar beurt gedachten opwekt. Dat wordt het emotionele denken van het ego. Je ziet hoe problematisch het leven van de eend zou worden als hij net zo dacht als een mens. Maar zo leven de meeste mensen de hele tijd. Geen situatie of gebeurtenis is ooit echt afgelopen. Het verstand en het door het verstand gemaakte ?ik en mijn verhaal? houden het aan de gang.

We zijn als soort verdwaald. We zouden van alles in de natuur, van elke bloem, elk dier, belangrijke dingen kunnen leren als we maar stil zouden blijven staan om te kijken en te luisteren. De les van onze eend is deze: sla met je vleugels ? wat je kunt vertalen met ?zet het verhaal van je af? ? en keer terug naar de enige plaats waar je sterk bent: het huidige moment.


Uittreksel van: Eckhart Tolle. 'Een nieuwe aarde'.

PS @Looro: jaja, we weten het wat je in dit draadje leest is een eindeloze hardcore egotrip. We kunnen niet allemaal de weg teruggevonden hebben zoals jij na jouw (harde) vele werken je gzoz afgerond te hebben h?.
Maar voor mij is het huidige moment genoeg.

Mihaela
24 november 2016, 22:12
Aanvullend:PS @Looro: jaja, we weten het wat je in dit draadje leest is een eindeloze hardcore egotrip. We kunnen niet allemaal de weg teruggevonden hebben zoals jij na jouw (harde) vele werken je gzoz afgerond te hebben h?.
Maar voor mij is het huidige moment genoeg.

zo klaar als een klontje dar hier op het forum niemand niets afgerond heeft.
Als men zichzelf graag voor het lapje houdt, laat ze het gewoon doen, al kan het lastig zijn als men zich opdringt met gzoz praatjes.
Ik weet het niet hoe dit weer begonnen is, maar het blijft steeds terug komen.
Forum karma..

katerie
24 november 2016, 22:41
...
Ik weet het niet hoe dit weer begonnen is, maar het blijft steeds terug komen.
Forum karma..

'Karma is Sanskriet voor ?handeling? en verwijst naar de opgeslagen indrukken van ervaringen in het verleden.'
Uit 'verslaafd aan denken'.

't zijn oude zielen die elkaar terug tegenkomen op dit forum.
BiGeRgRiN

Mihaela
24 november 2016, 22:52
't zijn oude zielen die elkaar terug tegenkomen op dit forum.
BiGeRgRiN

Als dat zo is, dan hebben wij zo slecht nog niet.

Ik ben me vaak bewust ervan dat ik nu in een luxe positie verkeer.
Ik kan me permitteren om op mijn gemak te contempleren, mediteren, zoeken, wroeten in mijn geest, en ook nog achter te komen dat ik niets hoef te doen..

Ik wordt nog steeds iets te snel mee gesleept, in conflictueuze energie.
Nu nog achterover zien te vallen in het bewustzijn, en dan kan de karma de pot op!..

Mihaela
24 november 2016, 23:02
'Karma is Sanskriet voor ?handeling? en verwijst naar de opgeslagen indrukken van ervaringen in het verleden.'
Uit 'verslaafd aan denken'.


mooi, het verlicht het woord karma.
Niets staat vast!

Ik ga de laatst gelezen hoofdstuk nog een keer lezen.
Hij schrijft schoon..

Looro
25 november 2016, 09:47
PS @Looro: jaja, we weten het wat je in dit draadje leest is een eindeloze hardcore egotrip. We kunnen niet allemaal de weg teruggevonden hebben zoals jij na jouw (harde) vele werken je gzoz afgerond te hebben h?.
Maar voor mij is het huidige moment genoeg.

Om uit hardcore egotripperij ('er is niets en niemand') verwerken van ander begin te realiseren is er geen weg, geen inzicht, geen weten, geen moment.
Doorzien is geen mentale kwestie zoals hier voorgehouden wordt maar is realisatie, verwerking.

Het doorzien van ego is onverklaarbaar. Schrijven op het water en genoegen vinden in het huidige moment is dan ook een vlucht in de terugkoppeling. De terugkoppeling is ook het enige wat ego kan delen als van zichzelf.
Afronden, de weg terug vinden, zijn de aanleiding om de laatste subjectiviteit los te laten en het onverklaarbare toe te laten.

Mihaela
25 november 2016, 15:02
Voor dat jij je mening geeft, heb jij iets gelezen van Geurtz? Een paar, hier op het draadje, losse stukjes geven een versnipperde indruk.
Baseer jij je mening daarop, of ben je al bekend met de boeken van Geurtz?
zoals hier voorgehouden wordt

.

Jan Geurtz citeert in zijn boek Longchenpa.

J. Geurtz zegt eigenlijk hetzelfde, maar met andere worden.
Het boek van J. Geurtz past bij onze tijd.


Prachtig omschreven door Longchenpa:
"Als erover nagedacht wordt, zijn het concepten. Als erop gemediteerd wordt, is dat je gewone bewustzijn. Als het beschreven wordt, zijn het slechts woorden. Als ernaar gekeken wordt, is er dualistische perceptie. Als het met rust gelaten wordt, is het de ware natuur van alle verschijnselen, terwijl als je er iets aan probeert te doen, het Samsara is. Wat altijd blijft is bewustzijn van het bewustzijn, zo ruim als het firmament, een vreugdevolle en warme openheid.
**
Het is zoals het is zonder dat het zo gemaakt is. Het kan niet gezien worden als je ernaar zoekt. Het is geen vrijheid die ontwikkeld wordt in meditatie. Het is geen vrijheid die bereikt wordt door ontspanning. Het kan niet veilig gesteld worden door bevestiging. Het kan niet weerlegd worden door ontkenning. Wat altijd blijft is puur bewustzijn in al zijn naaktheid, waarin de soliditeit van verschijnselen oplost.
**
Het is vrij in zijn ontstaan, open in zijn manifestatie, en vluchtig zelfs als het zich roert. Het ?is? net zozeer als het ?niet is?, terwijl het net zomin ?niet is? als ?is?. Het is niet bestaand zelfs in zijn aanwezigheid, terwijl het niettemin aanwezig is in zijn onbestaandheid. Het roert zich in het kalm verblijven, terwijl het ook verblijft in zijn eigen beroering. Wat altijd blijft is moeiteloze meditatieve stabiliteit als een constante stroom van natuurlijk onverdeeld gewaarzijn.
**
Je kunt erop mediteren als werkelijk bestaand, maar het is onmogelijk te bevestigen. Je kunt erop mediteren als niet-bestaand, maar het is onmogelijk te ontkennen. Je kunt het zien als zowel bestaand als niet-bestaand, maar het valt niet binnen deze uitersten. Laat het bestaan, laat het niet bestaan. Laat het zich manifesteren, laat het leeg en open zijn. Laat het zijn, laat het niet zijn. Laat het goed zijn, laat het slecht zijn. Laat het gerealiseerd worden, laat het niet gerealiseerd worden. Wat altijd blijft is een natuurlijke zuivere naakte staat: gewaarzijn dat leeg en vluchtig is; een alles omhelzende open dimensie waarin geen sporen achterblijven."

Looro
25 november 2016, 18:12
...Wat altijd blijft is bewustzijn van het bewustzijn, zo ruim als het firmament, een vreugdevolle en warme openheid. ...Wat altijd blijft is puur bewustzijn in al zijn naaktheid, waarin de soliditeit van verschijnselen oplost. ... Wat altijd blijft is moeiteloze meditatieve stabiliteit als een constante stroom van natuurlijk onverdeeld gewaarzijn. ... Wat altijd blijft is een natuurlijke zuivere naakte staat: gewaarzijn dat leeg en vluchtig is; een alles omhelzende open dimensie waarin geen sporen achterblijven."

Een prachtige terugkoppeling naar ego waar J. Geurtz Longchenpa reciteert.

Het is ego wat altijd blijft, zo ruim als het firmament, naakt in al zijn bewustzijn. Ego is als een stroom van natuurlijk onverdeeld gewaarzijn, een gewaarzijn dat leeg en vluchtig is, geen sporen achterlaat dan wat het altijd blijft, met zichzelf verenigd zijn.

katerie
25 november 2016, 19:10
@Mihaela: Een prachtige terugkoppeling naar ego waar J. Geurtz Longchenpa reciteert.
Gij zijt nen doorgedraaide gzoz'er mijn beste Looro.
Met als gevolg dat je als lid, nee, als hoofdcommissaris, van de gzoz polizei elk zinnig topic met je 'ander begin' onzin vervuilt.

Mihaela
25 november 2016, 19:38
Een prachtige terugkoppeling naar ego waar J. Geurtz Longchenpa reciteert.

Het is ego wat altijd blijft, zo ruim als het firmament, naakt in al zijn bewustzijn. Ego is als een stroom van natuurlijk onverdeeld gewaarzijn, een gewaarzijn dat leeg en vluchtig is, geen sporen achterlaat dan wat het altijd blijft, met zichzelf verenigd zijn.

Ik lees dit anders. Ik wilden eerst uitleggen hoe ik het zie, toen besefte ik dat er geen zin heeft.
Het is me duidelijk dat jij niet echt in gesprek wilt gaan, en echt geen interesse hebt in wat de ander ziet, ik in dit geval.
De enige wat jou interesseert is om jouw manier van zien te presenteren, als de enige echte.
Je schrijft meestaal fijn, al heb je zo je eigen taaltje ontwikkelt. Het sterkt je dogmatische aanleg.
Je komt feller over dan vroeger, laatst las ik een tekst van je, en ik had het gevoel dat ik iets van Renoir las. Interessante ontwikkeling.

Alsnog, ben ik benieuwd naar wat jij meent dat hier ontbreekt..

katerie
26 november 2016, 07:53
Afronden, de weg terug vinden, zijn de aanleiding om de laatste subjectiviteit los te laten en het onverklaarbare toe te laten.
Dat is het begin dan om te stoppen met lullen over 'ander begin' en 'terugkoppeling naar ego'.
Zie jezelf maar is eerst terug te koppelen naar de aarde, uit de waanzin in je bovenkamer. Dat is pas het onverklaarbare toelaten en gewoon een open mens zijn in plaats van een nutty afgeronde gzoz professor die het contact verloren is met zijn medemensen, mede forumleden.

marie
26 november 2016, 11:21
Een prachtige terugkoppeling naar ego waar J. Geurtz Longchenpa reciteert.

Het is ego wat altijd blijft, zo ruim als het firmament, naakt in al zijn bewustzijn. Ego is als een stroom van natuurlijk onverdeeld gewaarzijn, een gewaarzijn dat leeg en vluchtig is, geen sporen achterlaat dan wat het altijd blijft, met zichzelf verenigd zijn.

Looro, kan de mens iets anders dan terugkoppelen naar zichzelf??? Of anders gezegd; de dag dat hij niet meer terugkoppelt naar zichzelf, die dag neemt hij niet meer deel aan het geheel
En waarom eigenlijk niet? Die dag leeft hij gewoon...

marie
26 november 2016, 11:23
Dat is het begin dan om te stoppen met lullen over 'ander begin' en 'terugkoppeling naar ego'.
Zie jezelf maar is eerst terug te koppelen naar de aarde, uit de waanzin in je bovenkamer. Dat is pas het onverklaarbare toelaten en gewoon een open mens zijn in plaats van een nutty afgeronde gzoz professor die het contact verloren is met zijn medemensen, mede forumleden.

Opnieuw spreek voor jezelf en van waar al die woede, al die frustratie???

Ben
26 november 2016, 11:34
"Wat valt er te zeggen over iets wat waarneemt zonder waarneembaar te zijn? Dit allesoverziende gewaarzijn heeft geen vorm, geen afmeting, geen begrenzing; het is dus eigenlijk ?niets? en lijkt daarmee een beetje op wat we met het woord ?ruimte? aanduiden. Ruimte is ook onbegrensd en niet-waarneembaar; ze biedt ruimte aan alles wat vorm heeft en wel waarneembaar is. Maar wat we doorgaans met ?ruimte? aanduiden is volstrekt leeg en levenloos, terwijl gewaarzijn een onbegrensde ruimte is die gewaar is van alles wat zich in die ruimte afspeelt: ons ik-bewustzijn met zijn gedachten en gevoelens, en de materi?le werkelijkheid waar die ?ik? in rondloopt. Zodra je je perspectief hebt verruimd en naar de werkelijkheid kijkt vanuit dit onbegrensde vormloze gewaarzijn, zie je dat de werkelijkheid niet dualistisch is, maar veeleer een ?drie-eenheid? van subject, object en het gewaarzijn van die twee. Anders gezegd: in het onbegrensde vormloze gewaarzijn verschijnt de illusie van een binnenwereld en een ervan gescheiden buitenwereld. Die illusie is dus altijd al het geval, of we ons dat nu realiseren of niet. Maar zodra een persoon deze fundamentele status van de werkelijkheid doorziet, spreken we van ?realisatie? of ?verlichting?."

Dit is geen Gedegen zelfonderzoek , dit is spirituele romantiek.

Waar Geurtz het geinteresseerde begrip van lezers/luisteraars toe uitnodigt is het investeren van aandacht en beleving tot een vergelijkende bevestiging van subjectieve aannemelijkheid en.. houvast.
Dit met als voornaamste belang' de ultieme zelf-vervulling zowel alles als niets, leeg en vol te zijn. Geurtz stimuleert vanuit een valse' belofte, namelijk de mogelijkheid om te kunnen benaderen wat eenvoudig onbenaderbaar is, en om te kunnen ontwaken aan wat nooit niet' wakker was of is. De zo genoemde natuurlijke staat van de subjectieve beleving is niet leeg noch vol, niet niets noch alles.

De zo genoemde natuurlijke staat verklaart op geen enkele wijze 'zich-zelf' als zus of zo, niks van subjectieve duiding/verwijzing kan rijmen met Wat' het is.
Wat Geurtz en veel schrijvers/vertellers over deze materie ingangbaar maken is het ervaarbaar bevestigen van duiding en verwijzing perspectieven m.b.t de zo genoemde natuurlijke staat van de menselijke beleving.. m.a.w de subjectieve cultivering van wat niet gecultiveerd kan worden.

Bij wie de zo genoemde natuurlijke staat Wezenlijk' daagt verdwijnt zo goed als onmiddellijk alle subjectieve interesse m.b.t duiding/verwijzing perspectieven van hoe' en waarom deze natuurlijke staat ervaarbaar kan zijn, eenvoudig omdat het dan valt in de zelfde categorie van absurditeit als dat er iemand is die jou kan vertellen hoe' het is om dood te zijn.

