PDA

Volledige versie bekijken : Jezus.


Rennie
26 februari 2011, 10:50
Op het R.-forum staat dat wij Jezus een doornenkroon zouden opzetten, hem uitjouwen en hem eigenhandig aan het kruis nagelen. We zouden hem vertellen dat degene die beter in staat is ons te plezieren, of naar de mond praten, de echte 'enige ware zoon van God' is.

Echter dat zouden wij doen wanneer hij zichzelf op de troon had gehesen en zou verkondigen de enige zoon van god en de verlosser te zijn.

Wij houden niet van het licht, wij houden van exclusiviteit, wij hopen alleen in de aanwezigheid van de zoon van god wijzer te worden, rijker machtiger, mee te draaien in zijn bejubbelde organisatie. Wij denken in onze naiviteit dat verlossing ligt in de macht van de overheersing op het kwaad, misschien zelfs door alleen het goede te doen en aan te prijzen.

Totdat we er achter komen wat de werkelijke betekenis is van zijn woorden. Gaan zien dat zijn verheffing ons niet klein maakt en we bereid zijn het geloof in de fictie los te laten.

Tot zolang zouden we hem niet eens herkennen.

Maria
26 februari 2011, 14:53
Op het R.-forum staat dat wij Jezus een doornenkroon zouden opzetten, hem uitjouwen en hem eigenhandig aan het kruis nagelen. We zouden hem vertellen dat degene die beter in staat is ons te plezieren, of naar de mond praten, de echte 'enige ware zoon van God' is.

Als ik het goed gelezen heb is deze potenti?le barbaarse handeling exclusief aan Nada, Ulla en mij toegedicht. BiGeRgRiN

Bigbear
26 februari 2011, 17:51
klopt. Ik zou gewoon een colaatje met hem gaan drinken BiGeRgRiN

Rennie
26 februari 2011, 23:42
Als ik het goed gelezen heb is deze potenti?le barbaarse handeling exclusief aan Nada, Ulla en mij toegedicht. BiGeRgRiN

Ik had dat onderscheid niet aangebracht.

Maria
27 februari 2011, 01:21
klopt. Ik zou gewoon een colaatje met hem gaan drinken BiGeRgRiN

ja, maar daar kom je de geschiedenisboeken niet mee in
hoewel.... BiGeRgRiN

Maria
27 februari 2011, 01:22
Ik had dat onderscheid niet aangebracht.

Klopt, het was ook erg lief van je deze schuldenlast mede op je te nemen AnGeLnOt

Freek
8 april 2011, 17:52
Hoe weten we zeker dat hij bestaan heeft, Jezus?
Of hoe weten we zeker dat ie niet bestaan heeft?

Groet

Rennie
9 april 2011, 10:27
Hoe weten we zeker dat hij bestaan heeft, Jezus?
Of hoe weten we zeker dat ie niet bestaan heeft?

Groet

Dat weet ik, althans, niet.
Hij zou volgens onderzoekers (http://www.wereldgeheimen.nl/jezus_in_india.htm) naar het leven van Jezus (nog jaren na de kruisiging dan) in dat gedeelte van India, waar pakistan en India steeds om strijden, Kashmir, geleefd hebben en er zou ook een graf met een inscriptie dat het om d? Jezus gaat te vinden zijn.

Freek
13 april 2011, 16:30
Dat weet ik, althans, niet.
Hij zou volgens onderzoekers (http://www.wereldgeheimen.nl/jezus_in_india.htm) naar het leven van Jezus (nog jaren na de kruisiging dan) in dat gedeelte van India, waar pakistan en India steeds om strijden, Kashmir, geleefd hebben en er zou ook een graf met een inscriptie dat het om d? Jezus gaat te vinden zijn.Jezus, in India. Een bekend gegeven, Osho sprak er ook al over... De bewoners daar hebben een joods voorkomen, uiterlijk, zei hij.

Naadje
13 april 2011, 18:18
Hoe weten we zeker dat hij bestaan heeft, Jezus?

Door te geloven dat dat zo is en daarop te vertrouwen.


Of hoe weten we zeker dat ie niet bestaan heeft?

Door te geloven dat dat zo is en aan zijn bestaan te twijfelen.

Freek
13 april 2011, 19:48
Door te geloven dat dat zo is en daarop te vertrouwen.


Door te geloven dat dat zo is en aan zijn bestaan te twijfelen.Heeft Napoleon bestaan, wat denk je?

Naadje
13 april 2011, 23:51
Heeft Napoleon bestaan, wat denk je?
Ik denk er het mijne van, en jij?

Danique
18 april 2011, 01:53
Ik denk niets. Nu.

Rennie
1 januari 2012, 21:58
Nathan is 'into Jezus' en ik lees graag zijn wederwaardigheden op zijn forum (http://www.forumzelfkennis.nl/index.php?PHPSESSID=a0d518f4c22c6db003664dc8175f4b 37&) nu hij hier niet meer deelneemt. Ik ben ook erg 'into Jezus' maar Nathan heeft zijn hele forum aan Jezus gewijd.

"Ook zei hij tegen een overspelige vrouw die hij het leven redde: Ga heen en zondig niet meer.

En dan kun je je afvragen, waarom is overspel een zonde? En waar komt dit uit voort?

Mijn eerste reactie was dat 'ga heen en zondig niet meer' dat zal Jezus niet gezegd hebben, dat zou door de kerk, zo begaan met 's mensens zonden, uit de duim gezogen kunnen zijn.

Dus maar even gegoogled (http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_en_de_op_overspel_betrapte_vrouw) naar de tekst en wat blijkt de betreffende passage van de overspelige vrouw komt niet in alle geschriften voor. De meest waarschijnlijke lijkt (mij) de volgende.

Papias omstreeks 130 na Chr. bisschop van Hi?rapolis in Phrygi? (Klein-Azi?) verwijst naar een verhaal van Jezus en een vrouw die van vele zonden beschuldigd werd in het Evangelie van de Hebree?n, waarmee dit verhaal bedoeld zou kunnen zijn.

Vervolgens citeert de derde-eeuwse Syrische Didascalia Apostolorum er uit, echter zonder het Evangelie volgens Johannes te noemen.

De Apostolische constituties waarvan de eerste zes boeken een weergave van de Didascalia zijn, zegt in Boek II.24 :

Toen de oudsten een vrouw die gezondigd had, voor Hem plaatsten, en Hem vroegen om vonnis te wijzen, en zelf weg waren gegaan, heeft onze Heer, de kenner der harten, gevraagd of de oudsten haar hadden veroordeeld, waarop ontkennend werd geantwoord. Daarop zei de Heer "Ga heen, Ik veroordeel u ook niet".

Maar ik ben niet echt in om Schriftgeleerde te worden.

Mihaela
1 januari 2012, 22:01
Nathan is 'into Jezus' en ik lees graag zijn wederwaardigheden op zijn forum (http://www.forumzelfkennis.nl/index.php?PHPSESSID=a0d518f4c22c6db003664dc8175f4b 37&) nu hij hier niet meer deelneemt. Ik ben ook erg 'into Jezus' maar Nathan heeft zijn hele forum aan Jezus gewijd.

Mijn eerste reactie was dat 'ga heen en zondig niet meer' dat zal Jezus niet gezegd hebben, dat zou door de kerk, zo begaan met 's mensens zonden, uit de duim gezogen kunnen zijn.

Dus maar even gegoogled (http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_en_de_op_overspel_betrapte_vrouw) naar de tekst en wat blijkt de betreffende passage van de overspelige vrouw komt niet in alle geschriften voor. De meest waarschijnlijke lijkt (mij) de volgende.Maar ik ben niet echt in om Schriftgeleerde te worden.

Ga heen met je , van een ander forum,gestolen teksten!
Laat dat wat het is met rust..

Je zus

Ulla
1 januari 2012, 22:12
Om dat inzicht te hebben, hoef je alleen maar bij jezelf naar binnen te gaan, daarvoor heb je google niet eens nodig.

Rennie
1 januari 2012, 22:14
Ga heen met je , van een ander forum,gestolen teksten!
Laat dat wat het is met rust..

Je zus

Nou zeg wat een reactie.

Ik geef alleen de aanleiding aan om iets uit te zoeken. Het onderwerp wat door Jezus is gezegd en wat hem door anderen in de mond is gelegd boeit mij.

Ik zou in principe de quotes weg kunnen laten want ze zijn niet nodig om iets over het onderwerp te kunnen schrijven. Ik wil mede de aandacht vestigen op het feit dat Nathan een forum heeft waar de Jezus onderwerpen voor het voetlicht treden. Misschien voor geintresseerden om ook daar te lezen.

Rennie
1 januari 2012, 22:17
Om dat inzicht te hebben, hoef je alleen maar bij jezelf naar binnen te gaan, daarvoor heb je google niet eens nodig.


Ik was dus al bij mezelf naar binnen gegaan en tot een bevinding gekomen om deze vervolgens te staven met wat andere bronnen, in casu Wikipedia er over te zeggen zou hebben, bedankt voor de feedback.

Ulla
1 januari 2012, 22:54
yw, schreef ook alleen maar wat spontaan in me opkwam, toen ik de reactie las, die heeft dus niets met jou als persoon te maken, wat mij betreft maakt het daarom niet zoveel uit, hoe je tot je conclusie kwam. Maar jij ook bedankt voor de aanvulling, ik heb geen bevestiging nodig, maar in deze is het er wel een.

Tine
2 januari 2012, 01:04
Nathan is 'into Jezus' en ik lees graag zijn wederwaardigheden op zijn forum (http://www.forumzelfkennis.nl/index.php?PHPSESSID=a0d518f4c22c6db003664dc8175f4b 37&) nu hij hier niet meer deelneemt. Ik ben ook erg 'into Jezus' maar Nathan heeft zijn hele forum aan Jezus gewijd.

Dit vind ik een mooi voorbeeld van "de (jouw) vinger die naar de maan (Christusbewustzijn) wijst" GlAd

De Christus die ik recentelijk in mijn eigen innerlijk (bewustzijn) heb mogen ontmoeten, heeft een totaal andere "energie" dan de Jezus die ik voordien -zij het eerder onbewust- in mij meedroeg. Door mijn nogal strikt katholieke opvoeding kende ik alle "bijbelverhalen" en ik voelde mij op de ??n of andere manier ook wel verbonden met hem, zelfs al wilde ik dat niet. Want telkens ik in de loop van mijn leven met een "kruisbeeld" geconfronteerd werd, geraakte ik diep van binnen erg ontdaan ?n voelde ik tegelijk woede opwellen tegenover Jezus (een emotie die ik echter steeds onmiddellijk de kop indrukte). Ik kon tot voor kort die innerlijke reacties niet echt plaatsen omdat ik er niet naar "luisterde"...

De boodschap van Christus die in mijn eigen binnenste weerklinkt, luidt anders dan wat ik al die jaren als "waar" heb aangenomen omtrent hem. Het komt erop neer dat elk individu uiteindelijk geconfronteerd zal worden met het totaal van al het eigen doen en laten en daar zijn/haar verantwoordelijkheid zal dienen voor op te nemen. Men zal dus als het ware het eigen kruis moeten dragen, omdat Jezus Christus (= de liefdeskracht van het hart ?n het licht van zielsbewustzijn) niet meer bereid is zich aan het kruis te laten nagelen opdat anderen van hun "zonden" (verantwoordelijkheid) bevrijd zouden worden.

Dit is natuurlijk een persoonlijke interpretatie omdat het om MIJN innerlijk ervaren, mijn eigen bewustzijn gaat, maar tegelijk zie ik overal in mijn omgeving mensen naar eenzelfde bewust zijn evolueren (wat ik trouwens een mooi voorbeeld vind van "de uiterlijke wereld transformeert naarmate de innerlijke wereld transformeert").

Mihaela
2 januari 2012, 07:36
Nou zeg wat een reactie.Renoir, doe niet zo ''onschuldig''.

maar buiten dat, het onderwerp Jezus is van grote waarde hoe dan ook. Hopelijk gaan wij ons hier erover uit weiden.

Mike
2 januari 2012, 07:37
Het is me wat

Wie bepaalt wat nu echt belangrijk is voor je? Ik zou zelf niemand echt graag volgen, zelfs geen betekenisvol woord.

Rob
2 januari 2012, 09:01
Dit vind ik een mooi voorbeeld van "de (jouw) vinger die naar de maan (Christusbewustzijn) wijst" GlAd

De Christus die ik recentelijk in mijn eigen innerlijk (bewustzijn) heb mogen ontmoeten, heeft een totaal andere "energie" dan de Jezus die ik voordien -zij het eerder onbewust- in mij meedroeg. Door mijn nogal strikt katholieke opvoeding kende ik alle "bijbelverhalen" en ik voelde mij op de ??n of andere manier ook wel verbonden met hem, zelfs al wilde ik dat niet. Want telkens ik in de loop van mijn leven met een "kruisbeeld" geconfronteerd werd, geraakte ik diep van binnen erg ontdaan ?n voelde ik tegelijk woede opwellen tegenover Jezus (een emotie die ik echter steeds onmiddellijk de kop indrukte). Ik kon tot voor kort die innerlijke reacties niet echt plaatsen omdat ik er niet naar "luisterde"...

De boodschap van Christus die in mijn eigen binnenste weerklinkt, luidt anders dan wat ik al die jaren als "waar" heb aangenomen omtrent hem. Het komt erop neer dat elk individu uiteindelijk geconfronteerd zal worden met het totaal van al het eigen doen en laten en daar zijn/haar verantwoordelijkheid zal dienen voor op te nemen. Men zal dus als het ware het eigen kruis moeten dragen, omdat Jezus Christus (= de liefdeskracht van het hart ?n het licht van zielsbewustzijn) niet meer bereid is zich aan het kruis te laten nagelen opdat anderen van hun "zonden" (verantwoordelijkheid) bevrijd zouden worden.

Dit is natuurlijk een persoonlijke interpretatie omdat het om MIJN innerlijk ervaren, mijn eigen bewustzijn gaat, maar tegelijk zie ik overal in mijn omgeving mensen naar eenzelfde bewust zijn evolueren (wat ik trouwens een mooi voorbeeld vind van "de uiterlijke wereld transformeert naarmate de innerlijke wereld transformeert").

Als ik je goed begrijp dan is het verschil voor jou tussen het oude beeld (Jezus) en het nieuwe beeld (Christus) dat er in de nieuwe situatie zelf verantwoordelijkheid wordt genomen. Maar heeft het bijbelse thema van 'verlossing van de zonden' niet vooral te maken met bevrijding van schuld? Er kan op veel manieren verantwoordelijkheid worden genomen; vanuit een schuldgevoel (daar is de kerk ook altijd goed in geweest ...) of vanuit een bevrijding die de verlossing van schuld(gevoel) teweeg heeft gebracht.