Wat in het ervaren onderling gebeurd.. is het elkaar bevestigen of corrigeren in duiding/verwijzing perspectieven (De subjectieve hypnose) die ergens zijn opgedaan of gecreeerd worden. Waardoor de beleving terecht komt in een weldadiger natuurlijk 'gevoel' deel uit te maken van te bestaan als mens. Een autonome geestelijke onafhankelijkheid die 'zich-zelf' als een constante kent Zo' te zijn (alles/niets, leeg/vol.. vol-ledig) en niet anders. De ultieme 'zelf-vervulling'.. niet weten te zijn maar niets' weten te zijn.
Dit in tegenstelling tot waar de zo genoemde natuurlijke staat wezenlijk' daagt. Daar verdwijnt direct de mogelijkheid vertellend of duidend te kunnen zijn tot wat onmiddellijk is.

Als de zo genoemde natuurlijke staat wezenlijk'' daagt heb je eenvoudig niks meer te vertellen of te verhalen.. omdat er niet langer grond is waar (subjectieve) waan' zich op staande kan houden, alwaar het de mogelijkheid betreft dat er zoiets als de natuurlijke staat te realiseren valt.. alleen de waan' kan gerealiseerd worden niet de zin.

Dat je er niet in bevestigt kan worden is alreeds een bevestiging waarmee het subject z'n hermetische 'zelf-vervulling' behoud. Alles wat subjectief een realisatie kan zijn is niet' de zo genoemde natuurlijke staat. Wat de natuurlijke staat onmiddellijk is.. kan nooit een realisatie zijn tot iets', daarom is zoiets als 'zelf-realisatie' feitelijk onmogelijk.

Wat letterlijk en figuurlijk rest is een verdwijnen in onbepaalde anonimiteit.

marie
26 november 2016, 11:58
Dit is geen Gedegen zelfonderzoek , dit is spirituele romantiek.

Waar Geurtz het geinteresseerde begrip van lezers/luisteraars toe uitnodigt is het investeren van aandacht en beleving tot een vergelijkende bevestiging van subjectieve aannemelijkheid en.. houvast.
Dit met als voornaamste belang' de ultieme zelf-vervulling zowel alles als niets, leeg en vol te zijn. Geurtz stimuleert vanuit een valse' belofte, namelijk de mogelijkheid om te kunnen benaderen wat eenvoudig onbenaderbaar is, en om te kunnen ontwaken aan wat nooit niet' wakker was of is. De zo genoemde natuurlijke staat van de subjectieve beleving is niet leeg noch vol, niet niets noch alles.

De zo genoemde natuurlijke staat verklaart op geen enkele wijze 'zich-zelf' als zus of zo, niks van subjectieve duiding/verwijzing kan rijmen met Wat' het is.
Wat Geurtz en veel schrijvers/vertellers over deze materie ingangbaar maken is het ervaarbaar bevestigen van duiding en verwijzing perspectieven m.b.t de zo genoemde natuurlijke staat van de menselijke beleving.. m.a.w de subjectieve cultivering van wat niet gecultiveerd kan worden.

Bij wie de zo genoemde natuurlijke staat Wezenlijk' daagt verdwijnt zo goed als onmiddellijk alle subjectieve interesse m.b.t duiding/verwijzing perspectieven van hoe' en waarom deze natuurlijke staat ervaarbaar kan zijn, eenvoudig omdat het dan valt in de zelfde categorie van absurditeit als dat er iemand is die jou kan vertellen hoe' het is om dood te zijn.

Wat in het ervaren onderling gebeurd.. is het elkaar bevestigen of corrigeren in duiding/verwijzing perspectieven (De subjectieve hypnose) die ergens zijn opgedaan of gecreeerd worden. Waardoor de beleving terecht komt in een weldadiger natuurlijk 'gevoel' deel uit te maken van te bestaan als mens. Een autonome geestelijke onafhankelijkheid die 'zich-zelf' als een constante kent Zo' te zijn (alles/niets, leeg/vol.. vol-ledig) en niet anders. De ultieme 'zelf-vervulling'.. niet weten te zijn maar niets' weten te zijn.
Dit in tegenstelling tot waar de zo genoemde natuurlijke staat wezenlijk' daagt. Daar verdwijnt direct de mogelijkheid vertellend of duidend te kunnen zijn tot wat onmiddellijk is.

Als de zo genoemde natuurlijke staat wezenlijk'' daagt heb je eenvoudig niks meer te vertellen of te verhalen.. omdat er niet langer grond is waar (subjectieve) waan' zich op staande kan houden, alwaar het de mogelijkheid betreft dat er zoiets als de natuurlijke staat te realiseren valt.. alleen de waan' kan gerealiseerd worden niet de zin.

Dat je er niet in bevestigt kan worden is alreeds een bevestiging waarmee het subject z'n hermetische 'zelf-vervulling' behoud. Alles wat subjectief een realisatie kan zijn is niet' de zo genoemde natuurlijke staat. Wat de natuurlijke staat onmiddellijk is.. kan nooit een realisatie zijn tot iets', daarom is zoiets als 'zelf-realisatie' feitelijk onmogelijk.

Wat letterlijk en figuurlijk rest is een verdwijnen in onbepaalde anonimiteit.

Heel duidelijk; dank je.

Mihaela
26 november 2016, 12:35
Dit is geen Gedegen zelfonderzoek, dit is spirituele romantiek.

.

Dit draadje heb ik geopend om het boek van J. Geurtz te bespreken.
Ik lees nu ?en van zijn boeken, en wat hij bespreekt is voor mij geschikt.
De titel van dit draadje is geen Gedegen zelfonderzoek, of een nieuw begin, of afgeronde gzoz.

Als je interesse hebt om het onderwerp Verslaafd aan denken te bespreken, het draadje is hier voor.
Voor gedegen zelfonderzoek, of woorden die jou voorkeur hebben, zijn er oneindig veel andere draadjes.

marie, laat ajb dit draadje met rust.
Als je ruzie wilt maken met Katerie, bespring hem op een ander draadje.
Sta niet steeds als een blije kind in je handjes te klappen als je de indruk hebt dat iemand het onderwerp met de grond gelijk maakt.

Het is geen wedstrijd.
Ik lees graag dit boek, lees gerust wat over, geef je mening, of doe mee met het gesprek.

Mihaela
26 november 2016, 12:59
Dit is geen Gedegen zelfonderzoek , dit is spirituele romantiek.

Waar Geurtz het geinteresseerde begrip van lezers/luisteraars toe uitnodigt is het investeren van aandacht en beleving tot een vergelijkende bevestiging van subjectieve aannemelijkheid en.. houvast.
Dit met als voornaamste belang' de ultieme zelf-vervulling zowel alles als niets, leeg en vol te zijn. Geurtz stimuleert vanuit een valse' belofte, namelijk de mogelijkheid om te kunnen benaderen wat eenvoudig onbenaderbaar is, en om te kunnen ontwaken aan wat nooit niet' wakker was of is. De zo genoemde natuurlijke staat van de subjectieve beleving is niet leeg noch vol, niet niets noch alles.

De zo genoemde natuurlijke staat verklaart op geen enkele wijze 'zich-zelf' als zus of zo, niks van subjectieve duiding/verwijzing kan rijmen met Wat' het is.
Wat Geurtz en veel schrijvers/vertellers over deze materie ingangbaar maken is het ervaarbaar bevestigen van duiding en verwijzing perspectieven m.b.t de zo genoemde natuurlijke staat van de menselijke beleving.. m.a.w de subjectieve cultivering van wat niet gecultiveerd kan worden.

Bij wie de zo genoemde natuurlijke staat Wezenlijk' daagt verdwijnt zo goed als onmiddellijk alle subjectieve interesse m.b.t duiding/verwijzing perspectieven van hoe' en waarom deze natuurlijke staat ervaarbaar kan zijn, eenvoudig omdat het dan valt in de zelfde categorie van absurditeit als dat er iemand is die jou kan vertellen hoe' het is om dood te zijn.

Wat in het ervaren onderling gebeurd.. is het elkaar bevestigen of corrigeren in duiding/verwijzing perspectieven (De subjectieve hypnose) die ergens zijn opgedaan of gecreeerd worden. Waardoor de beleving terecht komt in een weldadiger natuurlijk 'gevoel' deel uit te maken van te bestaan als mens. Een autonome geestelijke onafhankelijkheid die 'zich-zelf' als een constante kent Zo' te zijn (alles/niets, leeg/vol.. vol-ledig) en niet anders. De ultieme 'zelf-vervulling'.. niet weten te zijn maar niets' weten te zijn.
Dit in tegenstelling tot waar de zo genoemde natuurlijke staat wezenlijk' daagt. Daar verdwijnt direct de mogelijkheid vertellend of duidend te kunnen zijn tot wat onmiddellijk is.

Als de zo genoemde natuurlijke staat wezenlijk'' daagt heb je eenvoudig niks meer te vertellen of te verhalen.. omdat er niet langer grond is waar (subjectieve) waan' zich op staande kan houden, alwaar het de mogelijkheid betreft dat er zoiets als de natuurlijke staat te realiseren valt.. alleen de waan' kan gerealiseerd worden niet de zin.

Dat je er niet in bevestigt kan worden is alreeds een bevestiging waarmee het subject z'n hermetische 'zelf-vervulling' behoud. Alles wat subjectief een realisatie kan zijn is niet' de zo genoemde natuurlijke staat. Wat de natuurlijke staat onmiddellijk is.. kan nooit een realisatie zijn tot iets', daarom is zoiets als 'zelf-realisatie' feitelijk onmogelijk.

Wat letterlijk en figuurlijk rest is een verdwijnen in onbepaalde anonimiteit.
Als ik het boek uit heb kan ik pas beoordelen.
Ik heb nog 100 bladzijden te gaan.
Wat ik tot nu toe gelezen heb, spreekt me aan.
Het belicht misvattingen van het denken op bewust en onbewust niveau, en de gevolgen ervan.

Mihaela
26 november 2016, 13:06
Zo, ik ga de volgende hoofdstuk lezen.
Het schiet lekker op.

Mihaela
26 november 2016, 13:26
Het belicht misvattingen van het denken op bewust en onbewust niveau, en de gevolgen ervan.

Ik was me al ervan bewust dat alles wat mij raakt, positief of negatief, wat emoties betreft, mijn eigen perceptie/ waarneming is.
Het gegeven bleef voor mij aan de oppervlakte, de simpele en doeltreffende uitleg aan het begin van het boek, heeft dat voor mij uitgediept.
Door de oefeningen aan het begin van het boek, zie ik nu anders, als ik naar iets kijk.
De paar tellen voor dat mijn denken de naam van het voorwerp invult, is er stilte. Ik ben me nu daar bewust van.
Wat ik er van mee gekregen heb van J. Geurtz, tot nu toe dan, is het inzien van hoe simpele misvattingen het hele mechanisme be?nvloeden.

katerie
26 november 2016, 14:02
@Katerie: Opnieuw spreek voor jezelf en van waar al die woede, al die frustratie???
Wat is't, al van gedachte veranderd, je hield dit forum toch voor bekeken, off heb ik niet goed gelezen?
Toch wel:

@Katerie: Ik heb het hier op het forum gehad, maar jouw lafhartige aanval op Laurens en Looro, met wie ik het zelf ook niet altijd eens ben, was voor mij een maatje te veel...


Geen kat die dat geloofde, ik alvast niet. BiGeRgRiN

@Looro: ...Die dag leeft hij gewoon...
Kijk, ondanks mijn lafhartige aanval op Laurens en Looro volgens jou, hebben we nog raakvlakken ook, want zie wat ik schreef:
@Looro: Dat is pas het onverklaarbare toelaten en gewoon een open mens zijn..

katerie
26 november 2016, 14:09
@Mihaela: Dit is geen Gedegen zelfonderzoek , dit is spirituele romantiek.

Aha, afgerond orakel Ben is terug van weggeweest!
De gzoz polizei heeft versterking opgeroepen!
We gaan weer Ben-speak ? la volont? krijgen. LaChE
@Ben: Heel duidelijk; dank je.
Als je Ben duidelijk vind (ik doe nog geeneens de moeite meer om 'em te lezen) ben je goed op weg om een afgeronde gzoz'er te worden.
Nog even en 'we' verstaan ook niets meer van wat je schrijft. Dat is het teken dat je de weg terug gevonden hebt.
Al de tijd die Looro in je heeft gestoken heeft is niet vergeefs geweest dan.


marie, laat ajb dit draadje met rust.
Als je ruzie wilt maken met Katerie, bespring hem op een ander draadje.
Sta niet steeds als een blije kind in je handjes te klappen als je de indruk hebt dat iemand het onderwerp met de grond gelijk maakt.
BiGeRgRiN

katerie
26 november 2016, 14:18
@Ben: Als je interesse hebt om het onderwerp Verslaafd aan denken te bespreken, het draadje is hier voor.
Voor gedegen zelfonderzoek, of woorden die jou voorkeur hebben, zijn er oneindig veel andere draadjes.
Ja maar nee, dat kunnen leden van de gzoz polizei niet aan zich voorbij laten gaan.
Even ter herinnering:
Wat je in dit draadje leest is...
voor gedegen zelfonderzoek is dit een ruim onvoldoende...
@Mihaela: Dus Ben moet nu ook zijn stem laten horen. 'gzoz wet en orde' moeten gerespecteerd worden.
Nog even en we krijgen Laurens er ook nog bij die ons komt aanmanen om gzoz te doen in plaats van ons te verliezen in spirituele romantiek.

katerie
26 november 2016, 14:22
Wat letterlijk en figuurlijk rest is een verdwijnen in onbepaalde anonimiteit.
Ha, daar was je zolang.
Je bent nu weer (even?) uit de onbepaalde anonimiteit getreden dan, ten voordele van het 'goede doel'.

katerie
26 november 2016, 14:38
Zo en nu, na mijn kort robbertje dollen met leden van de gzoz polizei, weer terug naar het onderwerp van dit topic.
...De paar tellen voor dat mijn denken de naam van het voorwerp invult, is er stilte. Ik ben me nu daar bewust van.
Wat ik er van mee gekregen heb van J. Geurtz, tot nu toe dan, is het inzien van hoe simpele misvattingen het hele mechanisme be?nvloeden.
Ja, mooi, dat is ook wat ik meegekregen heb, en nog krijg van Geurtz.
Doordat je dit topic gestart hebt, heb ik van de week moeiteloos dit bijna twee uur durend interview, gesprek met, Geurtz bekeken, beluisterd via Youtube: #38 Alles over liefde, relaties, verlichting en verslavingen met Jan Geurtz (https://www.youtube.com/watch?v=BCPeYZB8KSA).