Overigens een mooi thema, dat verantwoordelijkheid nemen. Waar zijn al die verlichten die verlost zijn van hun oude zooi, zonder wrijving, niet geplaagd door vervelende emoties, bevrijd van angst en ego? De wereld zit er wel om te springen, om zo een paar verlichte deelnemers. In het management, bedrijfsleven, de economie, de politiek is nog wel plaats voor een aantal bevrijden. Maar ik krijg de indruk dat ze liever plaats nemen in een hutje op de hei of op een kamertje drie hoog achter.

Rennie
2 januari 2012, 11:48
Het is me wat

Wie bepaalt wat nu echt belangrijk is voor je? Ik zou zelf niemand echt graag volgen, zelfs geen betekenisvol woord.

Wie heeft het over volgen, het gaat er om dat je Jezus oftewel Bewustzijn (want Jezus is buiten de vorm, is puur Bewustzijn) bent wanneer je jezelf hebt afgelegd.

Tine
2 januari 2012, 12:31
Als ik je goed begrijp dan is het verschil voor jou tussen het oude beeld (Jezus) en het nieuwe beeld (Christus) dat er in de nieuwe situatie zelf verantwoordelijkheid wordt genomen.

Dat is inderdaad een juiste interpretatie van mijn interpretatie GlAd

Maar heeft het bijbelse thema van 'verlossing van de zonden' niet vooral te maken met bevrijding van schuld? Er kan op veel manieren verantwoordelijkheid worden genomen; vanuit een schuldgevoel (daar is de kerk ook altijd goed in geweest ...) of vanuit een bevrijding die de verlossing van schuld(gevoel) teweeg heeft gebracht.

Er leeft volgens mij inderdaad verwarring omtrent de begrippen "schuld" en "verantwoordelijkheid". Het zijn blijkbaar woorden die voor veel mensen een emotionele lading dragen.
"Ik ben schuldig" veroorzaakt een andere innerlijke reactie dan "ik ben verantwoordelijk". Maar evengoed kan de kreet "ik ben ONschuldig" een wanhopige poging zijn om de eigen verantwoordelijkheid juist ni?t onder ogen te moeten komen, waardoor er net g??n bevrijding mogelijk is.
Wanneer het verhaal van de gekruisigde Jezus ge?nterpreteerd wordt als "verlost zijn van zonden/schuld" en men dit -zij het eerder symbolisch- in het collectieve en individuele bewustzijn hanteert als een middel om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen, dan kan m.i. dat bewustzijn niet echt bevrijd worden. Ondanks het feit dat het (verlossings)verhaal van Jezus al 2000 jaar gekend is, zie ik dat schuld nog steeds van generatie op generatie wordt doorgegeven als zijnde het onvermogen of de onwil om verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen bewust zijn (of het gebrek daaraan) dat zich uit via het individuele denken, voelen en gedrag. En volgens mij spruit dit onvermogen, deze onwil voort uit de angst om "schuldig" te zijn...
Iedereen verlangt wel naar "vergeving der zonden" (verlost worden van schuld) maar wanneer dit beschouwd wordt als "vrijheid zonder verantwoordelijkheid" is er volgens mij sprake van een persoonlijk bewustzijn dat een kinderlijke zijns-toestand wenst te handhaven. Ik beschouw het bijbelse verlossingsverhaal dus eerder als een symbool voor het bevrijd worden van de ANGST VOOR schuld/verantwoordelijkheid, waardoor ruimte vrijkomt voor vertrouwen...

Overigens een mooi thema, dat verantwoordelijkheid nemen. Waar zijn al die verlichten die verlost zijn van hun oude zooi, zonder wrijving, niet geplaagd door vervelende emoties, bevrijd van angst en ego? De wereld zit er wel om te springen, om zo een paar verlichte deelnemers. In het management, bedrijfsleven, de economie, de politiek is nog wel plaats voor een aantal bevrijden. Maar ik krijg de indruk dat ze liever plaats nemen in een hutje op de hei of op een kamertje drie hoog achter.

De leraren zullen herkend worden als de wereld er klaar voor is en dan zullen die leraren "gevonden" worden door de leerlingen (waar ze zich ook nog mogen bevinden WiNk)

Rennie
2 januari 2012, 12:42
yw, schreef ook alleen maar wat spontaan in me opkwam, toen ik de reactie las, die heeft dus niets met jou als persoon te maken, wat mij betreft maakt het daarom niet zoveel uit, hoe je tot je conclusie kwam. Maar jij ook bedankt voor de aanvulling, ik heb geen bevestiging nodig, maar in deze is het er wel een.

Ik heb je altijd behoorlijk op je huid gezeten, maar ik wil even kwijt dat ik vind dat je op het forum van Nathan (http://www.forumzelfkennis.nl/index.php?PHPSESSID=a0d518f4c22c6db003664dc8175f4b 37&topic=288.msg944#msg944) wel een aardig stuk hebt geschreven.

Jezus is buiten je opvatting in jezelf te vinden en als zodanig kan buiten de overgenomen moraal een mens niet als zondig worden aangemerkt.

Rob
2 januari 2012, 12:55
De leraren zullen herkend worden als de wereld er klaar voor is en dan zullen die leraren "gevonden" worden door de leerlingen (waar ze zich ook nog mogen bevinden WiNk)

Als ik je goed begrijp hebben verlichten vooral de ambitie om leraar te worden, zich te verschansen op onmogelijke plaatsen
om daar gevonden te worden door iemand die leerling wenst te zijn.

Dat is wel een aparte interpretatie van verantwoordelijkheid nemen ...

GlAd

Ogenblik-sem
2 januari 2012, 13:14
De leraren zullen herkend worden als de wereld er klaar voor is en dan zullen die leraren "gevonden" worden door de leerlingen (waar ze zich ook nog mogen bevinden WiNk)

Als ik je goed begrijp hebben verlichten vooral de ambitie om leraar te worden, zich te verschansen op onmogelijke plaatsen
om daar gevonden te worden door iemand die leerling wenst te zijn.

Dat is wel een aparte interpretatie van verantwoordelijkheid nemen ...

GlAd

Tip om die toch snel te vinden: opletten waar er iemand is die de meester uithangt en die roept geen leraar/meester te willen zijn.

Ogenblik-sem
2 januari 2012, 13:21
Ga heen met je , van een ander forum,gestolen teksten!
Laat dat wat het is met rust..

Je zus

Renoir, doe niet zo ''onschuldig''.

maar buiten dat, het onderwerp Jezus is van grote waarde hoe dan ook. Hopelijk gaan wij ons hier erover uit weiden.

"Gij zult niet stelen" misschien?

..van openbare internet fora.. BlInK

Rennie
2 januari 2012, 13:27
Er leeft volgens mij inderdaad verwarring omtrent de begrippen "schuld" en "verantwoordelijkheid". Het zijn blijkbaar woorden die voor veel mensen een emotionele lading dragen.
"Ik ben schuldig" veroorzaakt een andere innerlijke reactie dan "ik ben verantwoordelijk". Maar evengoed kan de kreet "ik ben ONschuldig" een wanhopige poging zijn om de eigen verantwoordelijkheid juist ni?t onder ogen te moeten komen, waardoor er net g??n bevrijding mogelijk is.
Wanneer het verhaal van de gekruisigde Jezus ge?nterpreteerd wordt als "verlost zijn van zonden/schuld" en men dit -zij het eerder symbolisch- in het collectieve en individuele bewustzijn hanteert als een middel om de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen, dan kan m.i. dat bewustzijn niet echt bevrijd worden.


Ik voor mij ben overal schuldig aan, ben niet verantwoordelijk maar neem verantwoordelijkheid. Die schuld is er namelijk altijd omdat ik toch niet van nature aan opgelegde normering kan voldoen, om die reden heeft Jezus deze dan ook op zich genomen, Jezus niet in persoon maar als Bewustzijn.

Mensen die een normering hebben opgelegd gekregen gedragen zich vanwege de straf die de overtreding oplevert en als ze daar schijt aan hebben gedragen ze zich niet. Bij normering is de eigen verantwoordelijkheid van je afgenomen immers de ander heeft al voor jou bepaald wat je wel en niet mag doen.

Je hebt vanaf nu geen verantwoordelijkheid meer maar heb je te gedragen naar de norm. Is het dan vreemd dat mensen geen verantwoordelijkheid meer ervaren ? De maatschappij (die we allemaal zijn) gaat ons naast de normering nu verantwoordelijkheid opdragen. Weer zo'n tegennatuurlijke noodingreep waarin niemand zich kan vinden.

Verantwoordelijkheid heeft in zich dat het intrinsiek word ervaren en kan niet worden opgelegd. De oplossing voor dit probleem is alleen het wakker maken van verantwoordelijkheidsbesef door bewustwording. Door de normering zijn we dat besef ten dele vaak maar ook wel volledig kwijt.

Het ligt niet aan Jezus dat er een handvat wordt geboden tot straffen middels het zondigen dat heeft de kerk er van gemaakt. Jezus zegt niet 'ga heen en zondig niet meer', Jezus zegt 'wie zonder zonden is werpe de eerste steen' oftewel oordeel niet, aangevuld met 'ik veroordeel u ook niet'. Wanneer er geen mogelijkheid tot zondigen is, is er geen moraal en kan eenieder zijn eigen uitgangspunten formuleren en zelf met eigen ogen gaan bezien wat de 'zonde' in de wereld aanricht en daarvoor dan ook zelf verantwoording nemen.

Er is sinds Jezus alle gelegenheid geweest los te komen van de moraal echter meer regelgeving om het maatschappelijk verkeer in de gewenste banen te leiden zijn het gevolg geweest en we zijn dan ook volledig verwijderd van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Schuldbesef moet het doen en daarom ligt daar het totale gewicht op, schuldigen moeten gestraft en de meerderheid, ons povere collectieve bewustzijn, de norm.

Rennie
2 januari 2012, 13:39
"Gij zult niet stelen" misschien?

..van openbare internet fora.. BlInK

Eigendom over de voortbrengselen van de menselijke geest is een recht dat alleen kan bestaan bij degenen die de opvatting van zoiets als eigendom hanteren. In mijn opvatting is er niets dat kan worden bezeten dus dat geld voor mij niet.
Afgezien daarvan heb ik al genoeg om op te letten, ik heb me te gedragen naar de maatschappelijke norm geen (veranderlijke) producten van de menselijke geest te stelen en draag dientengevolge (mocht die er al zijn) die verantwoordelijkheid ook niet zelf.

Ogenblik-sem
2 januari 2012, 13:56
Ik wilde maar aan de kaak stellen wat als 'stelen' ge?nterpreteerd wordt Renoir.
M.i. kan er niets van openbare internet fora 'gestolen' worden.

'T lijkt me interessant waarom dat ge?nterpreteerd wordt als 'stelen.'

Rennie
2 januari 2012, 14:00
Ik wilde maar aan de kaak stellen wat als 'stelen' ge?nterpreteerd wordt Renoir.
M.i. kan er niets van openbare internet fora 'gestolen' worden.

'T lijkt me interessant waarom dat ge?nterpreteerd wordt als 'stelen.'

Ik begreep je wel, heb alleen je tekst 'misbruikt' voor eigen statement.

(die van Tineke ook trouwens)

Tine
2 januari 2012, 14:09
Als ik je goed begrijp hebben verlichten vooral de ambitie om leraar te worden, zich te verschansen op onmogelijke plaatsen
om daar gevonden te worden door iemand die leerling wenst te zijn.

Dat is wel een aparte interpretatie van verantwoordelijkheid nemen ... GlAd

Dat is zelfs een z??r aparte interpretatie! BiGeRgRiN
Deze keer heb je mij dus niet zo goed begrepen en werd wat ik bedoelde dus blijkbaar niet duidelijk of helder genoeg overgebracht.

Volgens mij hebben echte leraren juist helemaal g??n ambitie (zelf gebruik ik het woord "verlichte" niet omdat het individueel Watt-gehalte moeilijk kan vastgesteld worden GlAd). Ik beschouw leraren als mensen die een bepaalde (ziels)taak op zich genomen hebben i.v.m. een specifiek "item" dat tegemoet komt aan het belang van de meerderheid. Zo lang zij zich echter niet bewust zijn/worden van die taak, of deze fout interpreteren, kan hun gedrag neerkomen op een soort "roepen in de woestijn" (wat uiteraard weinig aarde aan de dijk brengt en inderdaad tot een willen verschansen kan leiden) of ervaren zij de neiging zich als marktkramers te gedragen die hun "waar" aanprijzen (vanuit een behoefte aan volgelingen/erkenning?).

Een betrouwbare leraar is voor mij iemand die zich belangeloos inzet in functie van andermans bewustzijnsgroei zonder zichzelf daarvoor een "aureool" (van de meerdere) aan te meten, maar die zich evenmin laat intimideren door betweterigheid. Elke leraar heeft een eigen (persoonsgebonden) manier om een boodschap te verkondigen maar de beste leraar is wat mij betreft nog altijd degene die zichzelf als leerling blijft zien van de eigen innerlijke leraar en andere leerlingen in contact brengt met HUN innerlijke leraar.
Het "contact" met de leraar in het eigen bewustzijn vind ik belangrijk omdat het voor mij een transformerende betekenis heeft gehad. Maar "wie" die innerlijke leraar in elk individu is, of hoe die leraar ervaren wordt, kan ik onmogelijk weten. Dat dient ieder voor zich te ontdekken...

Rob
2 januari 2012, 15:47
Dat is zelfs een z??r aparte interpretatie! BiGeRgRiN
Deze keer heb je mij dus niet zo goed begrepen en werd wat ik bedoelde dus blijkbaar niet duidelijk of helder genoeg overgebracht.

Volgens mij hebben echte leraren juist helemaal g??n ambitie (zelf gebruik ik het woord "verlichte" niet omdat het individueel Watt-gehalte moeilijk kan vastgesteld worden GlAd). Ik beschouw leraren als mensen die een bepaalde (ziels)taak op zich genomen hebben i.v.m. een specifiek "item" dat tegemoet komt aan het belang van de meerderheid. Zo lang zij zich echter niet bewust zijn/worden van die taak, of deze fout interpreteren, kan hun gedrag neerkomen op een soort "roepen in de woestijn" (wat uiteraard weinig aarde aan de dijk brengt en inderdaad tot een willen verschansen kan leiden) of ervaren zij de neiging zich als marktkramers te gedragen die hun "waar" aanprijzen (vanuit een behoefte aan volgelingen/erkenning?).

Een betrouwbare leraar is voor mij iemand die zich belangeloos inzet in functie van andermans bewustzijnsgroei zonder zichzelf daarvoor een "aureool" (van de meerdere) aan te meten, maar die zich evenmin laat intimideren door betweterigheid. Elke leraar heeft een eigen (persoonsgebonden) manier om een boodschap te verkondigen maar de beste leraar is wat mij betreft nog altijd degene die zichzelf als leerling blijft zien van de eigen innerlijke leraar en andere leerlingen in contact brengt met HUN innerlijke leraar.
Het "contact" met de leraar in het eigen bewustzijn vind ik belangrijk omdat het voor mij een transformerende betekenis heeft gehad. Maar "wie" die innerlijke leraar in elk individu is, of hoe die leraar ervaren wordt, kan ik onmogelijk weten. Dat dient ieder voor zich te ontdekken...