Naar hem luisteren op youtube doe ik pas dit jaar.
Toen ik begin vorig jaar zijn boeken ontdekte vermeed ik dat bewust omdat ik niet het risico wou lopen be?nvloed te worden door mijn mogelijk oordeel over iemands persoonlijkheid die mij mogelijk zou afstoten.

Mihaela
26 november 2016, 15:29
.
Toen ik begin vorig jaar zijn boeken ontdekte vermeed ik dat bewust omdat ik niet het risico wou lopen be?nvloed te worden door mijn mogelijk oordeel over iemands persoonlijkheid die mij mogelijk zou afstoten.
Ik ken dat heel goed.
Toen ik dit boek begon te lezen, heb ik bewust geprobeerd om zo min mogelijk de zogezegd kritische meningen van de medeleden te lezen.
Ik had intu?tief een goed gevoel bij dit boek, en besloot ik om het ook te beschermen.
Nu heb ik niet alleen een indruk, maar heb ik het ook in beleving ondervonden, het resoneert, en het heeft een paar punten voor mij verdiept, en verduidelijkt.
De mening van een ander kan mij nu niet meer ( raken)be?nvloeden.

Wat betreft J. Guertz, heb ik, tot vorige week, ook bewust niet opgezocht op YouTube. Als hij trekjes zou vertoont hebben, zoals hier op het forum een paar steeds laten zien, had ik er geen zin meer in zijn boek.
Ik heb het over de narcististe trekjes, of hoe men hier zich vaak gedraagt, alsof zij de waarheid in pacht hebben.
Aangenaam om te zien dat hij een oprechte man is, zoals hij ook schrijft.

Looro
26 november 2016, 15:55
Als de zo genoemde natuurlijke staat wezenlijk'' daagt heb je eenvoudig niks meer te vertellen of te verhalen.. omdat er niet langer grond is waar (subjectieve) waan' zich op staande kan houden, alwaar het de mogelijkheid betreft dat er zoiets als de natuurlijke staat te realiseren valt.. alleen de waan' kan gerealiseerd worden niet de zin.

Dat je er niet in bevestigt kan worden is alreeds een bevestiging waarmee het subject z'n hermetische 'zelf-vervulling' behoud. Alles wat subjectief een realisatie kan zijn is niet' de zo genoemde natuurlijke staat. Wat de natuurlijke staat onmiddellijk is.. kan nooit een realisatie zijn tot iets', daarom is zoiets als 'zelf-realisatie' feitelijk onmogelijk.

Wat letterlijk en figuurlijk rest is een verdwijnen in onbepaalde anonimiteit.

Zo eenvoudig is ander begin ... Dank Ben :-)

katerie
26 november 2016, 17:33
Zo eenvoudig is ander begin ... Dank Ben :-)
Je ziet, als de nood hoog is, is de redding nabij.
Ben heeft je vraag om hulp die je (onbewust?) uitzond in het universum opgevangen en is speciaal voor jou even uit de onbepaalde anonimiteit terug gekomen.
Bij deze weet ik nu ook waar een afgerond gzoz'er aangekomen is.

Als je nog een paar jaar met marie 'meekijkt' schrijft ze ook op een manier die niet meer te volgen is en krijgt ze eveneens dogmatische trekjes. Dan is ze ook afgerond en aangekomen.

Mihaela
26 november 2016, 18:01
ander begin .

wat bedoel je met ander begin?

katerie
26 november 2016, 18:06
@Katerie: Ik ken dat heel goed.
...
Wat betreft J. Guertz, heb ik, tot vorige week, ook bewust niet opgezocht op YouTube. Als hij trekjes zou vertoont hebben, zoals hier op het forum een paar steeds laten zien, had ik er geen zin meer in zijn boek.

ClAp
Stel je voor dat Geurtz begint te zwammen over ander begin, terugkoppeling van ego en onbepaalde anonimiteit zeg.
Boek dicht na drie bladzijden en mee met oud papier.

@Katerie:...
Ik heb het over de narcististe trekjes, of hoe men hier zich vaak gedraagt, alsof zij de waarheid in pacht hebben.
Helaba, de gzoz polizei niet beledigen h?! BiGeRgRiN

"Ander begin nondepatat, ANDER BEGIN!
Lezen jullie dommoren, oppervlakkige spirituele romantici mij en Ben wel? AANDER BEGIEN!

Ik zal het jullie blijven schrijven: het gaat om ander begin.
Je doet gzoz, rond het af, daarvoor bied(en) ik (en Ben) mij (ons) aan om mee te kijken, en als gevolg verdwijn je in onbepaalde anonimiteit (en daarna begin je weer).
Zo ??nvoudig is het".


Aangenaam om te zien dat hij een oprechte man is, zoals hij ook schrijft.
Ja, je hebt zo van die mensen die op een ??nvoudige, doch logisch filosofische wijze, meeslepend kunnen schrijven en praten.
Grappig vond ik hoe hij in het interview waarvan ik de link plaatste, relaxed koekjes tussendoor zat te knabbelen en blijkbaar niet doorhad dat dit via de microfoon in de studio te horen was. Of misschien wel, maar het zich niet aantrok.
Onbevangen als een kind en toch zo wijs.

Ja, geef mij ook maar een 'spiritueel romanticus' dan inplaats van het groepje afgeronde gzoz'ers met narcistische trekjes op dit forum.

Mihaela
26 november 2016, 18:08
alsof zij de waarheid in pacht hebben.


alsof de waarheid alleen hun toe behoort,
alsof de waarheid hun bezit is.

Hoe mee om te gaan met machtbelustigheid?
wat zegt Geurtz hierover?

katerie
26 november 2016, 18:08
@Looro: wat bedoel je met ander begin?
LaChE
Je doet het erom. BiGeRgRiN

Mihaela
26 november 2016, 18:29
LaChE
Je doet het erom. BiGeRgRiN

Nee joh, ik heb nog niet gelezen wat hij daarmee bedoelt.
Ik heb een paar maanden niet geschreven/ gelezen op het forum. Dit is een nieuw woord dat hij gebruikt.
Vroeger was het doorpakken.

Zonder dollen, gedeeltelijk vind ik Looro fijn schrijven, hij kan intens beleven, en dat kan hij ook goed verwoorden.
Dat was vroeger iig, nu schrijft hij anders valt me op, dat kan ook komen omdat hij marie alles 100 keer uit moet leggen. Ze pakt het niet door.

Wat ik bij hem mis is dat hij in een vorm van preken schiet, en gelijkwaardig opstellen zit het bij hem niet in.

Hij heeft weleens mystieke teksten, en ik kan dat waarderen.
Ik ben echt benieuwd wat hij met dat woord bedoelt.

katerie
26 november 2016, 18:33
alsof de waarheid alleen hun toe behoort,
alsof de waarheid hun bezit is.

Hoe mee om te gaan met machtbelustigheid?
wat zegt Geurtz hierover?
Mensen met narcistische trekjes zijn inderdaad op macht belust.
In zijn laatste boek 'Vrij van gedachten' haalt Geurtz narcisme even aan:

"De natuur van de geest

Het hoogste onderricht in het Tibetaans-boeddhisme heet ?Dzogchen?, hetgeen een samentrekking is van ?Dzogpa chenpo?, dat ?grote volmaaktheid? of ?grote compleetheid? betekent. De term verwijst naar de hoogste realisatie van de non-duale natuur van de werkelijkheid, en naar het onderricht en de methoden om die volmaakte natuur te realiseren. Als we het hebben over de non-duale natuur van de werkelijkheid, hebben we het ook over de natuur van de geest, want de werkelijkheid en de geest die de werkelijkheid ervaart zijn immers fundamenteel ?niet-twee?, non-duaal. Dzogchen verwijst dus uiteindelijk naar onszelf, naar wie/wat we werkelijk zijn: grote volmaaktheid.

Dat lijkt in het begin tamelijk onrealistisch, meer een vorm van wishful thinking. Dat komt doordat ons gebruikelijke zelfbeeld zichzelf altijd vergelijkt met anderen en met een ideaalbeeld. Ga maar eens na: wat moet er volgens jou aan jezelf veranderen voordat je je zelf volmaakt zou mogen noemen, als dat al ooit lukt? En als je al een tijdje bezig bent met jezelf te verbeteren, is het je misschien opgevallen dat er steeds weer nieuwe doelen opduiken.

Natuurlijk levert persoonlijke groei doorgaans ook enige toename van geluk op en vermindering van neurotische beknellingen, maar je blijft jezelf toch altijd beoordelen aan de hand van voorwaarden waar nooit helemaal aan voldaan kan worden. Dit is het systeem van ego: eerst voldoen aan voorwaarden voordat je jezelf goed mag vinden. Dit ego-systeem is vicieus: het moeten voldoen aan telkens weer nieuwe voorwaarden houdt het geloof in stand dat we niet volmaakt zijn tenzij we voldoen aan allerlei voorwaarden. In Dzogchen wordt dit systeem ontmaskerd en omgedraaid: zodra je de volmaakte essentie van de werkelijkheid en jezelf herkent, verdwijnt de noodzaak om aan voorwaarden te voldoen. Het is dus niet een gel??f in je eigen volmaaktheid, maar een realisatie ervan, een zuivere en directe waarneming van de essentie van de geest/werkelijkheid, die het einde vormt van al het lijden.

?Ja maar,? is een vaak gehoorde tegenwerping, ?als je jezelf volmaakt vindt, dan word je vast onuitstaanbaar! Dan heb je geen enkele interesse meer in het verbeteren van jezelf en de wereld!? Een begrijpelijk bezwaar en terecht zolang het ons ego is dat zichzelf volmaakt vindt. Dat is een neurotisch patroon dat ?narcisme? genoemd wordt. Mensen met dit patroon herkennen beslist niet hun eigen volmaakte essentie, maar hebben hun diepe negatieve gevoelens over zichzelf toegedekt met een volmaakt zelfbeeld. Zij houden niet van zichzelf maar van hun imago, met alle nare gevolgen van dien voor zichzelf en hun omgeving.

De natuur van de geest is niet een ego-patroon maar het doorzien van alle ego-patronen. Zolang we die natuur niet herkennen ervaren we ons ego als wie we werkelijk zijn, met al onze gedachten, gevoelens en de aangeleerde automatismen om te bereiken wat je hoopt, en te vermijden wat je vreest. Identificatie met ons aangeleerde zelfbeeld versluiert de herkenning van de natuur van de geest. Zodra we onze volmaakte natuur echter herkennen, schijnt deze als het ware door onze ego-patronen heen. Deze verliezen daardoor hun echtheid en dus ook de eruit voortvloeiende beknelling en dwangmatigheid. Ego wordt dan herkend als wat het in wezen altijd al was: het spel dat we in deze wereld spelen. Alleen is het nu niet meer zo bloedserieus en wordt het gespeeld met humor en vriendelijkheid voor onszelf en anderen."

Mihaela
26 november 2016, 19:20
. Alleen is het nu niet meer zo bloedserieus en wordt het gespeeld met humor en vriendelijkheid voor onszelf en anderen."

Dat is wat mij het meest aanspreekt.

Mihaela
26 november 2016, 19:35
Dat is wat mij het meest aanspreekt.

Ik kan nu al de reacties als betrokkenheid zien, men wordt weer geprikkeld en reageert.
Men heeft een eigen visie, en favoriete woordjes.
zo what? laat ze lekker spelen. Speel mee!

Leuk om te zien dat je aanbevolen boek zo veel mensen in een draadje weer verzamelt Katerie.

Ik heb een zwak voor dit forum, jij niet?

katerie
26 november 2016, 19:49
@Katerie: Nee joh, ik heb nog niet gelezen wat hij daarmee bedoelt.

Ah, ok. Ik lag bijna plat van het lachen denkende dat je er mee aan het dollen was, want hij praat (predikt) sinds zijn 'verrijzenis' (ander begin?) quasi over niets anders meer dan 'ander begin', 'als van ander begin'.

Met zijn verrijzenis bedoel ik zijn topic over 'afscheid' of 'vaarwel', iets in die stijl. Vind dat topic niet meer terug. Misschien kan / wil Looro de link geven.

Daarin leek het dat hij zich definitief terugtrok van het forum.
Kon ik me wel wat bij voorstellen, ik ervoer hem toen als een rustig figuur die de bijbel bestudeerd, blij was en is met Friedrich Weinreb dat ik hem aanbracht en verder nog is aan zijn pijp lurkte en glimlachend toekeek hoe het poppenspel op dit forum bezig was.

Maar na zijn 'afscheid' topic is er geleidelijk aan iets gebeurt met hem dat ik ook niet kan plaatsen.
Alsof zijn terugtrekken hem in een gebied van, euh, "onbepaalde anonimiteit" terecht doen komen heeft waar god vanachter een braambos tot hem sprak en zeide: "Looro, nu je het gzoz afgerond hebt, ga ende preek tot hen die het gzoz niet afgerond hebben over 'ander begin".


Wat ik bij hem mis is dat hij in een vorm van preken schiet, en gelijkwaardig opstellen zit het bij hem niet in..
Goed om lezen, dat viel mij dus ook op tijdens mijn eveneens niet meer deelnemen aan dit forum voor lange tijd, maar zo om de paar weken nog wel is te kijken. En ik zag Looro maar meer en meer de rol van de predikant aannemen en telkens dat 'ander begin' of 'als van ander begin' in zijn posts voorbij komen.


... nu schrijft hij anders valt me op, dat kan ook komen omdat hij marie alles 100 keer uit moet leggen.

Nee nee, dat is de oorzaak niet, dat is een gevolg van zijn afscheid-topic en zijn ander begin daarna.
Er is sindsdien iets gebeurd met hem, maar wat? Een 'openbaring' over 'ander begin', die hem een 'vurige tong' bezorgde. Maar hoe, van wie of van waar?