Ik begrijp (denk ik ... laat ik voorzichtig zijn ...) wat je schrijft. Maar ik dacht niet meteen aan zwaar verlichte leraren. Daarvan kan ik me voorstellen dat ze zich voor hun leerlingen verschansen in huisjes diep verscholen in het bos of op zolderkamertjes met hele stijle trappen waarbij je als leerling in sp? al over enige moed moet beschikken om hen te bereiken.

Ik heb het gewoon over stervelingen zoals jij (en ik?) bij wie het licht in meer of mindere mate is aangegaan en die op het lumineuze idee (inzicht, kan ook ...) zijn gekomen om verantwoordelijkheid te gaan nemen. Daarvan vroeg ik me af waarom je die zo weinig tegen komt op verantwoordelijke plaatsen zoals in het management (van wat dan ook), het bedrijfsleven, de politiek of in de economie. Een (zij het misschien spaarzaam) verlichte bankdirecteur b.v. die niet te verleiden is tot het grote graaien en die geen polissen aan de man brengt waar geen hond wat aan heeft. Of een tikkie verlichte bedrijfseconoom die fijn de politiek in gaat met het idee dat ie het misschien goed zou kunnen doen als Minister van Economische Zaken. Maar misschien kijk ik er wel overheen, dat kan ook. Ik heb iig de indruk dat degenen die er (veelvuldig) over spreken er een voorkeur voor hebben om dat vanuit de luie stoel of hangmat te doen.

Ulla
2 januari 2012, 15:52
Jezus is buiten je opvatting in jezelf te vinden en als zodanig kan buiten de overgenomen moraal een mens niet als zondig worden aangemerkt.

Nee, als ik ergens nooit in geloofd heb is het dat wel. Weet je wat gek is, als je dit soort uitspraken doet, denken mensen meteen in het andere extreem, dat je voor al die dingen pleit, die je niet veroordeelt. Mensen denken in tegenstellingen, dat wordt de duale wereld in de gedachten zichtbaar, veroordeelt men het ene niet, is men voor het andere. En alles heeft dan te maken met persoonlijke geraaktheid. Het blijkt moeilijk te zijn je er helemaal buiten te kunnen plaatsen, als men zelf nog te vastgeraakt zit in een van die tegenstellingen.

Ulla
2 januari 2012, 15:59
Het is me wat

Wie bepaalt wat nu echt belangrijk is voor je? Ik zou zelf niemand echt graag volgen, zelfs geen betekenisvol woord.

Weet je dat zelfs het niet willen volgen tot een soort obsessie zou kunnen worden? Met de nadruk op zou kunnen.

Waarmee ik niet bedoel dat je iemand moet volgen, maar ook niet dat je iemand per defintie niet voor een tijdje aan kunt horen, dus tot een bepaalde hoogte volgen, om eens te kijken wat het met je doet.

Maar de ware antwoorden vind je zeker alleen naar reflectie met Jezelf.
Een ander kan je nooit die antwoorden geven, die je zelf niet doorleeft en voelt.

Rennie
2 januari 2012, 16:12
Nee, als ik ergens nooit in geloofd heb is het dat wel. Weet je wat gek is, als je dit soort uitspraken doet, denken mensen meteen in het andere extreem, dat je voor al die dingen pleit, die je niet veroordeelt. Mensen denken in tegenstellingen, dat wordt de duale wereld in de gedachten zichtbaar, veroordeelt men het ene niet, is men voor het andere. En alles heeft dan te maken met persoonlijke geraaktheid. Het blijkt moeilijk te zijn je er helemaal buiten te kunnen plaatsen, als men zelf nog te vastgeraakt zit in een van die tegenstellingen.

Iets moet zich van nature onderscheiden voor de herkenning, dat werkt vervolgens door in het effectievere zwart wit denken als wie niet voor mij is is tegen mij.

Verwonderlijk is dat niet want voor een standpuntbepaling moet je eerst zelf ergens zijn en je aanwezigheid vergroten door je als een leeuw op iets wat tegengesteld is te werpen.

Het mechanisme van afzetten heeft te maken met het veroveren van een plaats in de beschikbare aanwezigheid en in competitie te zijn met anderen.

Je hoeft je er niet per se buiten te plaatsen alleen maar te weten dat je dat niet bent.

Ulla
2 januari 2012, 16:19
Ja, zo kun je het ook beschrijven.

Voor mij voelde het dus wel altijd verwonderlijk, als mensen zich over deze dingen druk maakten, maar ook dat bergt het gevaar of beter gezegd het gegeven van vastraken met zich mee in mijn verwondering. Wat dus in feite ook weer een soort identificatie betekent (of kan betekenen) , die je wederom los kunt laten.

Mihaela
2 januari 2012, 16:26
Ik wilde maar aan de kaak stellen wat als 'stelen' ge?nterpreteerd wordt Renoir.
M.i. kan er niets van openbare internet fora 'gestolen' worden.

'T lijkt me interessant waarom dat ge?nterpreteerd wordt als 'stelen.'

Het gaat erom wat de intentie achter de daad is.

Zet iemand een tekst neer, die gepikt is van een ander forum (met of zonder toestemming) om over de ander laatdunkend te doen? Ik had de indruk dat Renoir ietwat laatdunkend erover deed, mogelijk me erin vergist.

En als dit een zelfkennisforum is, dan kan Renoir alleen maar zijn voordeed mee doen met mijn opmerking., en als daar niets in zit, laat hij het links liggen.

Ulla
2 januari 2012, 16:35
Ik heb het gewoon over stervelingen zoals jij (en ik?) bij wie het licht in meer of mindere mate is aangegaan en die op het lumineuze idee (inzicht, kan ook ...) zijn gekomen om verantwoordelijkheid te gaan nemen. Daarvan vroeg ik me af waarom je die zo weinig tegen komt op verantwoordelijke plaatsen zoals in het management (van wat dan ook), het bedrijfsleven, de politiek of in de economie. Een (zij het misschien spaarzaam) verlichte bankdirecteur b.v. die niet te verleiden is tot het grote graaien en die geen polissen aan de man brengt waar geen hond wat aan heeft. Of een tikkie verlichte bedrijfseconoom die fijn de politiek in gaat met het idee dat ie het misschien goed zou kunnen doen als Minister van Economische Zaken. Maar misschien kijk ik er wel overheen, dat kan ook. Ik heb iig de indruk dat degenen die er (veelvuldig) over spreken er een voorkeur voor hebben om dat vanuit de luie stoel of hangmat te doen.

Als ik mij er even in mag mengen?

Volgens mij zijn deze mensen er wel op zijn minst met goede voornemens,
maar houden de druk vaak op ten duur toch niet stand. En zo wel, worden ze misschien op de een of andere manier toch gedumpt en krijgen niet zo vaak een echte kans. Zo voelt het vaak voor mij. Mensen zijn wel van goed wil maar bereiken niet dat wat ze willen bereiken. En/of moeten een behoorlijke prijs betalen. En dan heb ik toch zoiets van, ze hebben het op zijn minst geprobeerd, die die het niet gered hebben. En wie weet hebben wij niet eens weet van mensen die het geprobeerd hebben.

Als ik soms zo zie, hoe mensen zomaar hun goede voornemens bv in de politiek toch omver laten werpen? Is dat dan altijd een voor geprogrammeerd spelletje, of hadden deze echt wel de intenties om hun verantwoording te nemen en niet te wijken?

(Noot Gargamel:
Ulla ik wil graag de gebruikelijk wijze van quoten zien en heb je bericht nu zelf gequote)

Rennie
2 januari 2012, 16:40
Ja, zo kun je het ook beschrijven.

Voor mij voelde het dus wel altijd verwonderlijk, als mensen zich over deze dingen druk maakten, maar ook dat bergt het gevaar of beter gezegd het gegeven van vastraken met zich mee in mijn verwondering. Wat dus in feite ook weer een soort identificatie betekent (of kan betekenen) , die je wederom los kunt laten.


Verwondering is feitelijk ontzag voor iets dat je niet in staat bent zelf te scheppen. Ik denk dat je daarom bedoeld te zeggen het niet te begrijpen omdat je het mechanisme om een ander onmiddelijk als een aanhanger van het tegenover gestelde te zien niet kent.

Als het om niet begrijpen gaat is er behoefte aan inzicht.

Daarom schrijf ik dit ook, het is vanuit de gangbare menselijke perceptie allemaal verklaarbaar. Het laat dan mogelijk vanzelf los, ik ben niet zo voor het 'doen' van loslaten.

Het moet jou verlaten zonder een afscheid te zijn.

Ulla
2 januari 2012, 17:06
Verwondering is feitelijk ontzag voor iets dat je niet in staat bent zelf te scheppen. Ik denk dat je daarom bedoeld te zeggen het niet te begrijpen omdat je het mechanisme om een ander onmiddelijk als een aanhanger van het tegenover gestelde te zien niet kent.

Als het om niet begrijpen gaat is er behoefte aan inzicht.

Daarom schrijf ik dit ook, het is vanuit de gangbare menselijke perceptie allemaal verklaarbaar. Het laat dan mogelijk vanzelf los, ik ben niet zo voor het 'doen' van loslaten.

Het moet jou verlaten zonder een afscheid te zijn.

Ik bedoel het ook niet anders, het loslaten gaat zonder afscheid en wanneer de tijd rijp is en het inzicht daar.

(In mijn geval betrof het overigens een vergeten inzicht. Want ik weet wel degelijk hoe het werkte, in tegenstellingen vast te raken en niet te weinig ook. Ook al betrof het dan weer iets anders. )

Tine
2 januari 2012, 17:25
Ik begrijp (denk ik ... laat ik voorzichtig zijn ...)

Voorzichtigheid is inderdaad de moeder van de porseleinkast (of zoiets)

...zwaar verlichte leraren.

Mooie tegenstelling-woordspeling Rob! BiGeRgRiN

Ik heb het gewoon over stervelingen zoals jij (en ik?) bij wie het licht in meer of mindere mate is aangegaan en die op het lumineuze idee (inzicht, kan ook ...) zijn gekomen om verantwoordelijkheid te gaan nemen. Daarvan vroeg ik me af waarom je die zo weinig tegen komt op verantwoordelijke plaatsen zoals in het management (van wat dan ook), het bedrijfsleven, de politiek of in de economie.

Ik ga ervan uit dat er aan fundamentele (?n geweldloze) maatschappelijke veranderingen, een bewustzijnsgroei (op zijn minst bij een bepaald percentage van de "deelnemers" aan die maatschappij) vooraf gaat. Zo lang er bij de meesten een grote behoefte aan (vooral materi?le) zekerheid leeft, zal het vernieuwende (= onbekende) in het beste geval met argusogen worden bekeken en in het slechtste geval onderuit gehaald worden. Management, politiek, economie... het zijn bij uitstek d? plaatsen waar de behoefte aan macht de ruimte krijgt voor een "vrij spel". Soms komt een moedige idealist of een wijze realist daar wel eens terecht maar tot nu toe dienden deze het steeds af te leggen tegen de (m.i. op angst gebaseerde) machtsgeilheid van gulzige, nooit voldane ego?sten. Dat laatste is immers een bewustzijnsaspect dat zich nog grotendeels in het duister van het collectieve en individuele bewustzijn bevindt.

Een (zij het misschien spaarzaam) verlichte bankdirecteur...

Je bent ?cht grappig...

Of een tikkie verlichte bedrijfseconoom die fijn de politiek in gaat met het idee dat ie het misschien goed zou kunnen doen als Minister van Economische Zaken. Maar misschien kijk ik er wel overheen, dat kan ook. Ik heb iig de indruk dat degenen die er (veelvuldig) over spreken er een voorkeur voor hebben om dat vanuit de luie stoel of hangmat te doen.

Dat spreken, zelfs al gebeurt dat vanuit de luie stoel (in mijn geval is het echter vaak een barkruk WiNk) heeft m.i. ook een functie. Ik zie het als het broodnodige voorbereidende under-cover-werk BiGeRgRiN
Ik heb er vertrouwen in Rob -hoe kinderlijk na?ef dat misschien ook nog mag lijken- omdat ik meer en meer mensen ontmoet die bereid (niet meer bang) zijn om het licht in hun eigen bewustzijn te laten schijnen en -na het verrichten van het daartoe vereiste "opkuiswerk"- eindelijk in contact komen met hun innerlijke (scheppings)kracht. Het gaat in deze tijd dus niet om het omver-werp-machtsvertoon van de revolutie (= "oog om oog, tand om tand") maar om inzicht in en begrijpen van de werking van bepaalde bewustzijnswetten. De individuele transformatie van bewustzijn zal uiteindelijk weerspiegeld worden in de maatschappij. Geduld is daarbij een schone zaak denk ik... GlAd

Ulla
2 januari 2012, 17:31
Dat spreken, zelfs al gebeurt dat vanuit de luie stoel (in mijn geval is het echter vaak een barkruk WiNk) heeft m.i. ook een functie. Ik zie het als het broodnodige voorbereidende under-cover-werk BiGeRgRiN
Ik heb er vertrouwen in Rob -hoe kinderlijk na?ef dat misschien ook nog mag lijken- omdat ik meer en meer mensen ontmoet die bereid (niet meer bang) zijn om het licht in hun eigen bewustzijn te laten schijnen en -na het verrichten van het daartoe vereiste "opkuiswerk"- eindelijk in contact komen met hun innerlijke (scheppings)kracht. Het gaat in deze tijd dus niet om het omver-werp-machtsvertoon van de revolutie (= "oog om oog, tand om tand") maar om inzicht in en begrijpen van de werking van bepaalde bewustzijnswetten. De individuele transformatie van bewustzijn zal uiteindelijk weerspiegeld worden in de maatschappij. Geduld is daarbij een schone zaak denk ik... GlAd

Fijn en herkenbaar om te lezen. Vooral ook het stukje over geduld.

Rob
3 januari 2012, 06:45
Dat spreken, zelfs al gebeurt dat vanuit de luie stoel (in mijn geval is het echter vaak een barkruk WiNk) heeft m.i. ook een functie. Ik zie het als het broodnodige voorbereidende under-cover-werk BiGeRgRiN

Ik heb er vertrouwen in Rob -hoe kinderlijk na?ef dat misschien ook nog mag lijken- omdat ik meer en meer mensen ontmoet die bereid (niet meer bang) zijn om het licht in hun eigen bewustzijn te laten schijnen en -na het verrichten van het daartoe vereiste "opkuiswerk"- eindelijk in contact komen met hun innerlijke (scheppings)kracht. Het gaat in deze tijd dus niet om het omver-werp-machtsvertoon van de revolutie (= "oog om oog, tand om tand") maar om inzicht in en begrijpen van de werking van bepaalde bewustzijnswetten. De individuele transformatie van bewustzijn zal uiteindelijk weerspiegeld worden in de maatschappij. Geduld is daarbij een schone zaak denk ik... GlAd

Kijk, daar zou menig verlichte geest nog een voorbeeld aan kunnen nemen: satsang geven in de kroeg.
Als het gesproken woord niet om aan te horen is, dan kunnen we iig nog een potje biljart of kaart spelen.

Verder vind ik je vooral een optimist. Er zijn er die beweren dat dit jaar de wereld zal vergaan. Het einde van de beschaving of wat we er van gemaakt hebben.
Ik weet niet of we, als we in kolonne bij Petrus aan de hemelpoort komen, nu zo heel veel hebben om collectief trots op te zijn.
Maar ja, we hebben nog tot december ...

glans
3 januari 2012, 10:01
Ik ga ervan uit dat er aan fundamentele (?n geweldloze) maatschappelijke veranderingen, een bewustzijnsgroei (op zijn minst bij een bepaald percentage van de "deelnemers" aan die maatschappij) vooraf gaat. Zo lang er bij de meesten een grote behoefte aan (vooral materi?le) zekerheid leeft, zal het vernieuwende (= onbekende) in het beste geval met argusogen worden bekeken en in het slechtste geval onderuit gehaald worden. Management, politiek, economie... het zijn bij uitstek d? plaatsen waar de behoefte aan macht de ruimte krijgt voor een "vrij spel". Soms komt een moedige idealist of een wijze realist daar wel eens terecht maar tot nu toe dienden deze het steeds af te leggen tegen de (m.i. op angst gebaseerde) machtsgeilheid van gulzige, nooit voldane ego?sten. Dat laatste is immers een bewustzijnsaspect dat zich nog grotendeels in het duister van het collectieve en individuele bewustzijn bevindt.

god-zij-dank DeViL staan er in bovenstaand stukje geen oordelen in over mensen die nog niet zover zijn als die mensen die achterover leunend gods water rijkelijk over gods akker laten vloeien.
zij kunnen alleen bestaan bij de werkzaamheden (het doenerschap) door anderen verricht en menen dan vervolgens dat ze vrij zijn.


Dat spreken, zelfs al gebeurt dat vanuit de luie stoel (in mijn geval is het echter vaak een barkruk WiNk) heeft m.i. ook een functie. Ik zie het als het broodnodige voorbereidende under-cover-werk BiGeRgRiN
Ik heb er vertrouwen in Rob -hoe kinderlijk na?ef dat misschien ook nog mag lijken- omdat ik meer en meer mensen ontmoet die bereid (niet meer bang) zijn om het licht in hun eigen bewustzijn te laten schijnen en -na het verrichten van het daartoe vereiste "opkuiswerk"- eindelijk in contact komen met hun innerlijke (scheppings)kracht. Het gaat in deze tijd dus niet om het omver-werp-machtsvertoon van de revolutie (= "oog om oog, tand om tand") maar om inzicht in en begrijpen van de werking van bepaalde bewustzijnswetten. De individuele transformatie van bewustzijn zal uiteindelijk weerspiegeld worden in de maatschappij. Geduld is daarbij een schone zaak denk ik... GlAd

(r)evolutie kan niet zonder (menselijke) dwarsliggers die het mogelijk maken om een trein te laten sporen.
het heeft niets te maken met machtsvertoon!!!
of een oog-om-oog en tand-om-tand mentaliteit.
het is (zelf)opoffering voor anderen.

(r)evolutie van binnenuit en onderaf behoort ook tot de mogelijkheden, gewoon omdat er in een gegeven situatie soms niet(s) anders kan.
niks bijzonders dus!!!

Rennie
3 januari 2012, 10:27
Ik heb de indruk dat hier de mening gevormd gaat worden dat de doener degene is die de wereld leefbaar gaat maken.

Think again.

Wat heeft de wereld gemaakt zoals die is ?

glans
3 januari 2012, 10:52
read again renoir.

antwoord op je vraag (m.i.): wij/de mensen hebben de aarde gebracht in de bestaande situatie met toestaan van de natuur.
de aarde schenkt ons leefbaarheid in ruime mate voor alles wat groeit en bloeit, wij mogen haar dienen.
zij 'heerst' over ons en niet andersom.
haar kracht/herstellend/levenschenkend vermogen is groot, ik heb niet de illusie dat wij (het mensdom) hier aan kunnen tippen.
ook het veel geroemde bewustzijn zal geen redding voor de planeet bieden.
leven/liefde/licht volgt een eigen plan en hoeft niet gered van zichzelf en datgene wat het zelf voortbrengt.
het grote onbekende (plan)...waar wij aan overgeleverd zijn.

(en jij/wij/ik stellen geen ruk voor, alle opgeblazen brulkikkers ten spijt zullen gewoon een keer 'moeten' buigen en erkennen/toegeven dat er iets is wat meer voorstelt dan ons miezerige bestaantje.)

Ogenblik-sem
3 januari 2012, 11:21
O.K. Maar het mensdom komt voort uit de aarde, toch?
De aarde heeft de mens uit zichzelf 'uitgeperst.'
Zoals alles dat op haar leeft is dat uit haar 'opgerezen.'

Of niet?

Het mensdom = de aarde.

Rennie
3 januari 2012, 11:27
.... jij/wij/ik stellen geen ruk voor, alle opgeblazen brulkikkers ten spijt zullen gewoon een keer 'moeten' buigen en erkennen/toegeven dat er iets is wat meer voorstelt dan ons miezerige bestaantje.)

Ik ben het roerend eens wat betreft je visie over de natuur, we zijn feitelijk alleen maar gedoogd en hebben door onze enorme zelf- en heerszucht de heerschappij over de natuur overgenomen.

Maar ik had begrepen dat de discussie ging over de individuele inmenging van de mens in de wereld om deze te krijgen naar een meer voor eenieder leefbare plaats.

Rennie
3 januari 2012, 11:32
O.K. Maar het mensdom komt voort uit de aarde, toch?
De aarde heeft de mens uit zichzelf 'uitgeperst.'
Zoals alles dat op haar leeft is dat uit haar 'opgerezen.'

Of niet?

Het mensdom = de aarde.

Met de intentie misschien om er bewust mee om te gaan, zoals de van oorsprong nog natuurlijke volkeren ook doen ?

Aart
3 januari 2012, 11:34
read again renoir.

antwoord op je vraag (m.i.): wij/de mensen hebben de aarde gebracht in de bestaande situatie met toestaan van de natuur.
de aarde schenkt ons leefbaarheid in ruime mate voor alles wat groeit en bloeit, wij mogen haar dienen.
zij 'heerst' over ons en niet andersom.
haar kracht/herstellend/levenschenkend vermogen is groot, ik heb niet de illusie dat wij (het mensdom) hier aan kunnen tippen.
ook het veel geroemde bewustzijn zal geen redding voor de planeet bieden.
leven/liefde/licht volgt een eigen plan en hoeft niet gered van zichzelf en datgene wat het zelf voortbrengt.
het grote onbekende (plan)...waar wij aan overgeleverd zijn.

(en jij/wij/ik stellen geen ruk voor, alle opgeblazen brulkikkers ten spijt zullen gewoon een keer 'moeten' buigen en erkennen/toegeven dat er iets is wat meer voorstelt dan ons miezerige bestaantje.)

Fijn je licht te zien Glans.

Het miezert hier nu buiten en binnen schijnt het zonnetje/licht.

Ogenblik-sem
3 januari 2012, 12:38
Met de intentie misschien om er bewust mee om te gaan, zoals de van oorsprong nog natuurlijke volkeren ook doen ?
Zeker, maar alleen wanneer de gehele kosmos dat bewerkstelligt.
Tenslotte wordt elke in-en uitademing van elk ademend wezen bewerkstelligt door de aarde en daarmee door de gehele kosmos en zo de hersenaktiviteit van elk 'hersenwezen.'

Wordt dat niet bewerkstelligd dan kan gesteld worden dat de aarde zichzelf om zeep helpt.

Rennie
3 januari 2012, 12:58
Zeker, maar alleen wanneer de gehele kosmos dat bewerkstelligt.
Tenslotte wordt elke in-en uitademing van elk ademend wezen bewerkstelligt door de aarde en daarmee door de gehele kosmos en zo de hersenaktiviteit van elk 'hersenwezen.'

Wordt dat niet bewerkstelligd dan kan gesteld worden dat de aarde zichzelf om zeep helpt.

Blikje hoe weet jij of de hele kosmos dat bewerkstelligt, heb jij weet van wat de kosmos doet ?

Ik veronderstel, aan de in- en uitademing te oordelen, dat ik een kennelijk 'aanwezig' wezen ben, mogelijk aangestuurd, want daar lijkt het op, maar wat hetgeen dat dat doet en hoe daar heb ik geen weet van.

Het is aannemelijk dat toevallige omstandigheden deze evolutie hebben mogelijk gemaakt en of daar iets of iemand de hand in heeft gehad blijft giswerk.

Volgens mij is alles wat nader op dat toevallige ingaat vermoeden, iets dat buiten de gangbare denkkaders gaat en qua gedachte de vorm van (zomaar een) geloof heeft aangenomen.

Ogenblik-sem
3 januari 2012, 13:11
Blikje hoe weet jij of de hele kosmos dat bewerkstelligt, heb jij weet van wat de kosmos doet ?

Ik veronderstel, aan de in- en uitademing te oordelen, dat ik een kennelijk 'aanwezig' wezen ben, mogelijk aangestuurd, want daar lijkt het op, maar wat hetgeen dat dat doet en hoe daar heb ik geen weet van.


Hoezo heb jij daar geen weet van?
Je hoeft toch maar te kijken?
Je ziet toch zeker dat alles funktioneert dank zij alles.

Is er IETS dat op of uit zichzelf kan funktioneren?

Waar blijf jij als mens zonder de aarde en de aarde zonder ons zonnestelsel enz. enz. enz.?
Ik haal die in-en uitademing aan omdat JIJ die niet doet.
Wanneer de aarde en daarmee de gehele manifestatie jou niet doet ademen leef jij niet eens en niemand en niks niet.

Rennie
3 januari 2012, 13:20
Hoezo heb jij daar geen weet van?
Je hoeft toch maar te kijken?
Je ziet toch zeker dat alles funktioneert dank zij alles.

Is er IETS dat op of uit zichzelf kan funktioneren?

Waar blijf jij als mens zonder de aarde en de aarde zonder ons zonnestelsel enz. enz. enz.?
Ik haal die in-en uitademing aan omdat JIJ die niet doet.
Wanneer de aarde en daarmee de gehele manifestatie jou niet doet ademen leef jij niet eens en niemand en niks niet.

Nee ik zie dat niet zoals jij dat ziet, alles in de natuur is het gevolg van willekeurige omstandigheden die elkaar op de en of andere wijze beinvloeden, tamelijk chaotisch voor mijn bevattingsvermogen.

Ogenblik-sem
3 januari 2012, 13:35
Of dat 'toevalligheden' genoemd wordt of niet, ze be?nvloeden elkaar en bestaan dankzij voor, door en met alles.

Rennie
3 januari 2012, 13:38
Of dat 'toevalligheden' genoemd wordt of niet, ze be?nvloeden elkaar en bestaan dankzij voor, door en met alles.

En ? Wat wil je ermee ?

Ogenblik-sem
3 januari 2012, 13:39
Wijzen op de denkbeeldigheid van het IK doe - nerschap.

Rennie
3 januari 2012, 13:42
Wijzen op de denkbeeldigheid van het IK doe - nerschap.
Het is geen argumenten aanvoeren en overtuigen. Het is geen wetenschap, maar gedegen onderzoek naar het (on)waarheidsgehalte van wat je denkt te zijn. Dus spoor liever aan om te onderzoeken en niet om anders te denken.

Ogenblik-sem
3 januari 2012, 13:43
Zeker.

Rennie
3 januari 2012, 14:15
Zeker.

Nog een kopje thee ?


Koekje erbij misschien ?

Danique
3 januari 2012, 17:27
wij/de mensen hebben de aarde gebracht in de bestaande situatie met toestaan van de natuur.
de aarde schenkt ons leefbaarheid in ruime mate voor alles wat groeit en bloeit, wij mogen haar dienen.
zij 'heerst' over ons en niet andersom.
haar kracht/herstellend/levenschenkend vermogen is groot, ik heb niet de illusie dat wij (het mensdom) hier aan kunnen tippen.
ook het veel geroemde bewustzijn zal geen redding voor de planeet bieden.
leven/liefde/licht volgt een eigen plan en hoeft niet gered van zichzelf en datgene wat het zelf voortbrengt.
het grote onbekende (plan)...waar wij aan overgeleverd zijn.

(en jij/wij/ik stellen geen ruk voor, alle opgeblazen brulkikkers ten spijt zullen gewoon een keer 'moeten' buigen en erkennen/toegeven dat er iets is wat meer voorstelt dan ons miezerige bestaantje.)

FlOwErS

Danique
3 januari 2012, 17:35
Nog een kopje thee ?


Koekje erbij misschien ?

Naar hoe ik jullie lees, en dat heb ik graag gedaan FlOwErS, komen jullie via een andere weg bij hetzelfde uit.
En dan denk ik.. wat maakt het verschil in de weg ernaar toe nu uit?
UnKnOw

Ogenblik-sem
3 januari 2012, 17:41
Dat koekje van Renoir. BiGeRgRiN

Danique
3 januari 2012, 17:43
BiGeRgRiN KiSs

Tine
3 januari 2012, 19:23
god-zij-dank DeViL staan er in bovenstaand stukje geen oordelen in over mensen die nog niet zover zijn als die mensen die achterover leunend gods water rijkelijk over gods akker laten vloeien.
zij kunnen alleen bestaan bij de werkzaamheden (het doenerschap) door anderen verricht en menen dan vervolgens dat ze vrij zijn.

Dit lezend, voel ik alleen maar pijn? Het is een pijn die ik ken, een pijn die ik gewend ben, het is de pijn van niet of verkeerd begrepen te worden, de pijn van aan het kruis genageld te worden? Waarom, oh waarom wordt deze tekst door jou op zo?n wijze ge?nterpreteerd Glans?

Hoe vrij denk jij dat ik me op deze planeet voel bij het weten dat de koelbloedige moordenaar van mijn nichtje van 18 jaar tijdens het proces geen spijt KON voelen maar zijn gedrag "verklaarde" en zelfs een poging ondernam om het te vergoelijken? Dat soort "doenerschap" veroorzaakt onnoemelijk veel zinloos lijden?

(r)evolutie kan niet zonder (menselijke) dwarsliggers die het mogelijk maken om een trein te laten sporen.
het heeft niets te maken met machtsvertoon!!!
of een oog-om-oog en tand-om-tand mentaliteit.
het is (zelf)opoffering voor anderen.