Ik ben echt benieuwd wat hij met dat woord bedoelt.
Wel, klik dan is op de link dat ik in deze post gezet heb
Looro weer terug in actie.
TrIpPiNg
@Marie heb je Looro's duiding begrepen? Het is zo klaar als pompwater.
En moest jij zijn 'ander begin' concept niet begrijpen, hier legt hij het nog is uit:
....
En zie mijn voorafgaande post in dat andere topic

Looro joeng
...
Wat voor taal spreek jij nu eigenlijk?
Dat van 'als van begin' en 'als van ander begin' jargon - ik zal er maar van uitgaan dat beiden een plaats in je uiteenzettingen hebben - komt dat van Friedrich Weinreb?
Dat vraag ik me al lang af.
Maar vanwaar en van wie hij zijn 'ander begin' concept plots gehaald / gekregen heeft, en wat, wie, hem ge?nspireerd heeft, aangezet heeft om erover te gaan prediken, sinds zijn afscheid topic heeft hij niet verteld. 'Wat het is' wel voor de zoveelste keer.

Dit is een nieuw woord dat hij gebruikt.
Vroeger was het doorpakken..
'Doorpakken' is een uitvinding van Ben dacht ik. Zie zijn topic Dieper doorpakken (http://www.waarheidvinding.nl/showthread.php?t=2648).
Of was Looro al eerder met 'doorpakken' afgekomen was en is ben dieper gaan doorpakken?
Dat kan ook.

'Hopeloos' werdt Looro van het onbegrip der forumleden over zijn 'ander begin' uiteenzettingen. Maar de Heer zei: doe verder en twijfel niet aan mijn opdracht.

En nu, de hemel zij geprezen, de Here God heeft zijn engel Ben gestuurd.
Zo eenvoudig is ander begin ... Dank Ben :-)
Ik kan het niet laten, ik moet er nog is op terugkomen: toch schoon h? Looro, als de heer jou ??n van zijn engelen stuurt.
Zo vertederend. HeArTsGlAd

Looro
26 november 2016, 21:51
wat bedoel je met ander begin?

Het verwerken van onmiddellijkheid is als van ander begin. Wat is zonder terugkoppeling naar zichzelf of naar enige subjectiviteit of onderwerp is ander begin.
Ander begin is onverklaarbaar en is als beschikbaarheid zonder voorwaarden verwerken.

katerie
27 november 2016, 01:22
Ander begin is onverklaarbaar en is als beschikbaarheid zonder voorwaarden verwerken.
Dat is dus nietszeggende geheimtaal waar enkel insiders wat aan hebben denk ik dan maar.
Een manier om berichten over te brengen naar elkaar.
Net zoals de BBC radio het codezinnetje "Gabi dort dans les herbes" (=Gaby slaapt in het gras) en het codewoord "Nancy a un torticollis" (= Nancy heeft een stijve hals) via de radio zou zenden, dan wist het Franse verzet dat de landing binnen 24 uur zou plaatsvinden.


Men heeft een eigen visie, en favoriete woordjes.
zo what? laat ze lekker spelen. Speel mee!

Fran?oise brosse ses dents (= francoise poetst haar tanden)
Wat ik ermee bedoel, de achterliggende boodschap, stuur ik via persoonlijk bericht.
BiGeRgRiN


@Katerie: Leuk om te zien dat je aanbevolen boek zo veel mensen in een draadje weer verzamelt Katerie.

Ja zeg.
En de grootste verrassing toch wel echt Ben wiens laatste post dateert van 24 december 2015 en die ons verblijd, vooral Looro dan, met een bezoek uit het rijk der onbepaalde anonimiteit om te orakelen dat Geurtz niet staat voor gedegen zelfonderzoek, maar spirituele romantiek.


Ik heb een zwak voor dit forum, jij niet?
Ja, en misschien wel meer dan ik wil toegeven.
Zo heerlijk absurd bij wijlen. Vooral als de afgeronde gzoz'ers prediken of van zich laten horen.

Looro
27 november 2016, 12:02
Dat is dus nietszeggende geheimtaal waar enkel insiders wat aan hebben denk ik dan maar. Een manier om berichten over te brengen naar elkaar.

Verwerken van onmiddellijkheid is een manier van verwijzen maar het is geen geheimtaal. Het staat zoals je zegt nergens voor omdat het geen onderwerp behandeld.
Waarom jij je er zo laat door opwinden en opblazen is je eigen zottigheid (lees subjectiviteit) voor waarheid nemen.

Maar het is waarschijnlijk leuk voor de goegemeente van narren om een ander het spel te zien spelen.

Mihaela
27 november 2016, 13:12
Maar het is waarschijnlijk leuk voor de goegemeente van narren om een ander het spel te zien spelen.

Jij blijft hierop reageren, je wordt getriggerd, en je laat je je uit je tent lokken.
De naar en de speler zijn niet van elkaar te onderscheiden.
De ene doet het op een plastische, nu en dan bonte manier, en de ander op een quasi nette onschuldige manier.
De energie in het gesprek is aanvallend en verdedigend.
Het toneelstuk wordt samen gespeeld, het is ego- spel.

Looro
27 november 2016, 13:44
Jij blijft hierop reageren ...

Het is op de vraag uit #148 dat dat deze reacties volgen.

katerie
27 november 2016, 14:49
@Mihaela: Ben je nu iets wijzer geworden over wat Looro bedoelt met zijn ander begin?

Of zit je er wat beduusd, de wenkbrauwen fronsend bij, zoals inwoners van andere continenten in de middeleeuwen die voor het eerste een missionaris, meegekomen met de kolonisten, hoorden prediken over god uit de bijbel?

katerie
27 november 2016, 14:55
@Katerie: Verwerken van onmiddellijkheid is een manier van verwijzen maar het is geen geheimtaal. Het staat zoals je zegt nergens voor omdat het geen onderwerp behandeld.
Waarom jij je er zo laat door opwinden en opblazen is je eigen zottigheid (lees subjectiviteit) voor waarheid nemen.
Hoe zou ik me kunnen opwinden over iets wat nergens voor staat?
Ik wil zelfs doen alsof ik jouw ander begin aanbid.
Of ik nu bid tot god of tot jouw ander begin, wat maakt het uit.
Beiden staan nergens voor omdat ze geen onderwerp behandelen nietwaar.

Looro
27 november 2016, 15:37
Hoe zou ik me kunnen opwinden over iets wat nergens voor staat?
Ik wil zelfs doen alsof ik jouw ander begin aanbid.
Of ik nu bid tot god of tot jouw ander begin, wat maakt het uit.
Beiden staan nergens voor omdat ze geen onderwerp behandelen nietwaar.

Nu maak je van ander begin een onderwerp door vergelijken. Het tot onderwerp maken is terugkoppeling.
Doorpakken van het terugkoppelen is 'verwijzen' naar wat zonder onderwerp is en 'als' ander begin is. Het 'als' is van belang omdat het de verwijzing is naar wat onmiddellijk is, zonder onderwerp is.

katerie
27 november 2016, 16:16
@Katerie: Nu maak je van ander begin een onderwerp door vergelijken. Het tot onderwerp maken is terugkoppeling..
Laat maar zitten je uitleg.
Ik ben enkel nog benieuwd of Mihaela er wat kan van maken. Tenslotte is er met haar nog enige verwantschap sinds we beiden spirituele romantici zijn in tegenstelling tot afgeronde gzoz'ers zoals jij en Ben.

Vertel me nu toch nog is ??n ding, waar ik al eerder naar gevraagd heb: vanwaar komt je concept 'ander begin'?
Heb je dat van Friedrich Weinreb opgepikt, heb je dat zelf verzonnen, is het een gevolg en combinatie van wat je links en rechts gelezen hebt?
Voorheen was het zoals Mihaela opmerkte doorpakken en dieper doorpakken, en nu heeft jouw, enkel jouw jargon, zich verrijkt met 'ander begin' en 'als van ander begin'.
Vanwaar komt dat, of mogen we dat niet weten (begrijpen we het toch niet)?
Want je geeft op mijn eerdere vragen daarover geen antwoord.

Mihaela
27 november 2016, 18:38
Het verwerken van onmiddellijkheid is als van ander begin. Wat is zonder terugkoppeling naar zichzelf of naar enige subjectiviteit of onderwerp is ander begin.
Ander begin is onverklaarbaar en is als beschikbaarheid zonder voorwaarden verwerken.

is onmiddellijkheid dat wat zich voordoet?
Ik begrijp de eerste zin niet. Het woord 'als' kan ik niet plaatsen.

Tweede zin begrijp ik, daarin begrijp ik wat je met ander begin zegt.
Wat ik in het boek van Guertz las, is niet anders dan wat jij hier zegt.

Derde zin begrijp ik gevoelsmatig. Het heeft een dieper laag, het raakt me.
Als ik de zin rationeel wil begrijpen ervaar ik hetzelfde wat ik had toen ik iets van Steiner wilde lezen. Na een bladzijde lezen verdween mijn interesse, en pakte ik een boek van J. Krishnamurti( of Osho).
Sommigen boeken hebben niet mijn voorkeur, maar dat zegt niet dat er geen waarheid in schuilt.

Mihaela
27 november 2016, 19:00
'ander begin' en 'als van ander begin'.
.

Ok, nu zie ik dar er twee betekenissen zijn.

ander begin begrijp ik nu, als van ander begin niet.

katerie
27 november 2016, 19:44
Derde zin begrijp ik gevoelsmatig. Het heeft een dieper laag, het raakt me.

Deze van Looro dus: "Ander begin is onverklaarbaar en is als beschikbaarheid zonder voorwaarden verwerken".

Dan ben je al een eindje op weg in de gedachten-spinsels van Looro. Ik kan er niets van bakken. Al doet Looro zo zijn best.
Ook opgesplitst in twee delen niet: krijg je bv. "beschikbaarheid zonder voorwaarden verwerken".
Stel ik mij de vraag wat is beschikbaar, wie verwerkt er wat zonder voorwaarden?


Als ik de zin rationeel wil begrijpen ervaar ik hetzelfde wat ik had toen ik iets van Steiner wilde lezen. Na een bladzijde lezen verdween mijn interesse,...

Ja, Rudolf Steiner, Friedrich Weinreb, zelfde categorie geesteswetenschappelijke leer en onderzoek.
Meerdere keren geprobeerd in mijn leven geprobeerd verder dan 3 bladzijden te geraken in hun lectuur. Bij bladzijde 5 lag ik in slaap of had een ander boek vast.


Sommigen boeken hebben niet mijn voorkeur, maar dat zegt niet dat er geen waarheid in schuilt.
't is maar wat een mens aanspreekt.
Afgeronde gzoz'ers worden duidelijk niet aangesproken door iemand als een Jan Geurtz of Ramesh Balsekar en vertonen dan vanuit hun 'waarheidsvinding' narcistische dogmatische trekjes naar derden zoals je eerder aanhaalde.

Looro
27 november 2016, 23:09
Laat maar zitten je uitleg.
Ik ben enkel nog benieuwd of Mihaela er wat kan van maken. Tenslotte is er met haar nog enige verwantschap sinds we beiden spirituele romantici zijn in tegenstelling tot afgeronde gzoz'ers zoals jij en Ben.

Vertel me nu toch nog is ??n ding, waar ik al eerder naar gevraagd heb: vanwaar komt je concept 'ander begin'?
Heb je dat van Friedrich Weinreb opgepikt, heb je dat zelf verzonnen, is het een gevolg en combinatie van wat je links en rechts gelezen hebt?
Voorheen was het zoals Mihaela opmerkte doorpakken en dieper doorpakken, en nu heeft jouw, enkel jouw jargon, zich verrijkt met 'ander begin' en 'als van ander begin'.
Vanwaar komt dat, of mogen we dat niet weten (begrijpen we het toch niet)?
Want je geeft op mijn eerdere vragen daarover geen antwoord.

Gaandeweg in deze discussie (http://www.zelfkennisforum.nl/showpost.php?p=104670&postcount=50) is het concept van gedegen zelfonderzoek en ander begin als beschikbaarheid zonder voorwaarden, naar voor gekomen.
Voordien had Ben reeds herhaalde malen het concept van 'onmiddellijkheid' aangebracht in een discussie over 'dieper doorpakken (http://www.zelfkennisforum.nl/showpost.php?p=96875&postcount=1)'.
Er zijn ongetwijfeld nog vele andere plaatsen op het forum waar hints en oproepen staan om gedegen zelfonderzoek te doen. Elke bijdrage van Renoir als oproep om gedegen zelfonderzoek te doen, kan in deze zin opgevat worden.

Het begrip 'ander begin' komt voort uit de discussie van wat 'doorzien van ego is' en wat 'dieper doorpakken' betekent in het licht van terugkoppelen naar ego.
'Ander begin' is als concept een verwijzing naar het verwerken van wat doorzien is (de denkbeeldigheid als onderwerp, als ego).
Omdat het een verwijzing is naar het onverklaarbare wordt de uitspraak gehanteerd: 'als van ander begin'.

Dit alles zit gevat in de aanwijzing om gedegen zelfonderzoek te doen en ego te doorzien als van denkbeeldigheid.

katerie
27 november 2016, 23:46
...
Omdat het een verwijzing is naar het onverklaarbare wordt de uitspraak gehanteerd: 'als van ander begin'.
Ah, dank je wel, hier kan ik wat mee.
Mijn nieuwsgierigheid omtrent de bron van je 'ander begin, 'als van ander begin' is voldaan.
Niet dat er nu wat begint te dagen bij mij hoor. Maar ik apprecieer te zeerste je inspanning om mijn vraag te beantwoorden.

...
Dit alles zit gevat in de aanwijzing om gedegen zelfonderzoek te doen en ego te doorzien als van denkbeeldigheid.

Ja maar, dat doen 'wij', van de andere 'partij' dus niet.
En wel om de volgende reden:


De essentie is dat er alleen het directe 'zijn? is, die de dualiteit ervaart.
Daarom ben ik ook een tegenstander van dat veelgeprezen gzoz.
Het enige immers wat men kan onderzoeken is de dualiteit.
Het 'zijn? kan niet onderzocht worden, men erv??rt het.

Al dat gezever over de dualiteit leidt nergens naar.
Het gaat om het vrij zijn van conceptuele belasting.
Het is een meditatief bewustzijn wat vanzelf ontstaat.


@Looro: nu ben jij ook wel bezig met het vrij worden van conceptuele belasting, althans, dat meen ik op te maken uit je 'ego te doorzien als van denkbeeldigheid" activiteiten, alleen is er, euh, bij mij de indruk ontstaan, dat je niet vrij geworden bent van conceptuele belasting, maar nog meer balast hebt opgeladen.
Maar goed, da's maar mijn indruk.