(r)evolutie van binnenuit en onderaf behoort ook tot de mogelijkheden, gewoon omdat er in een gegeven situatie soms niet(s) anders kan.
niks bijzonders dus!!!

Het gebruik van meerdere uitroepingstekens na elkaar ervaar ik als een vorm van protest, een vorm van "geweld" dus...

Revolutie is wat mij betreft in opstand komen tegen dat wat is omdat het als "niet goed" of "niet juist" wordt ervaren. Dat heeft op zich dus zin. Maar zowel de manier waarop men revolteert als het resultaat ervan zijn toch belangrijke factoren waarmee men rekening dient te houden?
Hoe kan de gewelddadigheid op deze planeet (en in elk individu) ooit transformeren wanneer men uiterlijk naar macht wil "grijpen" (of de bestaande macht onderuit wil halen) vanuit een gevoel van innerlijke machteloosheid dat men niet onder ogen wenst te komen?
Ik heb 50 jaar van (zij het geweldloze) zelfopoffering achter de rug Glans? En ondertussen weet ik dat het niet w?rkt? Ik geloof evenmin in het toepassen van geweld? Al wat mij rest, is helpen met bewustwording?

Von
3 januari 2012, 19:43
Ik heb 50 jaar van (zij het geweldloze) zelfopoffering achter de rug Glans? En ondertussen weet ik dat het niet w?rkt? Ik geloof evenmin in het toepassen van geweld? Al wat mij rest, is helpen met bewustwording?

Hoe kan zelfopofferring geweldloos zijn, Tineke? UnKnOw
M.i. doe je dingen met een ander voor jezelf, dat omdat er niets anders is dan het zelf.
Eerst "moet" mijn eigen beker tot de rand gevuld zijn, voordat ik de ander kan geven.

En hoe kun je in god's naam helpen met bewustwording?
"Wie" denkt dat te kunnen?

Wat is er mis met geweld? M.i. is het leven geweld, daar ontkom je niet aan. Als je niet gewelddadig wilt zijn als dat nodig zou zijn, dan ben je het wanneer je het niet wilt zijn.
Dualiteit vraagt m.i. om balans, om in het nu de balans te zoeken d.m.v. jouw/mijn respons-ability.

Tine
3 januari 2012, 19:52
Kijk, daar zou menig verlichte geest nog een voorbeeld aan kunnen nemen: satsang geven in de kroeg.
Als het gesproken woord niet om aan te horen is, dan kunnen we iig nog een potje biljart of kaart spelen.

Doe mij maar "pietjesbak" dan... GlAd

Verder vind ik je vooral een optimist. Er zijn er die beweren dat dit jaar de wereld zal vergaan. Het einde van de beschaving of wat we er van gemaakt hebben.
Ik weet niet of we, als we in kolonne bij Petrus aan de hemelpoort komen, nu zo heel veel hebben om collectief trots op te zijn.
Maar ja, we hebben nog tot december ...

Jij noemt het misschien optimisme; ik ervaar het zelf als een diep in mezelf verankerd vertrouwen in de oorspronkelijke goedheid (wat voor mij echtheid/oprechtheid betekent) van de mens waar velen, door het leven van het leven, ver van "afgedwaald" zijn. Voor de weg terug is het niet voldoende jezelf een geloof in de eigen oprechtheid "aan te meten" en je dan verder maar te gedragen zoals je het altijd al deed. Het vraagt een moedig onder ogen zien van al die keren dat je dat juist ni?t kon (wilde/durfde) zijn.

De wereld vergaat niet Rob... Althans dat is toch niet wat ik als "waar" aanvoel. Er zal volgens mij w?l een soort bewustzijnsverschuiving plaatsvinden waardoor de uiterlijke wereld waarin een ieder zich bevindt, een exacte weergave zal zijn van de eigen innerlijke wereld. Ervaart iemand innerlijke vrede (= in harmonie zijn met jezelf) dan zal dat ook in diens uiterlijke realiteit gestalte krijgen, en is be?nvloeding door de innerlijke -en daardoor dus ook uiterlijke- chaos van anderen niet meer mogelijk. De aarde wordt m.a.w. een plaats waar men de keuze heeft tussen hel en hemel en alles daartussen...

Rennie
3 januari 2012, 20:22
Naar hoe ik jullie lees, en dat heb ik graag gedaan FlOwErS, komen jullie via een andere weg bij hetzelfde uit.
En dan denk ik.. wat maakt het verschil in de weg ernaar toe nu uit?
UnKnOw

Blikje heeft geen weg ernaar toe, het is voor haar dat wat het is.
Ze ziet niet in dat ze zit te priegelen in de dualiteitsmarges en daar gewoon van alles kan DOEN. Ze praat over (waar wat gedaan kan worden) zoiets als realisatie niet vanuit (waar je niets blijkt te doen).

Tine
3 januari 2012, 20:26
Hoe kan zelfopofferring geweldloos zijn, Tineke? UnKnOw

Door alles wat van buitenaf met je gebeurt als "dat wat is" te aanvaarden Von en een ander niet met zijn houding of gedrag te confronteren.

M.i. doe je dingen met een ander voor jezelf, dat omdat er niets anders is dan het zelf.
Eerst "moet" mijn eigen beker tot de rand gevuld zijn, voordat ik de ander kan geven.

Mijn beker was tot voor kort continu tot de rand gevuld (met liefde, begrip, aanvaarding, inleving, troost,...) waardoor alle dorstigen die op mijn levenspad terecht kwamen, zich konden laven. Maar juist daardoor bleven ze als het ware "afhankelijk van de moederborst"...
Hoeveel pogingen ik ook ondernam om hen duidelijk te maken dat het ontdekken van de bron IN ZICHZELF hen juist onafhankelijk kon maken, dat het z?lf leren vissen dus een belangrijke ontwikkelingsstap is, toch bleven ze de voorkeur geven aan de "gemakkelijke" weg, aan het "gevoed worden" in plaats van aan leren hoe ze zichzelf konden voeden.

En hoe kun je in god's naam helpen met bewustwording?
"Wie" denkt dat te kunnen?

Ik denk dat God dat denkt...

Wat is er mis met geweld? M.i. is het leven geweld, daar ontkom je niet aan. Als je niet gewelddadig wilt zijn als dat nodig zou zijn, dan ben je het wanneer je het niet wilt zijn.
Dualiteit vraagt m.i. om balans, om in het nu de balans te zoeken d.m.v. jouw/mijn respons-ability.

Als je je afvraagt wat er "mis" is met geweld, dat zijn we uitgepraat Von... Ik "kies" namelijk voor geweldloosheid...

Rennie
3 januari 2012, 20:27
Al wat mij rest, is helpen met bewustwording?

Mooi, ik onderschrijf dat.

Rennie
3 januari 2012, 20:32
Als je je afvraagt wat er "mis" is met geweld, dat zijn we uitgepraat Von... Ik "kies" namelijk voor geweldloosheid...

Dat ben je pas als geweld geen item meer voor je is. Bezig zijn met geweldloosheid is geweld, het sluipt via de achterdeur weer naar binnen.

Von
3 januari 2012, 20:37
Als je je afvraagt wat er "mis" is met geweld, dat zijn we uitgepraat Von... Ik "kies" namelijk voor geweldloosheid...

Ik ook Tineke, maar je kunt het niet uitsluiten.
Ik weet niet wat ik zou doen als ik een moordenaar kan verhinderen iets te doen.

Von
3 januari 2012, 20:39
Dat ben je pas als geweld geen item meer voor je is. Bezig zijn met geweldloosheid is geweld, het sluipt via de achterdeur weer naar binnen.

Dat bedoelde ik, Tineke, jammer dat zo snel uitgepraat bent.

glans
3 januari 2012, 20:50
Dit lezend, voel ik alleen maar pijn?

insgelijks.

mijn (welgemeende) excuses voor de pijn die de woorden die ik vanmorgen plaatste bij jou veroorzaken

Tine
3 januari 2012, 20:52
Dat ben je pas als geweld geen item meer voor je is. Bezig zijn met geweldloosheid is geweld, het sluipt via de achterdeur weer naar binnen.

De puntjes die ingevuld worden n? het "ik ben..." betreffen een vrije keuze. Dus wat geweld betreft, is er voor mij maar ??n deur namelijk geweldloosheid. De achterdeur die jij benoemt, is de deur van de angst...

Ik heb weet van en aanvaard het bestaan van geweld op deze aardbol (in de dualiteit heb je omtrent het BESTAAN van de tegenstellingen inderdaad geen eigen keuze) maar ik kies z?lf voor geweldloos handelen, wat in sommige situaties dus neerkomt op een niet-handelen (of weg wandelen). Het is mijn rug keren (de andere wang "aanbieden") t.o.v. het fenomeen geweld... Geweldloosheid getuigt m.i. namelijk van een grotere (zij het innerlijke) kracht dan geweld. Waarom zou je er dan bang voor zijn? Mijn keuze is dus niet op angst gebaseerd maar op weten...

lezer
3 januari 2012, 21:09
Dat ben je pas als geweld geen item meer voor je is.

Roept bij mij de vraag op: ben ik geweldloos?
En ook: wat is dat geweldloosheid?
Is goed/en afkeuring tav geweld of tav van dat wat is, geweld?
Ik denk het wel.

Ben ik in staat dit enkel gade te slaan en de pijn ervan te voelen en te laten gaan?
Ka ik het geweld in me laten stoppen, kan ik hiervoor kiezen?

Ik denk het niet. Wat ik wel kan is bewust te zijn.

Tine
3 januari 2012, 21:13
Ik ook Tineke, maar je kunt het niet uitsluiten.
Ik weet niet wat ik zou doen als ik een moordenaar kan verhinderen iets te doen.

Dat ho?f je ook niet -op voorhand- te weten. Vrede hebben met dat (nog) niet-weten is waar het -in het NU- om gaat. Immers, pas als je in een dergelijke situatie terecht komt, kan je wat dat betreft iets omtrent jezelf te weten komen. En dan is het belangrijk om ook vrede te hebben (vinden) met jouw reactie, met jouw beslissing van dat moment.
"Ik weet niet wat ik zou doen" getuigt van veel meer inzicht en zelfkennis dan beweren iets te weten waaromtrent nog geen ervaringskennis (bewustzijn) aanwezig is.

Von
3 januari 2012, 21:16
Dat ho?f je ook niet -op voorhand- te weten. Vrede hebben met dat (nog) niet-weten is waar het -in het NU- om gaat. Immers, pas als je in een dergelijke situatie terecht komt, kan je wat dat betreft iets omtrent jezelf te weten komen. En dan is het belangrijk om ook vrede te hebben (vinden) met jouw reactie, met jouw beslissing van dat moment.
"Ik weet niet wat ik zou doen" getuigt van veel meer inzicht en zelfkennis dan beweren iets te weten waaromtrent nog geen ervaringskennis (bewustzijn) aanwezig is.

Ja, m.i. is dat spontaan handelen. Er gebeurt iets, en er is handelen.

Rob
3 januari 2012, 21:20
Doe mij maar "pietjesbak" dan... GlAd

Lijkt me niks an ... UnSuRe

E pietjesbak (of pietebak) is en achtoekig dienk voun in te pietn. 't Is m?estol in out emakt en an de binnekant is't er m?estol etwot in zochte stofoasche eplakt, want pietn doe je me teirlienks en aars makt dat te vele leevn.

http://vls.wikipedia.org/wiki/Pietjesbak

Rennie
3 januari 2012, 21:20
De puntjes die ingevuld worden n? het "ik ben..." betreffen een vrije keuze. Dus wat geweld betreft, is er voor mij maar ??n deur namelijk geweldloosheid. De achterdeur die jij benoemt, is de deur van de angst...

Ik heb weet van en aanvaard het bestaan van geweld op deze aardbol (in de dualiteit heb je omtrent het BESTAAN van de tegenstellingen inderdaad geen eigen keuze) maar ik kies z?lf voor geweldloos handelen, wat in sommige situaties dus neerkomt op een niet-handelen (of weg wandelen). Het is mijn rug keren (de andere wang "aanbieden") t.o.v. het fenomeen geweld... Geweldloosheid getuigt m.i. namelijk van een grotere (zij het innerlijke) kracht dan geweld. Waarom zou je er dan bang voor zijn? Mijn keuze is dus niet op angst gebaseerd maar op weten...

Die keuze ziet er niet vrij uit, gezien je verleden.

Het is op je bord gelegd en je bent degene die kennelijk is aangewezen daarmee in het reine te komen. Het is niet van jou maar het stuk wordt middels jou volvoert. Daarbij kies je de weg van niet reageren, er niet op ingaan, tot tien tellen, niet aangedaan of betrokken te raken, maar je item is en blijft gewoon geweld ook al handel je daar niet in of probeer je dat te ontlopen.

Omdat het om bewustwording gaat en niet om het oplossen van een zaak is het iets wat vraagt om bij jou onder ogen te komen.

Het wil jou een verhaal vertellen waarvan het de bedoeling is om daar voor open te staan. Het gaat niet om het vinden van een houding, het wil gezien worden.

Danique
3 januari 2012, 21:34
Als je niet gewelddadig wilt zijn als dat nodig zou zijn, dan ben je het wanneer je het niet wilt zijn.


Heb er verder geen woorden bij dan dat ik 'vrees' dat dit een 'vreselijke' waarheid is KiSs

Danique
3 januari 2012, 21:41
Door alles wat van buitenaf met je gebeurt als "dat wat is" te aanvaarden Von en een ander niet met zijn houding of gedrag te confronteren.


Is zelfopoffering geen geweld doen aan jezelf?
Is het niet mogelijk alles wat van buitenaf met je gebeurt als ook alles wat met en in je gebeurt te aanvaarden als 'dat wat is'?
Zodat er helemaal geen sprake meer is van opoffering (wat ik nu even zie als een vorm van geweld, maar dan richting de geofferde), maar van totale 'wat is, is'?

Kwam zo in me op Tineke.. ik hoop dat dit niet ongepast is.

FlOwErS

Tine
3 januari 2012, 22:04
Die keuze ziet er niet vrij uit, gezien je verleden.

Die keuze ziet er voor jou blijkbaar niet vrij uit, maar kiezen vertrekt altijd vanuit vrijheid anders is het geen kiezen. Ik krijg onderhand zo'n beetje de indruk dat je mij wil doen geloven dat ik veel minder vrij ben dan ik me voel terwijl ik toch de enige ben die mijn voelen kan ervaren WiNk

Het is op je bord gelegd en je bent degene die kennelijk is aangewezen daarmee in het reine te komen. Het is niet van jou maar het stuk wordt middels jou volvoert. Daarbij kies je de weg van niet reageren, er niet op ingaan, tot tien tellen, niet aangedaan of betrokken te raken, maar je item is en blijft gewoon geweld ook al handel je daar niet in of probeer je dat te ontlopen.

Het is op mijn bord gelegd of ik heb het z?lf -hoe onbewust ook- op mijn bord gelegd (= het aangetrokken); uiteindelijk maakt dat niet uit want men moet nu eenmaal omgaan met datgene wat is (of geweest is).

Het wil jou een verhaal vertellen waarvan het de bedoeling is om daar voor open te staan. Het gaat niet om het vinden van een houding, het wil gezien worden.

Ik heb naar dat (mijn) "verhaal" geluisterd Renoir. Ik ben mijn emoties (als re-actie op dat verleden) onder ogen gekomen, heb deze toegelaten, ze effectief gevoeld ?n geuit (daar kan mijn zetel zelfs over meepraten GlAd).
Ik heb dus niets tegen het VOELEN en UITEN van haat en wraak en wrok en woede maar de manier waarop men dat doet lijkt mij toch een verschil te maken. Frustraties van eender welke aard bewust "uitleven" door sport (of in mijn geval op een meubelstuk) is iets anders dan het onbewust "doorgeven" ervan via het hanteren van geweld waar anderen bij betrokken worden.

Omdat het om bewustwording gaat en niet om het oplossen van een zaak is het iets wat vraagt om bij jou onder ogen te komen.

Het ging inderdaad om bewustwording. Maar het is niet voor niets dat de "zaak" zich zo lang schuil gehouden heeft in mijn onderbewustzijn... Omgaan met en aanvaarden van zaken die je meest wezenlijke kern van zijn "raken", doe je niet in een handomdraai.
Dingen uit het verleden kunnen niet "opgelost" worden in de zin van willen veranderen of ongedaan willen maken (omdat gedane zaken nu eenmaal geen keer nemen), maar men kan er wel degelijk mee "in het reine" komen. Het bewust worden van het hoe en waarom ervan, heeft immers een verruimend effect op het bewustzijn, en verandert daardoor het handelen in het hier en nu.
Waar ik vroeger het (gewelddadige) doen en laten van anderen "gelaten" over mij heen liet komen, wandel ik nu weg. Niet uit angst voor geweld, maar juist omdat ik de belachelijkheid inzie van de keuze voor geweld. De zogenaamde "macht" van geweld kan mij langs geen kanten meer imponeren, zelfs integendeel... In mijn bewustzijn bevinden zich geen "sporen" van geweld meer omdat deze getransformeerd werden naar inzicht en begrip in de ontstaans- en bestaansreden van het fenomeen.

Rennie
3 januari 2012, 22:40
Het ging inderdaad om bewustwording. Maar het is niet voor niets dat de "zaak" zich zo lang schuil gehouden heeft in mijn onderbewustzijn... Omgaan met en aanvaarden van zaken die je meest wezenlijke kern van zijn "raken", doe je niet in een handomdraai.
Dingen uit het verleden kunnen niet "opgelost" worden in de zin van willen veranderen of ongedaan willen maken (omdat gedane zaken nu eenmaal geen keer nemen), maar men kan er wel degelijk mee "in het reine" komen. Het bewust worden van het hoe en waarom ervan, heeft immers een verruimend effect op het bewustzijn, en verandert daardoor het handelen in het hier en nu.


Ik was een beetje bang om hard over te komen, maar het monstreuse verhaal in zijn ware gedaante onder ogen komen is dan ook bepaald geen sinecure. Je lijkt me het goed te doen.

Vagebond
3 januari 2012, 23:45
Lijkt me niks an ... UnSuRe

E pietjesbak (of pietebak) is en achtoekig dienk voun in te pietn. 't Is m?estol in out emakt en an de binnekant is't er m?estol etwot in zochte stofoasche eplakt, want pietn doe je me teirlienks en aars makt dat te vele leevn.

http://vls.wikipedia.org/wiki/PietjesbakJa en dan nu in het Nederlands graag zodat wij allemaal kunnen begrijpen wat er staat.....

Thanks

Tine
4 januari 2012, 03:49
Is zelfopoffering geen geweld doen aan jezelf?

Zo k?n je het bekijken; en zo kan je het dus ook ervaren. Maar een offer is niet altijd wat het lijkt te zijn...
Een offer brengen heeft een functie; en dat geldt dus ook voor zelfopoffering. Wanneer je daardoor iemand de kans geeft in contact te komen met het "licht", heeft het volgens mij ZIN. Het "risico/gevaar" van zelfopoffering schuilt in het gegeven dat de mogelijkheid bestaat dat je z?lf "verdwaalt" in de duisternis. En dat is dus wat met mij gebeurde telkens ik t? ver meeging op het pad van hen die ooit de weg kwijtraakten, zich daardoor verloren gelopen voelden maar dat niet konden erkennen omdat ze de roep van hun eigen hart/ziel niet (meer) hoorden.

Is het niet mogelijk alles wat van buitenaf met je gebeurt als ook alles wat met en in je gebeurt te aanvaarden als 'dat wat is'?
Zodat er helemaal geen sprake meer is van opoffering (wat ik nu even zie als een vorm van geweld, maar dan richting de geofferde), maar van totale 'wat is, is'?

Natuurlijk is dat mogelijk; er is wat mij betreft zelfs geen juistere houding mogelijk ten opzichte van dat wat is.
Maar als dit "alles gewoon als bestaand aanvaarden" leidt tot gevoelens van
-angst
-gelatenheid
-hulpeloosheid
-handelingsonbekwaamheid of -onvermogen
-een er-niet-meer-willen/kunnen-zijn
(wat allemaal eerder uitingen zijn van een gebr?k aan leven)

EN/OF tot gedrag zoals
-geen verantwoordelijkheid willen/kunnen opnemen voor het eigen doen en laten (= ik doe toch lekker mijn eigen ding)
-blind en doof blijven voor wat er effectief gebeurt, zowel binnenin als in de buitenwereld (= ik kan er toch niets aan doen/veranderen)
-onverschilligheid of niet-betrokken zijn (= het maakt allemaal niets uit dus wat kan het mij schelen)
(wat eerder kinderlijke uitingen zijn van volwassenen met een gesloten hart)

dan wordt er eigenlijk een beroep gedaan op het aan ieder toegekende vermogen om verder te kijken, om het licht te laten schijnen in het eigen bewustzijn. Want anders ontneem je "dat wat is" de mogelijkheid om te transformeren naar "dat wat k?n zijn"...

Kwam zo in me op Tineke.. ik hoop dat dit niet ongepast is.

Neen Danique, dit ervaar ik helemaal niet als ongepast. In je vragen voel ik immers de oprechte wens om te weten...

Tine
4 januari 2012, 04:06
Lijkt me niks an ... UnSuRe

E pietjesbak (of pietebak) is en achtoekig dienk voun in te pietn. 't Is m?estol in out emakt en an de binnekant is't er m?estol etwot in zochte stofoasche eplakt, want pietn doe je me teirlienks en aars makt dat te vele leevn.

http://vls.wikipedia.org/wiki/Pietjesbak

Duidelijke taal toch, dat West-Vlaams!
In vergelijking met Hollands dan bedoel ik h?. Want "lijkt me niks an", wil dat dan zeggen dat a)het je niets zegt
of bedoel je daarmee dat
b)het gemakkelijk lijkt?

In het geval van a) : Misschien zegt de hierbij gevoegde link je w?l iets.
In het geval van b) : De inhoud van deze link is een serieuze boterham, dus niet aan beginnen als je niet op z'n minst een b??tje honger hebt.

http://moonlightspirit.punt.nl/?id=571639&r=1&tbl_archief&

Tine
4 januari 2012, 05:01
insgelijks.

mijn (welgemeende) excuses voor de pijn die de woorden die ik vanmorgen plaatste bij jou veroorzaken

Ik vermoed dat mijn woorden iets onaangenaams bij jou opgeroepen hebben maar dat was zeker niet mijn bedoeling.
Voor mij was het "een nieuwe ervaring" om aan iemand die ik niet echt ken, aan te geven dat ik geraakt werd. De pijn werd echter veroorzaakt door het feit dat het "beeld" dat ik omtrent jou hanteerde, namelijk als "de gevoeligheid zelve", niet bleek te kloppen. Vandaar het shock-effect op mij...
Maar pijn verdwijnt "dankzij" het kunnen voelen ervan...

Rob
4 januari 2012, 06:30
Duidelijke taal toch, dat West-Vlaams!
In vergelijking met Hollands dan bedoel ik h?. Want "lijkt me niks an", wil dat dan zeggen dat a)het je niets zegt
of bedoel je daarmee dat
b)het gemakkelijk lijkt?

In het geval van a) : Misschien zegt de hierbij gevoegde link je w?l iets.
In het geval van b) : De inhoud van deze link is een serieuze boterham, dus niet aan beginnen als je niet op z'n minst een b??tje honger hebt.

http://moonlightspirit.punt.nl/?id=571639&r=1&tbl_archief&

Mevrouw van der Knaap heeft helemaal gelijk. Alleen heb je geen horoscoop nodig om dit te weten. Iedereen die met de ogen open midden in het leven staat kan dit zien. En we hoeven ook niet te wachten tot Pluto en Uranus elkaar treffen. Geen betere dag dan vandaag om inspiratie, levensvuur en beGeistering weer toe te laten.

Mooie dag!

Naadje
4 januari 2012, 07:44
"Ik weet niet wat ik zou doen" getuigt van veel meer inzicht en zelfkennis dan beweren iets te weten waaromtrent nog geen ervaringskennis (bewustzijn) aanwezig is.
Dan is het handig op te merken dat geen twee ervaringen hetzelfde zijn. Het volgende moment is altijd een volslagen verrassing. Vandaag "kiezen" voor geweldloosheid zegt dus helemaal niks voor de dag van morgen.

Von
4 januari 2012, 08:35
Heb er verder geen woorden bij dan dat ik 'vrees' dat dit een 'vreselijke' waarheid is KiSs

In India zijn mensen die zich laten dragen zodat ze zelf het karma niet hoeven te dragen van de dieren die ze doodtrappen. Zelf ben ik vegetari?r (niet dat dat beter is) maar ik denk dat veel mensen geen vlees zullen eten wanneer ze zelf het dier moeten slachten. En misschien is het eten van groenten ook wel gewelddadig, ook planten zijn bewustzijn.

Over geweld gesproken, ik las laatst dat Ghandi verantwoordelijk was voor de splitsing tussen India en Pakistan en dat Nelson Mandela bommen heeft geplaatst, wel voor het goede doel, maar toch.

Von
4 januari 2012, 08:42
Is zelfopoffering geen geweld doen aan jezelf?
Is het niet mogelijk alles wat van buitenaf met je gebeurt als ook alles wat met en in je gebeurt te aanvaarden als 'dat wat is'?
Zodat er helemaal geen sprake meer is van opoffering (wat ik nu even zie als een vorm van geweld, maar dan richting de geofferde), maar van totale 'wat is, is'?

Kwam zo in me op Tineke.. ik hoop dat dit niet ongepast is.

FlOwErS

Dat is ook wat ik probeerde te zeggen, Danique, zelfopoffering zie ik ook als jezelf geweld aandoen.
Ik zie dit niet als gelijkwaardig.
Ik zou niet willen dat iemand zich voor mij op zou offeren.
Daarom offer ik mezelf ook niet op.
Laat niet weg dat ik er voor iemand wil zijn.

Vagebond
4 januari 2012, 09:31
Lijkt me niks an ... UnSuRe

E pietjesbak (of pietebak) is en achtoekig dienk voun in te pietn. 't Is m?estol in out emakt en an de binnekant is't er m?estol etwot in zochte stofoasche eplakt, want pietn doe je me teirlienks en aars makt dat te vele leevn.

http://vls.wikipedia.org/wiki/Pietjesbak (http://vls.wikipedia.org/wiki/Pietjesbak)

Duidelijke taal toch, dat West-Vlaams!
In vergelijking met Hollands dan bedoel ik h?.
http://moonlightspirit.punt.nl/?id=571639&r=1&tbl_archief&Allemaal leuk en aardig Tineke maar ik ben van Nederlandse bodem en spreek geen West-Vlaams, ik zou daarom een vertaling naar het Nederlands wel op prijs stellen.

Thanks

glans
4 januari 2012, 09:39
Ik vermoed dat mijn woorden iets onaangenaams bij jou opgeroepen hebben maar dat was zeker niet mijn bedoeling.
Dit klopt.
Je kunt nu eenmaal ook niet altijd weten waar gevoeligheden van een ander liggen. Geen probleem hiermee.
Voor mij was het "een nieuwe ervaring" om aan iemand die ik niet echt ken, aan te geven dat ik geraakt werd.
Het is een leerzaam forum :)
De pijn werd echter veroorzaakt door het feit dat het "beeld" dat ik omtrent jou hanteerde, namelijk als "de gevoeligheid zelve", niet bleek te kloppen. Vandaar het shock-effect op mij...
Wat je hier schrijft begrijp ik niet.
Maar pijn verdwijnt "dankzij" het kunnen voelen ervan...
Mooi dat dit voor jou zo werkt :)

glans
4 januari 2012, 09:46
O.K. Maar het mensdom komt voort uit de aarde, toch?
De aarde heeft de mens uit zichzelf 'uitgeperst.'
Zoals alles dat op haar leeft is dat uit haar 'opgerezen.'

Of niet?

jawel, dit schreef ik ook in bericht 49.
(waarbij ik gelijk aan een oud verhaal denk.
de mens Adam gevormd uit klei/zand van de aarde en de levensadem van god ingeblazen krijgt.
Adam en adem...
ik vind dit een mooi beeld.)

Het mensdom = de aarde.
er is ook nog een dierenrijk en plantenrijk

glans
4 januari 2012, 10:02
Ik ben het roerend eens wat betreft je visie over de natuur, we zijn feitelijk alleen maar gedoogd en hebben door onze enorme zelf- en heerszucht de heerschappij over de natuur overgenomen.

Maar ik had begrepen dat de discussie ging over de individuele inmenging van de mens in de wereld om deze te krijgen naar een meer voor eenieder leefbare plaats.

Ja...hier ging het over.
Leiding geven is voor mij geen individuele inmenging.
En ook niet: follow the leader!
Het zou mooi zijn als de leefbaarheid voor alle levende wezens niet verstoord wordt door onze aanwezigheid.
Zolang de situatie is zoals we deze kennen, ben ik een voorstander van natuurlijk leiderschap...leiders zonder managementcursussen...
Geboren leiders.
Die het belang van een samenleving (in de letterlijke betekenis van het woord) zien.
Leiders die als zij de kunst van leidinggeven verstaan, zichzelf overbodig maken omdat er een zelfsturende groep/samenleving ontstaan is.