Als het over waarheidsvinding gaat, dan is er voor mij maar ??n bron waarin het vlot, helder, en heel leesbaar beschreven staat. Al is dat ook weer maar mijn perceptie natuurlijk.
Mijn bron > Ultieme waarheid (pdf boek) (https://dl.dropboxusercontent.com/u/561744/Varia%20bestanden%20om%20te%20delen%20via%20intern et/Ramesh%20Balsekar%20-%20Ultieme%20waarheid.pdf).

Maar nu roept het posten van deze link eigenlijk alweer een nieuwe nieuwsgierigheid bij mij op. Deze: Hoe jij, moest je het pdf boek lezen het zou kaderen in je gzoz, of het er een plaats in kan krijgen - of dat je het zou verwerpen.

Want, de Vlaamse persoon die me op spoor heeft gezet van de schrijver van het boek (12 jaar geleden), is ook diegene die in zijn 'meditatie' trainingen van grote groepen, waaraan ik deelnam, Friedrich Weinreb vermeldde (26 jaar geleden).
In mijn enthousiasme kocht ik dus 26 jaar geleden alle boeken van Weinreb, waar ik tot mijn ontgoocheling niets mee kon, en dat in tegenstelling tot alle boeken die ik 12 jaar geleden kocht van een ander persoon. Zie link dus.

Mihaela
28 november 2016, 08:35
Graag dit draadje beschikbaar laten voor het onderwerp: Verslaafd aan denken
Het boek door Jan Geurtz geschreven.
Renoir wilde het graag overzicht houden..

katerie
28 november 2016, 08:52
Graag dit draadje beschikbaar laten voor het onderwerp: Verslaafd aan denken
Het boek door Jan Geurtz geschreven.
Ja, voor mij ook heel graag.
Want als Looro erbij komt zijn we voor we het weten weer met (een) ander begin bezig. BiGeRgRiN
Maar goed, vanwaar dat komt zijn we nu uit.

Om terug op het spoor te komen van Geurtz, moest dat niet zo makkelijk weer op te pikken zijn, hier een schermafbeelding van onderwerpen die ik persoonlijk uit Geurtz' boek opzij gezet heb: https://cl.ly/2P153p2n0A10

Mihaela
28 november 2016, 09:41
Om terug op het spoor te komen van Geurtz, moest dat niet zo makkelijk weer op te pikken zijn

Ik merk dat ik voorlopig nog gefocust ben op het verloop van het boek.
Ik heb nog 100 pagina's te lezen.
Nu doe ik regelmatig de ' oefeningen', in de vorm van contemplatie en meditatie, al is het bij mij meer observeren en waarnemen.
Goed om te zien dat er maar ??n tel nodig is, en de bereidheid, om anders te kijken( beleven).
Lukt het jou, om in de meditatie, momenten van
'zelfloosheid' te ervaren, en tegelijkertijd volkomen in op te gaan?

Hoe mediteren jullie? ( of contempleren, observeren.....)

habbuthabnot
28 november 2016, 21:53
Je eerste reactie was op
7 november op dit draadje.
Toen had je een lap text van mij gequoot. Ik had Guertz geciteerd.
Dus (t)ja, een dag of drie..en twintig.

Nou ja, op de Eeuwigheid...........

katerie
28 november 2016, 22:24
...al is het bij mij meer observeren en waarnemen.
Bij mij ook hoor.


@Katerie: Lukt het jou, om in de meditatie, momenten van
'zelfloosheid' te ervaren, en tegelijkertijd volkomen in op te gaan?

ja hoor, ik kan volledig in mijn spel opgaan. GlAd
Zoals Geurtz beschrijft:

'Je ego is samengesteld uit de ervaring van je lijf en je gedachten en gevoelens, plus al je herinneringen, opvattingen, automatismen, wensen en verlangens, hoop en vrees. Het is ??n groot verhaal, een vervolgverhaal, een soap bestaande uit talloze sub-verhalen, plots en wendingen. Dat is niet denigrerend bedoeld: juist de ontdekking van je fundamentele zelfloosheid geeft je de ruimte om vol vreugde en enthousiasme mee te doen in dit fantastische verhaal. Het is juist de misvatting dat alles heel serieus echt waar is, die het spontaan meespelen en genieten vaak zo belemmert.'

Alleen in liefdes-relaties ga ik nog steeds snel onderuit. Die neem ik te serieus, zoek ik te veel zekerheid in. Maar goed, daarin zijn dan ook nog (veel) projecties die ik moet leren kennen en opheffen. 'God' bespaart me intussen alweer een paar jaar die karmische leerschool.


Hoe mediteren jullie? ( of contempleren, observeren.....)
Ik ben vandaag half uur gaan lopen en een uur in de fitnesszaal gaan trainen met gewichten (bijna dagelijks). Daarna een uur in een lege kerk gaan zitten.
Observatie van gedachten, bewegingen en ademhaling zijn daarin de aanpak.

Kweetniet
28 november 2016, 22:34
Ik ben vandaag half uur gaan lopen en een uur in de fitnesszaal gaan trainen met gewichten (bijna dagelijks). Daarna een uur in een lege kerk gaan zitten.
Observatie van gedachten, bewegingen en ademhaling zijn daarin de aanpak.

Dat klinkt goed. Observeren, gadeslaan, niet doen?.

habbuthabnot
30 november 2016, 21:41
Observatie van gedachten, bewegingen en ademhaling zijn daarin de aanpak.

Lekker he, dat kijken in de geest....?!

Waarom verleg je je aandacht niet eens naar wat anders......?!

Mihaela
30 november 2016, 23:18
ik lees nu het boek: Verslaafd aan denken van Jan Geurtz

...

Het boek is uit.

katerie
2 december 2016, 13:33
Het boek is uit.

Nawoord

Hier eindigt voorlopig dit verhaal, dit ene couplet uit het eeuwenoude lied dat ik op mijn manier hier heb gezongen. Het is slechts een van de vele stemmen in een machtig koor waarin ieder op zijn of haar eigen manier de heldere liefdevolle essentie van onszelf en de werkelijkheid bezingt. Wat een vreugde en voorrecht om iets te mogen bijdragen aan de overdracht van deze oosterse spirituele kennis aan westerse lezers en beoefenaars.'

Uittreksel van: Jan Geurtz. 'Verslaafd aan denken.

Mihaela
2 december 2016, 16:25
woord

Hier eindigt voorlopig dit verhaal


en hier een Begin....


ik vind het een geweldige plan om hier op het forum, op dit draadje, contemplaties, meditaties, oefeningen, en simpelweg over Zelfzoek te hebben.
Over dat wat bij onszelf zich voordoet. Geen fantasie?n over wat verlichting is, of een gzoz, maar over de realiteit van jou/ mijn leven.
Degene die Zich daarin geslaagd in voelen, verlicht, gzoz afgerond hebben, of te goed voor dit forum zijn, moeten maar op een ander draadje hun ego'opblazen.
Dit draadje is voor simpele zielen die de moed hebben om zichzelf onder ogen te zien, en het funeste effect van het denken respecteren, en niet meer ontkennen.
Tot dat het volkomen doorzien is, en niet alleen iets theoretisch blijft, is er wat te doen.

zo..

doe je mee?

Looro
2 december 2016, 17:31
Tot dat het volkomen doorzien is ...

Doorzien van ego is onmiddellijkheid verwerken als van ander begin. Doorzien is volkomen, dwz totaal en volledig. Wat bepaald is (ego) verdwijnt (verwerkt zich) in onbepaaldheid, in het ongenoemde van anonimiteit.
Het gedegen zelfonderzoek is geen fantasie, noch is het een mentale constructie. Het is de volkomen verwerking van wat-is.

Mihaela
2 december 2016, 17:41
Doorzien van ego is onmiddellijkheid verwerken als van ander begin. Doorzien is volkomen, dwz totaal en volledig. Wat bepaald is (ego) verdwijnt (verwerkt zich) in onbepaaldheid, in het ongenoemde van anonimiteit.
Het gedegen zelfonderzoek is geen fantasie, noch is het een mentale constructie. Het is de volkomen verwerking van wat-is.

Het klinkt voor mij aannemelijk.
Alsnog, als dat niet zo ervaren wordt, zou men dit als een riedeltje moeten herhalen als een ' Weesgegroetje'?
Leg gewoon uit, stap voor stap, in te begrijpen woorden.
Het is overduidelijk dat jij iets wilt zeggen.

katerie
2 december 2016, 21:30
en hier een Begin....

Wat te verwachten opgevolgd word door forumpsychoot ?L.L.? (Looro / Laurens) met
...als van ander begin.


doe je mee?
Nou nee, want het verveeld me, ??k vind het oersaai ?L.L.? steeds te zien voorbij komen met zijn mantra, riedeltje, weesgegroetje.
?k wil die energie niet meer zien.
Het is als dit
Luisteren: https://youtu.be/BrG21XKm2-U
Maar dat is dan veel mooier om te horen. Natuurgeluiden niet bezoedelt door een geperfectioneerd intellect als dan van LL.
Met LL en afgeronde compagnie is het gesteld zoals mijn ziener lang geleden zei:

"De mens is bezig met de 2 procent intellect dat hij meer heeft dan dieren/planten. Die 2 procent heeft hem uit de 98 procent natuurlijke vorm van leven gehaald. Op het moment dat de mens uit de groei begon, is hij zich gaan vasthouden aan de 2 procent die hij meer heeft, dat heeft hem uit het paradijs gebracht.

In de evolutie van de mens, heeft de mensen de stoffen gegeven. Dat de mens er een ik-denken van gemaakt heeft, heeft hij niet kunnen voorzien. Door dat ik denken heeft hij zich verwijderd van god, door de 2 procent heeft de mens zich tot god willen maken. Het is het intellect gecre?erd door het ik-denken, het is niet de universele intellectualiteit dat aan alles wat is gegeven is. Als de mens enkel weet wat hem aangeleerd is, is hij niet wijs. Dat intellect is niet wijs. Het universeel weten moet je niet onthouden, dat ben je.
Het is ons gegeven die 100 procent te bereiken, op voorwaarde dat we ons niet meer superieur beschouwen. We hebben slechts 2 procent meer dan varkens. Om ons daardoor superieur te gaan opstellen, dat moet voortkomen vanuit onwetendheid. "


Dit draadje is voor simpele zielen die de moed hebben om zichzelf onder ogen te zien, en het funeste effect van het denken respecteren, en niet meer ontkennen.

Moest je dit draadje kunnen voorbehouden aan simpele zielen zou het mooi zijn. Maar dat kan dus niet.

Looro
2 december 2016, 22:05
Het klinkt voor mij aannemelijk.
Alsnog, als dat niet zo ervaren wordt, zou men dit als een riedeltje moeten herhalen als een ' Weesgegroetje'?
Leg gewoon uit, stap voor stap, in te begrijpen woorden.
Het is overduidelijk dat jij iets wilt zeggen.

Onmogelijk om stap voor stap het ongenoemde te begrijpen of uit te leggen. Het is uitsluitend een aanwijzing om het gedegen zelfonderzoek te doen.
Omdat het verwerken van onmiddellijkheid geen ervaring is, is het aanwijzen ervan niet te vergelijken met een gebed, meditatie of mantra zoals wordt aangenomen.
De wat-heid is geen zijnservaring maar verwerking met als ontdekking, als resultaat ongenoemdheid, onbepaaldheid.

katerie
2 december 2016, 22:13
De wat-heid is geen zijnservaring maar verwerking met als ontdekking, als resultaat ongenoemdheid, onbepaaldheid.
'Prachtig'.
MaF
Zet die als kop bovenaan in de foto van je forum.
Weten intellectueel geperfectioneerde waarheidvinders meteen dat ze aan het juiste adres zijn.

En de simpele zielen, die kunnen met een gerust hart jouw forum aan zich voorbij laten gaan.
ByE

Mihaela
2 december 2016, 22:38
Moest je dit draadje kunnen voorbehouden aan simpele zielen zou het mooi zijn. Maar dat kan dus niet.
Dat heb je goed gezien.

Looro
3 december 2016, 05:30
'Prachtig'.
MaF
Zet die als kop bovenaan in de foto van je forum.
Weten intellectueel geperfectioneerde waarheidvinders meteen dat ze aan het juiste adres zijn.

En de simpele zielen, die kunnen met een gerust hart jouw forum aan zich voorbij laten gaan.
ByE

Je bedoelt waarschijnlijk 'oude wijven'. Dat soort kwezeltjes gaat aan alles voorbij tenzij aan hun eigen profijt.
Voor gedegen zelfonderzoek is een frisse en jeugdige alertheid voldoende om de zijnservaring (de subjectieve en objectieve werkelijkheid) te doorzien en het ongenoemde te realiseren.
Er is geen kakelend orakel nodig om in lege spiegels te kijken. Er zijn geen wijsheden of zienswijzen aan te nemen.
Het gedegen zelfonderzoek is in eenvoud doen wat doorzien van ego is: beschikbaar zijn zonder voorwaarden.

katerie
3 december 2016, 05:48
: beschikbaar zijn zonder voorwaarden.
Onvoorwaardelijke liefde.
Ik smelt HeArTs

En jij kan daarin behulpzaam zijn om die staat te bereiken.
Liefdevol kijk je mee of het gzoz goed gedaan en afgerond wordt.

En ik weet het: onvoorwaardelijke liefde mag het niet genoemd worden.
Het is ongenoemdheid, onbepaaldheid.

Ja, waarachtig, beschikbaar zijn zonder voorwaarden.
CrOwNkInG

Looro
3 december 2016, 08:52
En jij kan daarin behulpzaam zijn om die staat te bereiken.
Liefdevol kijk je mee of het gzoz goed gedaan en afgerond wordt.


De zijnservaring als persoon is denkbeeldig. Eenmaal denkbeeldigheid is doorzien is er geen terugkoppeling en kan de staat van de persoon niet bevestigd noch ontkend worden. Het behulpzaam zijn of liefdevol zijn, het afronden of iets goed doen, is dan ook niet van toepassing.

Gedegen zelfonderzoek is de terugkoppeling naar subjectieve en objectieve werkelijkheid verwerken door gewoon, alert 'doen'.

Kweetniet
3 december 2016, 09:41
De zijnservaring als persoon is geheel echt. Punt in deze kwestie in dat zijnservaring verschillend van aard kan zijn. Een persoon kan ego zijn en kan Liefde zijn (onvoorwaardelijk ja).