Danique
4 januari 2012, 12:49
Natuurlijk is dat mogelijk; er is wat mij betreft zelfs geen juistere houding mogelijk ten opzichte van dat wat is.
Wat mij betreft eigenlijk ook niet.
En als het niet zo is voor mij, zijn alle verklaringen waarom het niet zo is, wat mij betreft 'excuses'.Neen Danique, dit ervaar ik helemaal niet als ongepast. In je vragen voel ik immers de oprechte wens om te weten...

FlOwErS

Danique
4 januari 2012, 12:57
In India zijn mensen die zich laten dragen zodat ze zelf het karma niet hoeven te dragen van de dieren die ze doodtrappen. Zelf ben ik vegetari?r (niet dat dat beter is) maar ik denk dat veel mensen geen vlees zullen eten wanneer ze zelf het dier moeten slachten. En misschien is het eten van groenten ook wel gewelddadig, ook planten zijn bewustzijn.

Over geweld gesproken, ik las laatst dat Ghandi verantwoordelijk was voor de splitsing tussen India en Pakistan en dat Nelson Mandela bommen heeft geplaatst, wel voor het goede doel, maar toch.

Toen ik je quote zaten mijn gedachten meer bij dat het pijn kan doen, diep pijn, te ervaren dat 'je' pijn kunt doen, daar waar 'je' dat niet wilt, nooit gewild hebt, 'je' er niet eens bewust van was, dat 'je' het deed.
En soms meen ik te zien gebeuren dat juist hetgeen 'je' niet wilt, nooit bedoeld hebt.. gebeurt.
Alsof juist dat 'je' leert, dat 'je' nooit onschuldig noch schuldig bent.
Nooit geweldloos noch geweldadig.
Dat 'je' nooit goed noch fout kunt doen en
dat 'je' dat dus allemaal niet kunt zijn.

Von
4 januari 2012, 13:19
Toen ik je quote zaten mijn gedachten meer bij dat het pijn kan doen, diep pijn, te ervaren dat 'je' pijn kunt doen, daar waar 'je' dat niet wilt, nooit gewild hebt, 'je' er niet eens bewust van was, dat 'je' het deed.
En soms meen ik te zien gebeuren dat juist hetgeen 'je' niet wilt, nooit bedoeld hebt.. gebeurt.
Alsof juist dat 'je' leert, dat 'je' nooit onschuldig noch schuldig bent.
Nooit geweldloos noch geweldadig.
Dat 'je' nooit goed noch fout kunt doen en
dat 'je' dat dus allemaal niet kunt zijn.

Of allemaal wel kunt zijn Danique, je kunt m.i. alleen maar leven, en proberen zo min mogelijk schade aanrichten is denk ik al geweld.
Ik ben alles van alles, ik heb zowel een Hitler als een moeder Theresa in me.
Geweld is een onderdeel van het bestaan. Misschien wil je wel geweldloos zijn omdat je weet dat je gewelddadig bent.
Elke eenzijdigheid de je kiest, splitst je m.i. af van het geheel.
Als je beseft dat je gewelddadig bent, kun je van hieruit misschien wel kiezen voor geweldloosheid, maar niet door het uit te sluiten.

Rennie
4 januari 2012, 13:40
Of allemaal wel kunt zijn Danique, je kunt m.i. alleen maar leven, en proberen zo min mogelijk schade aanrichten is denk ik al geweld.
Ik ben alles van alles, ik heb zowel een Hitler als een moeder Theresa in me.
Geweld is een onderdeel van het bestaan. Misschien wil je wel geweldloos zijn omdat je weet dat je gewelddadig bent.
Elke eenzijdigheid de je kiest, splitst je m.i. af van het geheel.
Als je beseft dat je gewelddadig bent, kun je van hieruit misschien wel kiezen voor geweldloosheid, maar niet door het uit te sluiten.

Mooi verwoord.

Von
4 januari 2012, 13:43
Mooi verwoord.

Dank je.

Aart
4 januari 2012, 13:48
Of allemaal wel kunt zijn Danique, je kunt m.i. alleen maar leven, en proberen zo min mogelijk schade aanrichten is denk ik al geweld.
Ik ben alles van alles, ik heb zowel een Hitler als een moeder Theresa in me.
Geweld is een onderdeel van het bestaan. Misschien wil je wel geweldloos zijn omdat je weet dat je gewelddadig bent.
Elke eenzijdigheid de je kiest, splitst je m.i. af van het geheel.
Als je beseft dat je gewelddadig bent, kun je van hieruit misschien wel kiezen voor geweldloosheid, maar niet door het uit te sluiten.

Sorry ik heb flink gescrolled maar bleef hier hangen.

Beste Von waar zie jij geweld in de natuur?

Natuurlijk moeten we eigenlijk eerst even omschrijven wat we onder geweld verstaan maar ja dan zijn we snel uitgescrabbeld waarschijnlijk en liggen we ergens lekker in het zonnetje de zee te zijn.

Geweld bestaat enkel bij gratie van de mens die zich onterecht bedreigd voelt en daaruit handelt.

Je enkel zo beschermen zodat je in het directe moment geen fysieke schade oploopt valt m.i. niet onder geweld. (natrappen, zoals recent een doelman deed is geweld, logischt gezien vanuit zijn angst maar totaal overbodig/onbewustheid)

Geweld zal verdwijnen als we allen een bepaald bewustzijnsnivo hebben bereikt. Poe wat een zin; 'bewustzijnsnivo' en' bereiken' in 1 zin, over geweld gesproken, geweldig.

Von
4 januari 2012, 13:55
Sorry ik heb flink gescrolled maar bleef hier hangen.

Beste Von waar zie jij geweld in de natuur?

Beste Aart, er is een en al geweld in de natuur. Leven en overleven.


Natuurlijk moeten we eigenlijk eerst even omschrijven wat we onder geweld verstaan maar ja dan zijn we snel uitgescrabbeld waarschijnlijk en liggen we ergens lekker in het zonnetje de zee te zijn.

Ook prima.


Geweld bestaat enkel bij gratie van de mens die zich onterecht bedreigd voelt en daaruit handelt.

Je enkel zo beschermen zodat je in het directe moment geen fysieke schade oploopt valt m.i. niet onder geweld. (natrappen, zoals recent een doelman deed is geweld, logischt gezien vanuit zijn angst maar totaal overbodig/onbewustheid)

Geweld zal verdwijnen als we allen een bepaald bewustzijnsnivo hebben bereikt. Poe wat een zin; 'bewustzijnsnivo' en' bereiken' in 1 zin, over geweld gesproken, geweldig.

Geweld zal m.i. nooit verdwijnen. Het is zoals ik al zei een onderdeel van het bestaan. Misschien dat door het bereiken van een bepaald bewustzijnsniveau meer mensen beseffen dat ze gewelddadig zijn en van hieruit kiezen om geweldloos te zijn. Misschien heb je teveel gescrolled in dit lijntje?

Aart
4 januari 2012, 15:21
Beste Aart, er is een en al geweld in de natuur. Leven en overleven.

Geweld zal m.i. nooit verdwijnen. Het is zoals ik al zei een onderdeel van het bestaan. Misschien dat door het bereiken van een bepaald bewustzijnsniveau meer mensen beseffen dat ze gewelddadig zijn en van hieruit kiezen om geweldloos te zijn. Misschien heb je teveel gescrolled in dit lijntje?

Bovenstebeste Von, wat is het nut/functie/ontstaan/reden van geweldadigheid, als je dat inziet dan is het toch niet een kwestie van kiezen voor geweldloos te zijn maar vanuit het ontstane inzicht m.b.t. geweldadigheid, niet meer geweldadig zijn/kunnen zijn.

Von, wanneer ben jij voor het laatst geweldadig geweest.

Hoop ik toch niet met een seriemoordenaar te maken te hebben, dan hoef je niet te reageren hoor.

Ik beken, ik heb teveel gescrolled.

Jezus zal me toch wel vergeven.

Heerlijke man, hij vergeeft me al mijn zonden.

Danique
4 januari 2012, 15:28
Of allemaal wel kunt zijn Danique, je kunt m.i. alleen maar leven, en proberen zo min mogelijk schade aanrichten is denk ik al geweld.
Ik ben alles van alles, ik heb zowel een Hitler als een moeder Theresa in me.
Geweld is een onderdeel van het bestaan. Misschien wil je wel geweldloos zijn omdat je weet dat je gewelddadig bent.
Elke eenzijdigheid de je kiest, splitst je m.i. af van het geheel.
Als je beseft dat je gewelddadig bent, kun je van hieruit misschien wel kiezen voor geweldloosheid, maar niet door het uit te sluiten.

Alles van alles en niets van niets.
Ik bedoelde niet iets anders te zeggen dan jij nu anders verwoord.

Danique
4 januari 2012, 15:32
Overigens kun je er volgens mij niet voor kiezen.
Omdat dat wat jij 'geweldloos' vindt voor een ander 'geweldadig' kan zijn.
Je kunt alleen maar kiezen voor wat jij vindt waar jij voor kiest.
Oh gut.. dit wordt te ingewikkeld. FiReSpIt

Von
4 januari 2012, 15:34
Bovenstebeste Von, wat is het nut/functie/ontstaan/reden van geweldadigheid, als je dat inziet dan is het toch niet een kwestie van kiezen voor geweldloos te zijn maar vanuit het ontstane inzicht m.b.t. geweldadigheid, niet meer geweldadig zijn/kunnen zijn.


Von, wanneer ben jij voor het laatst geweldadig geweest.

Hoop ik toch niet met een seriemoordenaar te maken te hebben, dan hoef je niet te reageren hoor.

Ik beken, ik heb teveel gescrolled.

Jezus zal me toch wel vergeven.

Heerlijke man, hij vergeeft me al mijn zonden.

Beste Aart, ik denk dat ik mezelf voldoende duidelijk heb gemaakt omtrent deze.
Scrol anders nog even terug.

Von
4 januari 2012, 15:35
Alles van alles en niets van niets.
Ik bedoelde niet iets anders te zeggen dan jij nu anders verwoord.

Weet ik Danique, vond ik ook zo mooi. FlOwErS

Von
4 januari 2012, 15:38
Overigens kun je er volgens mij niet voor kiezen.
Omdat dat wat jij 'geweldloos' vindt voor een ander 'geweldadig' kan zijn.
Je kunt alleen maar kiezen voor wat jij vindt waar jij voor kiest.
Oh gut.. dit wordt te ingewikkeld. FiReSpIt

Je weet nooit hoe jouw goed bedoelde woorden/adviezen/daden aankomen bij de ander.
Je kunt alleen maar leven.

Tine
4 januari 2012, 17:44
Mevrouw van der Knaap heeft helemaal gelijk. Alleen heb je geen horoscoop nodig om dit te weten. Iedereen die met de ogen open midden in het leven staat kan dit zien. En we hoeven ook niet te wachten tot Pluto en Uranus elkaar treffen. Geen betere dag dan vandaag om inspiratie, levensvuur en beGeistering weer toe te laten.

Mooie dag!

Yes indeed!
En ach, een "horoscopische" visie mo?t niet maar mag wel h?? GlAd
Ik ben blij -zowel voor jou als voor de wereld- dat jij het ook kunt "zien" omdat dit inderdaad betekent dat je ogen open zijn. Ik kreeg blijkbaar een ietwat andere indruk door je eerdere postings omtrent de maatschappij en dat "en masse" verschijnen voor Petrus en zo...

Tine
4 januari 2012, 17:48
Dan is het handig op te merken dat geen twee ervaringen hetzelfde zijn. Het volgende moment is altijd een volslagen verrassing. Vandaag "kiezen" voor geweldloosheid zegt dus helemaal niks voor de dag van morgen.

Kiezen kan alleen maar gebeuren in het nu...

Tine
4 januari 2012, 17:52
Allemaal leuk en aardig Tineke maar ik ben van Nederlandse bodem en spreek geen West-Vlaams, ik zou daarom een vertaling naar het Nederlands wel op prijs stellen.

Thanks

Allez vooruit dan, omdat jij het bent GlAd

"Een pietjesbak (of pietebak) is een achthoekig ding voor in te ?pieten?. Het is meestal van hout gemaakt en aan de binnenkant is er meestal iets uit zachte stof geplakt, want pieten doe je met teerlingen en anders maakt dat te veel lawaai."

Tine
4 januari 2012, 18:10
De pijn werd echter veroorzaakt door het feit dat het "beeld" dat ik omtrent jou hanteerde, namelijk als "de gevoeligheid zelve", niet bleek te kloppen. Vandaar het shock-effect op mij...

Wat je hier schrijft begrijp ik niet.

Hoe dan ook, krijg je altijd een bepaalde indruk van iemand, zo ook door de manier waarop iemand zich op een forum opstelt, of door wat diegene schrijft. En omdat jouw benadering der dingen, op mij overkwam als "voorzichtig", ging ik er van uit dat je sowieso een eerder zacht-aardige ingesteldheid hanteert. Ik "verwachtte" dus geen dergelijke reactie van jou...

Rob
4 januari 2012, 20:16
En ach, een "horoscopische" visie mo?t niet maar mag wel h?? GlAd


Nee, liever geen horoscopische visie!
Dan krijg ik visioenen van vrouwen met jubeltenen in sandalen, witte behaarde kuiten die onder een oranje driekwartbroek uitkomen, met daarboven een gebatikde indiablouse, op de rug zo'n piepklein rugzakje waar net een tampon en een m?slireep in passen en dan daarboven zo'n zure kop, met het haar in een knot.

Rennie
4 januari 2012, 20:21
Nee, liever geen horoscopische visie!
Dan krijg ik visioenen van vrouwen met jubeltenen in sandalen, witte behaarde kuiten die onder een oranje driekwartbroek uitkomen, met daarboven een gebatikde indiablouse, op de rug zo'n piepklein rugzakje waar net een tampon en een m?slireep in passen en dan daarboven zo'n zure kop, met het haar in een knot.

http://www.zelfkennisforum.nl/zelfkennisforum/lol.jpg

Tine
4 januari 2012, 22:32
Nee, liever geen horoscopische visie!
Dan krijg ik visioenen van vrouwen met jubeltenen in sandalen, witte behaarde kuiten die onder een oranje driekwartbroek uitkomen, met daarboven een gebatikde indiablouse, op de rug zo'n piepklein rugzakje waar net een tampon en een m?slireep in passen en dan daarboven zo'n zure kop, met het haar in een knot.