Oftwel?objectieve en subjectieve werkelijkheid.

H??wat grappig. Zo zijn we zomaar weer on topic.

Overigens is er niks mis met ego/subjectief zijn. Het is een pracht uitvinding!
Wees maar niet jaloers op al die gerealiseerden. Die voorspelde hemel/Nirwana is er niet?.

Mihaela
3 december 2016, 10:02
Er is geen kakelend orakel nodig om in lege spiegels te kijken..

Ik verzoek je, nu nog vriendelijk, om de naam van Looro niet meer te misbruiken.
Looro heeft op dit forum altijd beschaafd, en vriendelijk geschreven. Zijn fijne, mystieke uitstraling, heeft vaak het forum verschoont.

Je besmeurt zijn naam met je felle, dwingende, en onbeschofte stijl.
Als Renoir/ Laurens mag jij doen en schrijven wat je wilt, maar je mag niet misbruik maken van je bevoegdheden, en de naam van een zo fijne man bezoedelen..

katerie
3 december 2016, 12:01
@Renoir / Laurens: Ik verzoek je, nu nog vriendelijk, om de naam van Looro niet meer te misbruiken.
Mooi dat je de de zachte zuivere energie van wijlen Looro wilt beschermen, maar helaas, je, we, hebben met een rechts varken te doen dat geen fatsoen kent noch bevestigd.
Dit is nu de ware aard van de afgeronde gzoz'er die weet 'wat' hij is.

Looro
3 december 2016, 12:20
Mooi dat je de de zachte zuivere energie van wijlen Looro wilt beschermen, maar helaas, je, we, hebben met een rechts varken te doen dat geen fatsoen kent noch bevestigd.
Dit is nu de ware aard van de afgeronde gzoz'er die weet 'wat' hij is.

Reflecteer je hier je eigen aard niet een beetje ? Althans laat je je gemakkelijk op sleeptouw nemen.
Ten andere, de wat-heid is niet in te sluiten, af te ronden tot een zijnservaring, maar uit zich in de ontdekking van het ongenoemde.

katerie
3 december 2016, 12:57
... de wat-heid is niet in te sluiten.
Wattman laat zich niet kisten.

http://www.stripsuithedenenverleden.nl/Image/Suske%20en%20Wiske/Wattman%20uit%20de%20strip%20Suske%20en%20Wiske%20 tekening%20van%20Willy%20Vandersteen.jpg

Mihaela
3 december 2016, 17:53
Mooi dat je de de zachte zuivere energie van wijlen Looro wilt beschermen, maar helaas, je, we, hebben met een rechts varken te doen dat geen fatsoen kent noch bevestigd.
Dit is nu de ware aard van de afgeronde gzoz'er die weet 'wat' hij is.

Zou ik me er echt in vergist kunnen hebben?
Alles kan uiteraard.
Het begon bij mij een beetje als een grap.
Vervolgens heb ik er veel van de laatste schrijven van Looro gelezen, en ik was er van overtuigd dat hij niet Looro kon zijn.
Wat Rob schrijft neem ik (bijna) nooit serieus, hij waait met al de 'windjes' van Renoir mee..
Jouw tekst hier, en het antwoord van Maria hebben mij aan het twijfelen gebracht.
Apart verschijnsel, twijfelen.

Rob
3 december 2016, 22:11
Wat Rob schrijft neem ik (bijna) nooit serieus ?.

Heel goed.

Je zou jezelf ook iets minder serieus kunnen nemen ?.

Apart verschijnsel, twijfelen.

Het begin is er ...

Looro
4 december 2016, 10:22
Wattman laat zich niet kisten.

Wellicht (!) is Wattman je eigen rechtse varkentje waarvan je te lijden hebt (onvervuld verlangen, behoefte, belang) en door geleid wordt (subjectieve hypnose). In alle geval beschik je voor alles voor een uitvlucht en lig je gekist in elk onderwerp.

Remedie ... denk eens aan gedegen zelfonderzoek?

Mihaela
4 december 2016, 11:30
Heel goed.

Je zou jezelf ook iets minder serieus kunnen nemen ?.
Je zou jezelf ook iets minder serieus kunnen nemen ?.

Ik neem jouw uitspraken niet serieus omdat jij een cynisch, zelfingenomen, onbewust mens bent.
Je denkt dat jij iets bij een ander kan doorzien, je leeft in de veronderstelling dat jij iets bij jezelf doorzien hebt. Dat is niet zo.
Je hebt door de jaren heen een trucje geleerd, om op een bepaalde wijzen naar je emoties te kijken, en zo min mogelijk ervan te laten zien.
Verder ben je nooit gegaan, je bent erg bang om het aan te gaan, dus ga jij schuilen achter korte zinnetjes, interessant doenerij, de ander onderuit proberen te halen, door naar de krampachtigheid van de ander te wijzen, om zelf buiten schot te blijven. Het is jouw krampachtigheid waar naartoe je wijst.
Boeken lezen, cursussen volgen, 'interesante' mensen ontmoeten en met ze vrienden worden, dat stuk heb je gedaan. Wat heeft het je gebracht? een beetje rust in je (be) leven.
Je bent net zo blind als voorheen, je hebt alleen een trucje geleerd, en zo houdt jij jezelf, en de omgeving, voor de gek. Je gelooft echt dat jij iets( iemand) doorziet.
Je bedoelt het weer schertsend, dat ik mezelf minder serieus moet nemen, en dat heb je niet eens in de gaten. Altijd terugketsen..
Je zou mijn doortastendheid, wat moed is, leren beter zien, en niet met 'zelf iets te serieus nemen' verwarren.
Ik durf tenminste toe te geven dat er nog iets is wat gezien/ aangaan/doorzien/inzien dient te worden.
Jij hebt het opgegeven, en zwelgt in cynisme, interessant doen, en je verkeert in zelfhypnose.
Laffe gozer..

Rob
4 december 2016, 11:49
Je dacht iets gezien te hebben (ergens van overtuigd te zijn), namelijk Renoir die zich voordeed als Looro en je hebt niet de bevestiging gekregen waar je op gehoopt had en daarom maak je (opnieuw?) kennis met het verschijnsel twijfel.

Veel dieper gaat het niet.

En verder blijf je maar pepernoten aanzien voor kruidnootjes ...

Mihaela
4 december 2016, 12:15
Je dacht iets gezien te hebben (ergens van overtuigd te zijn), namelijk Renoir die zich voordeed als Looro en je hebt niet de bevestiging gekregen waar je op gehoopt had en daarom maak je (opnieuw?) kennis met het verschijnsel twijfel.

Als ik de teksten lees, die onder de naam Looro staan, heb ik het gevoel dat ik Renoir lees.
Vervolgens,als ik zie dat andere mensen dit anders zien, ga ik mijn gezonde verstand gebruiken, en neem ik mijn mening in twijfel.
Omdat ik voorlopig niet zeker kan weten hoe het zit, laat ik het liggen.
Alsnog, ik noem het geen Looro, want stel dat zijn naam misbruikt wordt, vind ik gewoon niet Ok.

Mihaela
4 december 2016, 12:25
En verder blijf je maar pepernoten aanzien voor kruidnootjes ...

Je maakt van alles een grap, een scherts, een lachertje, en je denkt dat er diepzinnigheid in schuilt.
Het is gewoon saai en onvolwassen. Onvolwassen bedoel ik in de spirituele zin. Je ziet niet wat jij jezelf aandoet, door steeds het leven als een lachertje te behandelen.
Lachen is gezond, maar jij loopt je doel steeds voorbij, en het wordt lachwekkend.

Rob
4 december 2016, 12:26
Als ik de teksten lees, die onder de naam Looro staan, heb ik het gevoel dat ik Renoir lees.
Vervolgens,als ik zie dat andere mensen dit anders zien, ga ik mijn gezonde verstand gebruiken, en neem ik mijn mening in twijfel.
Omdat ik voorlopig niet zeker kan weten hoe het zit, laat ik het liggen.
Alsnog, ik noem het geen Looro, want stel dat zijn naam misbruikt wordt, vind ik gewoon niet Ok.

Ik heb ook gekeken en niet de indruk die jij hebt. Maar ik zou me heel goed kunnen vergissen en jij gelijk kunnen hebben. En dan? Dan kunnen we er nog een hele partij rationalisaties en analyses op los laten om er ondertussen geen stap wijzer van te worden. Want de optie die je ook nog open zou kunnen laten is dat Renoir iid de naam van Looro gebruikt met de toestemming van Looro? Afijn, zo kan ik er nog wel een hele tijd op door fantaseren.

Interessanter, maar die vraag had ik je dacht ik al gesteld, is waarom dit nou zo je aandacht heeft en je er zo op door gaat? En daarachter schuilt het vraagstuk hoe het komt dat we willekeurige gedachtes zo serieus lijken te nemen.

Rob
4 december 2016, 12:30
Je maakt van alles een grap, een scherts, een lachertje, en je denkt dat er diepzinnigheid in schuilt.
Het is gewoon saai en onvolwassen. Onvolwassen bedoel ik in de spirituele zin. Je ziet niet wat jij jezelf aandoet, door steeds het leven als een lachertje te behandelen.
Lachen is gezond, maar jij loopt je doel steeds voorbij, en het wordt lachwekkend.

Soms kan met een kwinkslag iets duidelijk worden. Althans, bij mij werkt dat zo. De kwestie van de kruidnoot en de pepernoot gaat over het feit dat we iets aanzien voor iets anders. En daarmee refereer ik aan dat we iets aanzien voor wat we denken te zijn, terwijl we dat niet zijn. Vandaar dat ik de link legde naar zelfonderzoek en Zelfonderzoek. Maar ik leg het graag uit als dat nodig is ? Misschien is het toch serieuzer (bedoelt) dan je in eerste instantie dacht?

Mihaela
4 december 2016, 12:55
Ik heb ook gekeken en niet de indruk die jij hebt. Maar ik zou me heel goed kunnen vergissen en jij gelijk kunnen hebben. En dan? Dan kunnen we er nog een hele partij rationalisaties en analyses op los laten om er ondertussen geen stap wijzer van te worden. Want de optie die je ook nog open zou kunnen laten is dat Renoir iid de naam van Looro gebruikt met de toestemming van Looro? Afijn, zo kan ik er nog wel een hele tijd op door fantaseren.

Interessanter, maar die vraag had ik je dacht ik al gesteld, is waarom dit nou zo je aandacht heeft en je er zo op door gaat? En daarachter schuilt het vraagstuk hoe het komt dat we willekeurige gedachtes zo serieus lijken te nemen.
Nee Rob, wij kunnen altijd iets wegwuiven door zo te denken.
Kijk, ik begon impulsief met een nieuw draadje.
Ik heb van alles en nog wat laten zien, karaktertrekken, krampachtigheid, en heb laten zien dat ik nog steeds gevangen bent in mijn subjectief denken.
Daar spreek ik niemand op tegen, een rijk gebied klaar voor verheldering, ook menselijk.
Wat ik jou kwalijk neem is je standaard reactie om alles op mijn bord te leggen, op dat een schertsende manier.
Dat is ook menselijk, want je zit ook nog steeds gevangen in jouw web van misvattingen en
inzichtloosheid.

en uiteindelijk, waar het echt om gaat is de mogelijkheid dat Renoir de naam van Looro ( mis)gebruikt, met of zonder zijn toestemming.
In het verleden hebben mensen een ban gekregen, in een soortgelijke situatie.
Er zijn er meerdere situaties geweest, en meerdere mensen bij betrokken geweest. Aart, Niets,Sterrestof.
Ik weet niet meer precies wie en wat, maar het is meerdere keren voorgekomen.
Stel dat het waar is, wie kan het uitzoeken?
Is Bromsnor zijn woord voldoende?

Ik maak me niet druk over, ik maak het zichtbaar.

Het amuseert, en het daagt me uit. Daarnaast observeer ik ook mijn reacties.
Veel te zien en ervan te leren.

Mihaela
4 december 2016, 12:58
. Daarnaast observeer ik ook mijn reacties.
Veel te zien en ervan te leren.

Is er iets van wat ik genoemd heb, omtrent jouw reactie, dat je herkent?

Mihaela
4 december 2016, 13:06
.

Interessanter, maar die vraag had ik je dacht ik al gesteld, is waarom dit nou zo je aandacht heeft en je er zo op door gaat? En daarachter schuilt het vraagstuk hoe het komt dat we willekeurige gedachtes zo serieus lijken te nemen.

Het is de eenzijdigheid waarmee jij altijd handelt in
'crisissituaties' op het forum Rob.
Ongeacht wat Renoir doet, je gaat altijd dit soort vragen stellen aan degene die tegenover hem staat.
Je gebruik je woorden zoals bv. hier: lading, gedachten serieus nemen, zonder zelf in de gaten te hebben dat dit een verschuiven van aandacht is van dat wat zich werkelijk voordoet bij jou.
Je loyaliteit naar Renoir( het forum, het systeem), doet zich weer voor bij jou.


Ben ik echt de enige dit dat ziet?

Mihaela
4 december 2016, 13:21
Soms kan met een kwinkslag iets duidelijk worden. Althans, bij mij werkt dat zo. De kwestie van de kruidnoot en de pepernoot gaat over het feit dat we iets aanzien voor iets anders. En daarmee refereer ik aan dat we iets aanzien voor wat we denken te zijn, terwijl we dat niet zijn. Vandaar dat ik de link legde naar zelfonderzoek en Zelfonderzoek. Maar ik leg het graag uit als dat nodig is ? Misschien is het toch serieuzer (bedoelt) dan je in eerste instantie dacht?

Het is de oppervlakkige toon waarop ik reageerde, en niet de inhoud.
Je houding, en je je niet bewust zijn van de rol die je steeds speelt in 'crisissituaties'.
Daarin schuilt jouw blindheid, en maakte ik je attent op.

katerie
4 december 2016, 13:34
@Katerie: ...Remedie ... denk eens aan gedegen zelfonderzoek?
Goh ja, dat ik daar nog niet aan gedacht had.
Waarom heb je dat niet eerder gezegd?

Waarheid manifesteert zich als zichzelf er is geen naam aan verbonden.
Lulleman.
Al is aan gzoz gedacht?


Ben ik echt de enige dit dat ziet?
Nee hoor. Ik zie hetzelfde bij Rob als wat jij beschrijft.

Kweetniet
4 december 2016, 13:40
Het is de eenzijdigheid waarmee jij altijd handelt in
'crisissituaties' op het forum Rob.
Ongeacht wat Renoir doet, je gaat altijd dit soort vragen stellen aan degene die tegenover hem staat.
Je gebruik je woorden zoals bv. hier: lading, gedachten serieus nemen, zonder zelf in de gaten te hebben dat dit een verschuiven van aandacht is van dat wat zich werkelijk voordoet bij jou.
Je loyaliteit naar Renoir( het forum, het systeem), doet zich weer voor bij jou.


Ben ik echt de enige dit dat ziet?

Het is niet zozeer loyaliteit, maar je moet bij 'de club? horen. De club is onaantastbaar. Maar! Er zijn wel voorwaarden om bij de club te horen. Er dient unanimiteit te zijn als er een nieuw lid wordt geaccepteerd. Renoir? s wil is niet wet hier in.

Dat wil dus zeggen dat een aankomend lid aan ?lle voorwaarden moet voldoen en door ?lle leden geaccepteerd dient te worden. Want elkaar openlijk afvallen, dat kan niet. Dat zou de centrale overtuiging onderuit halen.

Maar qua algemene uitingen is alles toegestaan. Dat komt omdat bij 'de club? de verschijnselen onwaar zijn. Het is dus toegestaan om leden buiten 'de club? te jennen, te bannen of anderszins te treiteren. Dit past in de filosofie van de 'de club?. Iemand die zich beklaagt laat ego zien en neemt de verschijnselen serieus.

Mihaela
4 december 2016, 13:49
Het is niet zozeer loyaliteit, maar je moet bij 'de club? horen. De club is onaantastbaar. Maar! Er zijn wel voorwaarden om bij de club te horen. Er dient unanimiteit te zijn als er een nieuw lid wordt geaccepteerd. Renoir? s wil is niet wet hier in.

Dat wil dus zeggen dat een aankomend lid aan ?lle voorwaarden moet voldoen en door ?lle leden geaccepteerd dient te worden. Want elkaar openlijk afvallen, dat kan niet. Dat zou de centrale overtuiging onderuit halen.

Maar qua algemene uitingen is alles toegestaan. Dat komt omdat bij 'de club? de verschijnselen onwaar zijn. Het is dus toegestaan om leden buiten 'de club? te jennen, te bannen of anderszins te treiteren. Dit past in de filosofie van de 'de club?. Iemand die zich beklaagt laat ego zien en neemt de verschijnselen serieus.
Wat heb jij dit goed uitgedrukt Kweetniet.

katerie
4 december 2016, 13:59
@Katerie: Zou ik me er echt in vergist kunnen hebben?
Alles kan uiteraard.
Zou kunnen.
Maar waar je je zeker niet in vergist is wat je ziet in Rob's schrijven en goed beschreven hebt.


Wat Rob schrijft neem ik (bijna) nooit serieus, hij waait met al de 'windjes' van Renoir mee..
Ik neem er ook niets van serieus.
De euhm, 'rots in de branding' voor Renoir is hij. Althans volgens afgeronde Rennie zelf.
Zie
Zoals altijd is Rob de rots in deze branding...

Wat betreft de J.R. (denk aan Dallas televisie-serie) van het forum, hier bekend als L.L., Looro / Laurens, althans in de dubbelrol waarvan wij hem van verdenken, maakt niet uit of het waar is of niet.

Afgeronde gzoz'ers versmelten allen in elkaar, dezelfde 'onpersoonlijke anonimiteit'. Ze verkondigen, verkopen allemaal dezelfde flauwekul.

Of je nu Looro, Laurens of Ben leest, steeds hetzelfde gzoz geleuter waar ik slechts de eerste en laatste zin nog van lees.
Lees ??n van de drie en je hebt de andere twee gelezen. Makkelijk.

En Rob zijn rol daarin is vis nog vlees. Die waait mee met 'de scheten' van Renoir die maar blijft doorkakken als Looro, Laurens en nog zo veel eerdere namen.

Who cares?

katerie
4 december 2016, 14:08
... je moet bij 'de club? horen.
De club van de 3,5 afgeronde gzozeniers (Rob is de halve).

Mihaela
4 december 2016, 14:39
Het is niet zozeer loyaliteit, maar je moet bij 'de club? horen. De club is onaantastbaar. Maar! Er zijn wel voorwaarden om bij de club te horen. Er dient unanimiteit te zijn als er een nieuw lid wordt geaccepteerd. Renoir? s wil is niet wet hier in.

Dat wil dus zeggen dat een aankomend lid aan ?lle voorwaarden moet voldoen en door ?lle leden geaccepteerd dient te worden. Want elkaar openlijk afvallen, dat kan niet. Dat zou de centrale overtuiging onderuit halen.

Maar qua algemene uitingen is alles toegestaan. Dat komt omdat bij 'de club? de verschijnselen onwaar zijn. Het is dus toegestaan om leden buiten 'de club? te jennen, te bannen of anderszins te treiteren. Dit past in de filosofie van de 'de club?. Iemand die zich beklaagt laat ego zien en neemt de verschijnselen serieus.
Ik vind dit een omschrijving van hoe in de maatschappij ook gaat.
Uiteindelijk, in ieder groepering ontstaat er zoiets.
De piramide-vorming en de kudde.

Deze tekst heeft mij geraakt.
Het besef van hoe graag ik bij de club zou willen horen, en de rebelle Mihaela die weigert om erbij te horen ten koste van ...
Steeds tegen ( de club)vechten, terwijl ik tegelijkertijd ook erbij wil.
Heel mooi, want het gevecht is in mezelf.

Mihaela
4 december 2016, 14:42
De club van de 3,5 afgeronde gzozeniers (Rob is de halve).

Het is eerder andersom.. het gaat over veel meer dan dat.

katerie
4 december 2016, 15:00
...het gevecht is in mezelf.
'k heb ooit is een stukje geluid, wat me enorm aangreep, opgezocht en bijgehouden uit de soundtrack van de Vietnam film Platoon. HIER (https://dl.dropboxusercontent.com/u/561744/Varia%20bestanden%20om%20te%20delen%20via%20intern et/11%20Track%2011%20%28mijmeringen%20uitgesproken%29 %20ingekort%20%28kopie%29.m4a) (Engels gesproken) te beluisteren.

Mihaela
4 december 2016, 15:07
Het besef van hoe graag ik bij de club zou willen horen, en de rebelle Mihaela die weigert om erbij te horen ten koste van ...
Steeds tegen ( de club)vechten, terwijl ik tegelijkertijd ook erbij wil.
Heel mooi, want het gevecht is in mezelf.

Zoals altijd, zie ik bij mezelf de houding van alles of niets.
Het is nu steeds lichter, mijn hart sluit niet helemaal, maar toch. Ik ben zelf als persoon minder fel, mijn gedrag is getemd(er), maar ik zie dat er in de kern niets is veranderd.
De 'alles of niets' houding is ooit nodig geweest, of zo heb ik ooit, als kind, besloten.
Ik kijk nu ernaar, en ik zie dat een ineffectieve houding is nu.
Ik ga daar niets aan veranderen, ik kijk alleen naar.

katerie
4 december 2016, 15:18
@kweetniet:...Ik vind dit een omschrijving van hoe in de maatschappij ook gaat.
Uiteindelijk, in ieder groepering ontstaat er zoiets.
De piramide-vorming en de kudde.

Ja, en of ze nu 'sieg heil!' of 'doe gzoz!' scanderen maakt geen verschil.

Kweetniet
4 december 2016, 15:26
Ik vind dit een omschrijving van hoe in de maatschappij ook gaat.
Uiteindelijk, in ieder groepering ontstaat er zoiets.
De piramide-vorming en de kudde.

Deze tekst heeft mij geraakt.
Het besef van hoe graag ik bij de club zou willen horen, en de rebelle Mihaela die weigert om erbij te horen ten koste van ...
Steeds tegen ( de club)vechten, terwijl ik tegelijkertijd ook erbij wil.
Heel mooi, want het gevecht is in mezelf.

Inderdaad, in de maatschappij is het ook zichtbaar. Mensen zoeken onbewust naar het Geheel en vinden die dan in elkaars overtuiging. Zie ook de vele sektes.

Mensen willen ten koste van alles bij de club horen. Als je dat in je zelf herkent, dan is dat zelfkennis. De rebellie is de innerlijke drang naar Waarheid.

Je zult nooit in andermans overtuiging vinden wat je zoekt. Dus koester de rebel in je zelf en sluit je bij niemand aan. Zeker niet bij 'de club?.


De Geliefden (zij die in Waarheid leven) herkennen elkaar. En dat is nadrukkelijk niet in een of andere overtuiging. Er zijn ook geen voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld een bepaald IQ hebben om de materie te begrijpen. Het is eerder zo dat (een hoog) IQ in de weg staat. En bekwamen in Ben-speak? Ach, wat moet ik daar nog over zeggen?

Rob
4 december 2016, 20:17
Het is de eenzijdigheid waarmee jij altijd handelt in
'crisissituaties' op het forum Rob.

Ongeacht wat Renoir doet, je gaat altijd dit soort vragen stellen aan degene die tegenover hem staat.
Je gebruik je woorden zoals bv. hier: lading, gedachten serieus nemen, zonder zelf in de gaten te hebben dat dit een verschuiven van aandacht is van dat wat zich werkelijk voordoet bij jou.
Je loyaliteit naar Renoir( het forum, het systeem), doet zich weer voor bij jou.


Dit is geen crisissituatie, Mihaela. Er staat niemand op een dak op het punt om er af te springen, er is niemand van plan om voor de trein te springen of om zijn of haar polsen door te snijden. Dit is gewoon een situatie van iemand (Mihaela) die een gedachte heeft die ze serieus neemt.

En ja, ik heb loyaliteit naar het forum. Of naar Renoir, zo je wilt, omdat hij het forum mogelijk maakt. Omdat het forum mogelijk een middel is voor iemand om zich relevante vragen te gaan stellen. Dit gebeurt (helaas) maar zelden. En dan is het (soms) mijn bijdrage om de aandacht van naar 'buiten' naar 'binnen' te verleggen.

Zo kan ik me ook helemaal vinden in dat wat Hab eerder op de dag elders schreef:

http://www.zelfkennisforum.nl/showpost.php?p=107229&postcount=37

Dat is in het kort waar het forum een aanzet toe zou kunnen geven. Het is mijn hartewens dat het dat doet.

Mihaela
4 december 2016, 21:00
Dit is geen crisissituatie, Mihaela. Er staat niemand op een dak op het punt om er af te springen, er is niemand van plan om voor de trein te springen of om zijn of haar polsen door te snijden. Dit is gewoon een situatie van iemand (Mihaela) die een gedachte heeft die ze serieus neemt.

En ja, ik heb loyaliteit naar het forum. Of naar Renoir, zo je wilt, omdat hij het forum mogelijk maakt. Omdat het forum mogelijk een middel is voor iemand om zich relevante vragen te gaan stellen. Dit gebeurt (helaas) maar zelden. En dan is het (soms) mijn bijdrage om de aandacht van naar 'buiten' naar 'binnen' te verleggen.

Zo kan ik me ook helemaal vinden in dat wat Hab eerder op de dag elders schreef:

http://www.zelfkennisforum.nl/showpost.php?p=107229&postcount=37

Dat is in het kort waar het forum een aanzet toe zou kunnen geven. Het is mijn hartewens dat het dat doet.
bla bla bla.
je hartenwens kan me gestolen worden.
jouw gedachte, die jij serieus neemt, over waar het forum een aanzet toe zou kunnen geven, is niet anders dan mijn gedachte over een crisissituatie.
Neem jij jezelf, en jouw verheven gedachte, niet zo serieus joh...

Rob
5 december 2016, 05:07
bla bla bla.
je hartenwens kan me gestolen worden.
jouw gedachte, die jij serieus neemt, over waar het forum een aanzet toe zou kunnen geven, is niet anders dan mijn gedachte over een crisissituatie.
Neem jij jezelf, en jouw verheven gedachte, niet zo serieus joh...

En zo zijn we weer terug bij het onderwerp van dit draadje ...

habbuthabnot
5 december 2016, 08:53
Ik vind dit een omschrijving van hoe in de maatschappij ook gaat.
Uiteindelijk, in ieder groepering ontstaat er zoiets.
De piramide-vorming en de kudde.

Deze tekst heeft mij geraakt.
Het besef van hoe graag ik bij de club zou willen horen, en de rebelle Mihaela die weigert om erbij te horen ten koste van ...
Steeds tegen ( de club)vechten, terwijl ik tegelijkertijd ook erbij wil.
Heel mooi, want het gevecht is in mezelf.

Is er niet een clubje bij jou in de buurt waar je iets kunt doen?
Ik bedoel iets op het vlak van zelfontdekking of hoe je het ook noemen wilt.
Yoga desnoods, of mindfulness training, ik roep maar wat.
Maar iets in een andere richting zou ook kunnen, zoals schilderen.

Ik heb een tijdje op Hawaii doorgebracht en daar kwam ik door de omstandigheden aan schilderen toe.
Dat is werkelijk een hele ontdekking, de confrontatie met het lege witte doek.
Ik heb er er veel van geleerd.

Ik zeg dit in het verlengde van mijn standpunt dat er op dit forum niks te leren valt. Het is wellicht niet helemaal nutteloos en een enkeling zal er zo links of rechts wel iets van opsteken maar het stelt natuurlijk vanzelfsprekend niks voor.

Ga iets doen, of misschien deed je al iets, weet ik veel, maar sla een andere richting in. Geloof me, hier is weinig te halen tenzij de honger zo groot is dat er bij gebrek aan iets anders toch wel gegeten wordt.
Dat zie ik echter niet bij je.

Een van de problemen waar jij naar mijn smaak in het bijzonder mee worstelt is het feit dat je hier met een aantal oudere mannen wordt geconfronteerd.
De visies en standpunten die zij hanteren zijn voor jou niet te hanteren.
Een kwestie van incompatibiliteit.
Voor jou zou het handiger zijn je op dit vlak voor een zekere periode uitsluitend met vrouwen te verstaan.
Mannelijke systemen en methoden maken het welhaast onmogelijk voor jou om je ermee te verstaan en al helemaal als de uitwisseling anoniem is en er geen vertrouwen is.
Een directe uitwisseling met uitsluitend andere vrouwen zou het beste voor jou werken.

Ik ken je natuurlijk helemaal niet en het zijn maar wat schoten in de lucht maar dit is de indruk die ik krijg uit al hetgeen je hebt geschreven gedurende de laatste jaren.

Doe er je voordeel mee.

Tot slot nog dit: lees het bovenstaande vooral niet als een oproep om jouw bijdrages te be?indigen! Ga gewoon door met schrijven maar ga ook iets anders doen.

Mihaela
5 december 2016, 09:14
ik ken je natuurlijk helemaal niet en het zijn maar wat schoten in de lucht
.
↖↗⤴↔⤵↩

Mihaela
5 december 2016, 09:16
Ik
.

lees het boek gauw..

Kweetniet
5 december 2016, 09:24
I
Ik zeg dit in het verlengde van mijn standpunt dat er op dit forum niks te leren valt. Het is wellicht niet helemaal nutteloos en een enkeling zal er zo links of rechts wel iets van opsteken maar het stelt natuurlijk vanzelfsprekend niks voor.Ik begin ook wel een beetje naar die mening over te hellen. Alles wat we weten moeten ligt al in ons zelf besloten. En dat ontsluiten moet je zelf doen. (niet doen)

Al dat geouwehoer, de guru? s (hoeveel zij ook gelijk hebben), satsang? s enzovoorts; het is allemaal d?en.

Maar een beetje gezellig babbelen kan ook geen kwaad. En verder is er toch vrijwel niemand op een forum als dit.

habbuthabnot
5 december 2016, 09:42
lees het boek gauw..

Nee joh, veel te druk...........

habbuthabnot
5 december 2016, 12:12
Ik begin ook wel een beetje naar die mening over te hellen. Alles wat we weten moeten ligt al in ons zelf besloten. En dat ontsluiten moet je zelf doen. (niet doen)

Al dat geouwehoer, de guru? s (hoeveel zij ook gelijk hebben), satsang? s enzovoorts; het is allemaal d?en.

Maar een beetje gezellig babbelen kan ook geen kwaad. En verder is er toch vrijwel niemand op een forum als dit.

Gurus bewijzen hun gelijk door te zwijgen.
Ik bewijs m'n ongelijk door het tegendeel.

Mihaela
5 december 2016, 13:31
Nee joh, veel te druk...........

Maak er tijd voor vrij.
Tien minuten per dag, binnen een week ( of twee) heb je de eerste hoofdstuk uit.

Als je een begin maakt, kunnen wij erover praten, en dan lees ik ook iets van de door jou aangereikte onderwerpen.
anders verhuis per favore op een ander draadje..

Rob
5 december 2016, 15:13
Ik zeg dit in het verlengde van mijn standpunt dat er op dit forum niks te leren valt. Het is wellicht niet helemaal nutteloos en een enkeling zal er zo links of rechts wel iets van opsteken maar het stelt natuurlijk vanzelfsprekend niks voor.

Makker staakt uw wild geraas! Wat is dit nu weer voor nihilistische standpunt?

1. Een van de beproefde manier om er achter te komen wat het is, is het weg kunnen strepen van wat het niet is.

2. Zonder dit forum hadden we elkaar niet ontmoet. Ik noem dat niet niks.

3. ADO nadert de degradatie-zone en er hangt een faillissement in de lucht? Ook niet niks!

Afijn, zo kan ik nog wel een aantal zaken opnoemen die toch dankzij het forum tot stand zijn gekomen of gedeeld kunnen worden.

P.s.: het vriest hier 's nacht; en bij jou?

Mihaela
5 december 2016, 15:30
mijn grap was toch iets t?..

Rob
5 december 2016, 15:38
mijn grap was toch iets t?..

Ach kom, zet 'm nog even terug ...

Mihaela
5 december 2016, 15:56
Ach kom, zet 'm nog even terug ...

Mijn man vond mijn grap een daad van agressie.
Ik las nog een keer, en ik moet ook toegeven dat ik me te gemakkelijk laat gaan.
Altijd maar zeggen wat je denkt en voelt is ook saai...
voor de forum-leden zou geen shock geweest zijn wat ik schreef, want ik schrijf volgens mij altijd (iets te) ongeremd, impulsief, en soms ietwat grof.

het was niets bijzonder, gewoon de gewone stijl van Mihaela.

Kweetniet
5 december 2016, 16:11
Dat brengt een beetje leven in de brouwerij (dualiteit). Al die ongeremdheid , impulsiviteit en zo. Waarom denk je dat vanuit de non dualiteit de dualiteit is uitgevonden? (andersom is namelijk niet mogelijk)

Daarom herzie ik toch weer mijn mening dat dit forum nutteloos is. Op dit forum wordt dagelijks gedemonstreerd door de leden wat ik niet ben.

En ja, ik zou net als Bert een waardeloze guru zijn die altijd ongelijk heeft.
Maar daarom ben ik ook geen guru! Ik weet niks.

habbuthabnot
5 december 2016, 16:54
Makker staakt uw wild geraas! Wat is dit nu weer voor nihilistische standpunt?

1. Een van de beproefde manier om er achter te komen wat het is, is het weg kunnen strepen van wat het niet is.

2. Zonder dit forum hadden we elkaar niet ontmoet. Ik noem dat niet niks.

3. ADO nadert de degradatie-zone en er hangt een faillissement in de lucht? Ook niet niks!

Afijn, zo kan ik nog wel een aantal zaken opnoemen die toch dankzij het forum tot stand zijn gekomen of gedeeld kunnen worden.

P.s.: het vriest hier 's nacht; en bij jou?


Valt geen spelt tussen te krijgen.

Bij ons is het rond de 20 Celsius overdag, Als de zon schijnt is het zelfs warm te noemen.
's Nachts fris tot koud.

Ik zag de ondergang tegen Utrecht live op FOX en ik heb me in het geheim al neergelegd bij een catastrofe.

Wat ik eigenlijk wil zeggen over dit forum en de beperkingen die dit medium met zich meebrengt is, dat je iemand niet aan kan kijken, dat je niet naar zijn of haar stem kan luisteren, dat je iemands energie niet kan voelen.
Zaken die onontbeerlijk zijn in een uitwisseling over deze dingen.

De stilte kan iemand bereiken als je naast hem zit of als je haar aankijkt.
Hier heb je alleen die lompe woordenbrei tot je beschikking die altijd tot misverstanden leidt en nooit tot helderheid.
Subtiele energieoverdracht is noodzakelijk waar woorden hopeloos tekort schieten.

Dat is wat ik bedoel als ik zeg dat het hopeloos is.

En trouwens.....ik had je ook bij onze gemeenschappelijke Ferrari dealer kunnen ontmoeten.
Zeg nou zelf..........

Kweetniet
5 december 2016, 16:59
, dat je iemands energie niet kan voelen.


Jij niet..

habbuthabnot
5 december 2016, 17:01
Altijd maar zeggen wat je denkt en voelt is ook saai...

Het is zelfs bijzonder ongewenst, niet voor ons maar voor jou.

Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen:

'Luister en kom tot inzicht. Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein.'

Matth?us 15:1-20

habbuthabnot
5 december 2016, 17:05
Jij niet..

Wat jij meent te voelen is niet iemands energie maar de energie van hetgeen hier landt.
Het is als het ruiken aan iemands urine en dan denken dat je weet met wie je te maken hebt.

Mihaela
5 december 2016, 17:08
Jij niet..

beperkt bereik hij..

Kweetniet
5 december 2016, 17:28
Wat jij meent te voelen is niet iemands energie maar de energie van hetgeen hier landt.
Het is als het ruiken aan iemands urine en dan denken dat je weet met wie je te maken hebt.

Je bent inderdaad een guru van niks. Even eerder beweerde je nog dat je voor een uitwisseling iemands energie moest voelen. Nu degradeer je het weer tot het ruiken aan iemand urine.

In werkelijkheid is er geen verschil of iemand een meter van je af staat of dat er 200 KM kabel tussen zit. Je beperkt je tot het beperkende denken, beste Bert. Ego is een andere naam voor afstand. Of die afstand 1 meter is of 1 miljoen lichtjaar doet totaal niet ter zake?.

habbuthabnot
5 december 2016, 17:40
Je bent inderdaad een guru van niks. Even eerder beweerde je nog dat je voor een uitwisseling iemands energie moest voelen. Nu degradeer je het weer tot het ruiken aan iemand urine.

In werkelijkheid is er geen verschil of iemand een meter van je af staat of dat er 200 KM kabel tussen zit. Je beperkt je tot het beperkende denken, beste Bert. Ego is een andere naam voor afstand. Of die afstand 1 meter is of 1 miljoen lichtjaar doet totaal niet ter zake?.

Ik zou ook graag het genoegen willen smaken de dingen bij hun naam te mogen noemen.

Kweetniet
5 december 2016, 17:42
Ik zou ook graag het genoegen willen smaken de dingen bij hun naam te mogen noemen.

Willen? Wil jij nog wat?

katerie
5 december 2016, 18:15
@bert:... Ego is een andere naam voor afstand. Of die afstand 1 meter is of 1 miljoen lichtjaar doet totaal niet ter zake?.
Vind ik een hele goeie.
Heb me vele jaren afgevraagd hoe mijn ziener dat deed, zo over het muurtje zien.

Heb hem zelfs getest vanuit India met een persoon die naast mij stond ginder.
De persoon naast mij ginder in India stond paf van wat ik hem vertelde over hem en zijn omgeving (moeder, vader, partner, kind, collega's etc.) via mijn ziener langs de telefoon.

En mijn ziener 'deed niets' antwoordde hij me steeds.

katerie
5 december 2016, 18:17
Je beperkt je tot het beperkende denken, beste Bert.
@Bert: geen verwijt of kritiek hoor, want ik reken je niet tot de pipo's afgeronde gzoz'ers op dit forum, maar ik vind dat Kweetniet gelijk heeft.

Kweetniet
5 december 2016, 18:59
Vind ik een hele goeie.
Heb me vele jaren afgevraagd hoe mijn ziener dat deed, zo over het muurtje zien.

Heb hem zelfs getest vanuit India met een persoon die naast mij stond ginder.
De persoon naast mij ginder in India stond paf van wat ik hem vertelde over hem en zijn omgeving (moeder, vader, partner, kind, collega's etc.) via mijn ziener langs de telefoon.

En mijn ziener 'deed niets' antwoordde hij me steeds.

Even een serieuze noot tussen al die kwinkslagen door van vandaag.

Het denken schept altijd afstand. En dat is maar goed ook. Ego (denken) is onderdeel van het geheel. Niemand kan egoloos zijn, dat zou betekenen dat die persoon niet denkt. Maar?ego ziet altijd afstand. Liefde ziet n??it afstand. Niet in tijd, niet in ruimte. (denk aan het Akasha veld)


De hele kwestie is dus te herleiden tot afstand, beter gezegd: de afwezigheid van afstand. D?en betekent altijd afstand scheppen. Als ik met Laurens dol, dan schep ik bewust afstand. Dat maakt het mogelijk dat ik Laurens kan ervaren. Het is een bewuste ego-activiteit.

Je ziener heeft gelijk, hij 'doet niets?. En daar is zelfkennis altijd naar te herleiden: doen het niet-doen. Het weten van het niet-doen bevindt zich al in iedereen. Mijn hond 'doet? uit zichzelf al 'niet?. Als mijn hond het al kan, waarom de meeste mensen dan niet? Antwoord: het denken.

Daarom gaat dat hele gedegen zelfonderzoek ook nergens over. Heeft mijn hond zijn gedegen onderzoek afgerond? Als ik het hem vraag dan kijkt hij mij blij aan. We gaan spelen 'denkt? hij dan.

O ja, aan Ben speak doet mijn hond nietBiGeRgRiN

Mihaela
5 december 2016, 21:30
. Als ik met Laurens dol, dan schep ik bewust afstand. Dat maakt het mogelijk dat ik Laurens kan ervaren. Het is een bewuste ego-activiteit.Als jij met Renoir dolt, doe jij dat omdat je niet anders kan.
Hij heeft jouw ego gekrenkt ooit (meerdere keren), en je blijft reageren vanuit gekrenktheid..
Ik begrijp je frustratie, want Renoir was, zoals gewoonlijk, in zijn machtbelustigheid, en misbruikte hij zijn macht.
Terecht om Renoir te blijven confronteren, maar
maak het niet mooier dan dat het is, want er is hier geen spraken van een bewuste daad.
Ego versus ego.. niets meer niets minder

Mihaela
5 december 2016, 21:45
O ja, aan Ben speak BiGeRgRiN

Je hebt ook je Kweetniet speak.

Wat bij jou anders is, is dat jij je best doet om de omgeving als gelijke te behandelen.
Ik vind dat aardig ( lief van je), maar soms komt het een beetje geforceerd over.

Liever zo, dan de krank-versie( gzoz), of de hoogmoedige/ altijd dollen van HubRob.

habbuthabnot
5 december 2016, 21:52
@Bert: geen verwijt of kritiek hoor, want ik reken je niet tot de pipo's afgeronde gzoz'ers op dit forum, maar ik vind dat Kweetniet gelijk heeft.

Waarom noemt iedereen mij opeens Bert?

Rob
5 december 2016, 21:55
Waarom noemt iedereen mij opeens Bert?

Tja ?.

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGCzNOJpgRZl7m37IogsbSWFpeR5qVs-jxvLGjYKYjymD1w6cq

Mihaela
5 december 2016, 21:58
Het denken schept altijd afstand. En dat is maar goed ook. Ego (denken) is onderdeel van het geheel. Niemand kan egoloos zijn, dat zou betekenen dat die persoon niet denkt. Maar?ego ziet altijd afstand. Liefde ziet n??it afstand. Niet in tijd, niet in ruimte. (denk aan het Akasha veld)


De hele kwestie is dus te herleiden tot afstand, beter gezegd: de afwezigheid van afstand. D?en betekent altijd afstand scheppen.

Wat ik een Kweetniet speak vind, is bv. de tekst hierboven, vooral de erste stuk.
Ik ga morgen uitleggen wat ik bedoel,
ik ga slapen, morgen vroeg opstaan...

Rob
5 december 2016, 21:58
Valt geen spelt tussen te krijgen.

En trouwens.....ik had je ook bij onze gemeenschappelijke Ferrari dealer kunnen ontmoeten.
Zeg nou zelf..........

Had gekund, zeker.

Heb jij die 488 spider nou nog gekocht voor je vriendin?