Behalve die tampon in mijn rugzak (ondertussen blijkbaar niet meer nodig dus vervangen door een mini-vibratortje voor het geval er een gevoel van "tampongemis" mocht optreden) en de knot in het haar (het mijne is niet lang genoeg), heb je mij ten voeten uit beschreven. Zal ik jou een fotootje opsturen om de visioenen wat meer echtheidsgehalte te geven? BiGeRgRiN

Rob
5 januari 2012, 05:33
Behalve die tampon in mijn rugzak (ondertussen blijkbaar niet meer nodig dus vervangen door een mini-vibratortje voor het geval er een gevoel van "tampongemis" mocht optreden) en de knot in het haar (het mijne is niet lang genoeg), heb je mij ten voeten uit beschreven. Zal ik jou een fotootje opsturen om de visioenen wat meer echtheidsgehalte te geven? BiGeRgRiN

Dan heb ik mij vergist. Ik dacht bij jou meer aan de vrouwelijke variant van het ruwe bolster - blanke pit type. Zeg maar het Anouk - type, tatoos all over, harley voor de deur en met een groot hart. Maar kom maar door met die foto. Misschien gewoon op het forum, dan kan iedereen zien wat een horoscoopvisie met een mens kan doen ...

glans
5 januari 2012, 07:58
Hoe dan ook, krijg je altijd een bepaalde indruk van iemand, zo ook door de manier waarop iemand zich op een forum opstelt, of door wat diegene schrijft. En omdat jouw benadering der dingen, op mij overkwam als "voorzichtig", ging ik er van uit dat je sowieso een eerder zacht-aardige ingesteldheid hanteert. Ik "verwachtte" dus geen dergelijke reactie van jou...

da's helemaal mooi :)

Ik ben niet in de wieg gelegd om aan verwachtingen van anderen te voldoen.
Je kunt me nemen zoals ik ben (het totaalpakketje)...soms voorzichtig, soms een ongeleid projectiel en zo nog het ??n en ander...
Of je kunt dit laten.
Ook geen probleem.
Het is aan mij om hiermee om te gaan zonder mijn omgeving al teveel last te bezorgen.
Dit hoeft niet jouw pijn te zijn.

Verder lees ik je graag, zelfs voor lange opstellen doe ik moeite om deze gelezen te krijgen.
Daar lees ik mooie dingen in en ik ben blij voor jou met de dingen die jij voor jeZelf vindt, soms gaan mijn nekharen acuut overeind staan bij het lezen van dingen die je schrijft en deze week lukte het niet om het puntje van mijn tong te bijten.

Dit lezend, voel ik alleen maar pijn? Het is een pijn die ik ken, een pijn die ik gewend ben, het is de pijn van niet of verkeerd begrepen te worden, de pijn van aan het kruis genageld te worden?
De pijn die je in bovenstaande quote aangaf, kon en kan ik nog steeds vanuit jou gezien begrijpen.
Hier heb ik mijn excuses voor aangeboden en voor mij is deze (babbel)kous hiermee eigenlijk wel klaar.

Tine
5 januari 2012, 15:39
Dan heb ik mij vergist. Ik dacht bij jou meer aan de vrouwelijke variant van het ruwe bolster - blanke pit type. Zeg maar het Anouk - type, tatoos all over, harley voor de deur en met een groot hart. Maar kom maar door met die foto. Misschien gewoon op het forum, dan kan iedereen zien wat een horoscoopvisie met een mens kan doen ...

Haha... In plaats van tatoo's all over is het een neuspiercing en die harley is een stoere witte (!) Volvo voor de deur. En als je weet dat veel jongeren mij met "la mama" aanspreken, dan is dat ruwe bolster, blanke pit-beeld waarschijnlijk ook om zeep?
Om eventuele verdere fantasie?n een halt toe te roepen, zal ik de sluier eens oplichten...

25

Dit is dus een paar dagen oude "weergave" van mezelf als zijnde mezelf die een heel bijzonder cadeautje ontvangt GlAd Zoals je ziet had ik voor de gelegenheid mijn oranje broek en het batik-hemd maar thuis gelaten (want dat paste niet in het interieur!)

Rob
5 januari 2012, 19:01
Haha... In plaats van tatoo's all over is het een neuspiercing en die harley is een stoere witte (!) Volvo voor de deur. En als je weet dat veel jongeren mij met "la mama" aanspreken, dan is dat ruwe bolster, blanke pit-beeld waarschijnlijk ook om zeep?
Om eventuele verdere fantasie?n een halt toe te roepen, zal ik de sluier eens oplichten...

25

Dit is dus een paar dagen oude "weergave" van mezelf als zijnde mezelf die een heel bijzonder cadeautje ontvangt GlAd Zoals je ziet had ik voor de gelegenheid mijn oranje broek en het batik-hemd maar thuis gelaten (want dat paste niet in het interieur!)

Moedig om de foto te plaatsen en ja, het beeld is volledig om zeep geholpen.

Maar die oranje barkruk tegen de achtergrond van de groene muur is voldoende om me schrik aan te jagen.
Toch niet jouw meubilar, mag ik hopen?

Wat is dat kadootje? Is dat die vibrator?

Tine
5 januari 2012, 19:35
Moedig om de foto te plaatsen

Moedig?? Zo lelijk ben ik nu toch ook niet vind ik... BiGeRgRiN

en ja, het beeld is volledig om zeep geholpen.

Maar je krijgt er de realiteit voor in de plaats... En 2012 wordt het jaar van de tattoo (die ik mezelf al heel lang beloof maar ik ben tot nu toe nog niet dronken genoeg geweest om de stap ook effectief te zetten). Ik vermoed dus dat mijn dochters dit jaar eindelijk zullen ingrijpen en mij een "origineel" moederdag-cadeau zullen aanbieden...

Maar die oranje barkruk tegen de achtergrond van de groene muur is voldoende om me schrik aan te jagen.
Toch niet jouw meubilar, mag ik hopen?

Ik zou hetzelfde hopen voor mezelf mocht ik jou zijn GlAd. Ik heb in dat flashy interieur een gedeelte van oudejaarsavond doorgebracht en ik wist na amper ??n uur al niet meer wie of wat ik was... (en neen, dat lag niet aan mijn alcoholconsumptie)

Wat is dat kadootje? Is dat die vibrator?

Ai ai ai, ziet een vibrator er volgens jou uit als datgene wat ik op de foto in mijn handen heb? Neen, het waren op elkaar geplakte stenen maar ik heb daar een persoonlijke en z??r "filosofische" uitleg van een kwartier bijgekregen. De man in kwestie bood mij bij wijze van spreken zijn hele hebben en houden aan (maar dan in de vorm van deze -zijn leven lang bijeen gespaarde en gekoesterde- stenen). Wat doe je dan h?? "Dank je wel" zeggen dus, zoals ik deed, en de stenen mee naar huis nemen (en ni?t de man) GlAd

Naadje
5 januari 2012, 19:44
En 2012 wordt het jaar van de tattoo .....
Het zou verboden moeten worden.....

Rob
5 januari 2012, 19:58
Ik heb in dat flashy interieur een gedeelte van oudejaarsavond doorgebracht en ik wist na amper ??n uur al niet meer wie of wat ik was... (en neen, dat lag niet aan mijn alcoholconsumptie)

Was het niet de alcohol?
Uhm ... iets met een horoscoop dan?
Je maakt me nieuwsgierig.

Hier was het ook uitermate gezellig. Met wat drank er bij zijn zelfs de Toppers leuk; zo leuk dat we zelfs nog in staat bleken om bij de overbuurvrouw een polonaise door de huiskamer te maken.


"Dank je wel" zeggen dus, zoals ik deed, en de stenen mee naar huis nemen (en ni?t de man) GlAd

Een beetje een magere reactie.
Ik vermoed dat de man op meer had gehoopt
nadat hij zijn hele ziel en zaligheid aan je gegeven had ...

Tine
5 januari 2012, 21:11
Was het niet de alcohol?
Uhm ... iets met een horoscoop dan?
Je maakt me nieuwsgierig.

Wees gewoon blij dat je het niet diende mee te maken. Iedereen leek emotioneel aan het "vechten" met iedereen zonder dat ze het doorhadden. Ik heb -voor de verandering- nu eens g??n poging ondernomen om de kluwen te ontwarren maar heb daarentegen mijn "verkleed-kleren"-zak -m?t ettelijke pruiken!- uit de koffer van mijn auto gehaald (altijd handig om bij de hand te hebben), waardoor iedereen de gelegenheid kreeg zichzelf een andere persoonlijkheid aan te meten. Pff, sfeer gered...

Hier was het ook uitermate gezellig. Met wat drank er bij zijn zelfs de Toppers leuk; zo leuk dat we zelfs nog in staat bleken om bij de overbuurvrouw een polonaise door de huiskamer te maken.

Ik kan -zeker met de nodige hoeveelheid alcohol in mijn lijf- ENORM goed de polonaise dansen; jullie mogen mij dus gerust uitnodigen voor volgend jaar...

Een beetje een magere reactie.
Ik vermoed dat de man op meer had gehoopt
nadat hij zijn hele ziel en zaligheid aan je gegeven had ...

Hij gaf mij STENEN Rob... Als metafoor voor "zijn ziel en zaligheid" sprak me dat nu niet direct aan. Remember, ik heb maar een heel klein rugzakje h? WiNk

Tine
5 januari 2012, 21:13
Het zou verboden moeten worden.....

???
Voor oudere dames (zoals ik) of in het algemeen?

Rennie
6 januari 2012, 05:15
???
Voor oudere dames (zoals ik) of in het algemeen?

Voor iedereen wat mij betreft, het heeft op mij hetzelfde effect als haar kleuren of het oormerk van een koe, weg natuurlijke schoonheid.

Rob
6 januari 2012, 05:58
Hij gaf mij STENEN Rob... Als metafoor voor "zijn ziel en zaligheid" sprak me dat nu niet direct aan. Remember, ik heb maar een heel klein rugzakje h? WiNk

Mijn mannelijke intuitie zegt me dat deze man heel veel van je houdt.
Of er toch op zijn minst op had gehoopt om op nieuwjaarsochtend
(en nog wat vaker) naast je wakker te kunnen worden.

Rob
6 januari 2012, 06:45
En 2012 wordt het jaar van de tattoo (die ik mezelf al heel lang beloof maar ik ben tot nu toe nog niet dronken genoeg geweest om de stap ook effectief te zetten). Ik vermoed dus dat mijn dochters dit jaar eindelijk zullen ingrijpen en mij een "origineel" moederdag-cadeau zullen aanbieden...

Nou, hopen op een goede afloop dan maar ...

http://www.standaard.be/Assets/Images_Upload/2009/06/16/toumanian.jpg

Naadje
6 januari 2012, 10:47
???
Voor oudere dames (zoals ik) of in het algemeen?
Voor iedereen. Ik snap werkelijk niet waarom mensen zich op een dusdanige wijze wensen toe te takelen. Voor pubers kan ik gezien hun leeftijd en de fase waarin ze zich bevinden dan nog enig begrip opbrengen, maar voor vrouwen op leeftijd, die zouden onderhand beter moeten weten. Maar ja.....over smaak valt nu eenmaal niet te twisten.

Von
6 januari 2012, 14:53
http://www.standaard.be/Assets/Images_Upload/2009/06/16/toumanian.jpg

Identiteitscrisis?
Zou het zo af zijn???

Rob
6 januari 2012, 16:55
Zou het zo af zijn???

Ik zou nog iets aan die bril doen ...

http://shop.webics.nl/product_image/image/1615/medium/Bril_Saw__rood__001_WS.jpg

Von
6 januari 2012, 18:36
Ik zou nog iets aan die bril doen ...Ik dacht meer aan contactlenzen. Minder is meer.
Wat vind jij? BlInK

Rob
7 januari 2012, 06:35
Ik dacht meer aan contactlenzen. Minder is meer.
Wat vind jij? BlInK

Hoe komen we eigenlijk zo vreselijk off-topic?

sagnaar
7 januari 2012, 07:44
Hoe komen we eigenlijk zo vreselijk off-topic?


Wel....
Dat is wat gedachten doen....1001 x meer maken van iets' dan wat het eenvoudig is, en zich toont.

Von
7 januari 2012, 08:46
Hoe komen we eigenlijk zo vreselijk off-topic?
ReTuRnToToPiC

Tine
8 januari 2012, 02:52
Nou, hopen op een goede afloop dan maar ...

http://www.standaard.be/Assets/Images_Upload/2009/06/16/toumanian.jpg

Ja zeg, stel je voor... Ik val na de eerste "prik" in een diepe (?n ettelijke dagen durende) coma, de werkverslaafde tatoe?erder ziet zijn kans schoon en leeft zich eens volledig uit op al dat "nog-niet-ingevulde" vel van mij! Het is inderdaad een mogelijkheid waar ik rekening dien mee te houden. Bedankt h? Rob SwEaTdRoP

Tine
8 januari 2012, 02:55
Voor iedereen wat mij betreft, het heeft op mij hetzelfde effect als haar kleuren of het oormerk van een koe, weg natuurlijke schoonheid.

Natuurlijk versus onnatuurlijk dus... Hoezo non-dualiteit? WiNk

Tine
8 januari 2012, 03:12
Voor iedereen. Ik snap werkelijk niet waarom mensen zich op een dusdanige wijze wensen toe te takelen. Voor pubers kan ik gezien hun leeftijd en de fase waarin ze zich bevinden dan nog enig begrip opbrengen, maar voor vrouwen op leeftijd, die zouden onderhand beter moeten weten. Maar ja.....over smaak valt nu eenmaal niet te twisten.

Oei oei oei, een tatoeage = een toetakeling???
Gelukkig dan maar (althans voor mij) dat ik eerst toestemming gevraagd heb aan mijn lichaam en het totaal geen bezwaar had tegen mijn voornemen. Het vertelde mij er trouwens gelijktijdig ook bij dat ik aan niemand anders toestemming hoefde te vragen en ik evenmin begrip nodig had. Oef! BiGeRgRiN

Rob
8 januari 2012, 06:39
Ja zeg, stel je voor... Ik val na de eerste "prik" in een diepe (?n ettelijke dagen durende) coma, de werkverslaafde tatoe?erder ziet zijn kans schoon en leeft zich eens volledig uit op al dat "nog-niet-ingevulde" vel van mij! Het is inderdaad een mogelijkheid waar ik rekening dien mee te houden. Bedankt h? Rob SwEaTdRoP

Het is in Belgie al eens eerder voorgekomen,
althans er was een meisje dat beweerde dat het zo gegaan was.

Heel riskant, dat tatoe?ren ...

Vagebond
8 januari 2012, 09:37
http://www.standaard.be/Assets/Images_Upload/2009/06/16/toumanian.jpgJEZUS....

Ik bedoel het is jezus-Christus!!!!

Ulla
8 januari 2012, 10:13
Oei oei oei, een tatoeage = een toetakeling???
Gelukkig dan maar (althans voor mij) dat ik eerst toestemming gevraagd heb aan mijn lichaam en het totaal geen bezwaar had tegen mijn voornemen. Het vertelde mij er trouwens gelijktijdig ook bij dat ik aan niemand anders toestemming hoefde te vragen en ik evenmin begrip nodig had. Oef! BiGeRgRiN

Volgens mij gaat het ook alleen maar om de persoon zelf die het wel of niet kan begrijpen. Ik volg het ook niet zo dat mensen zich zo toetakelen ( zoals op die foto) en dat mooi vinden, maar dat is gewoon verschil van smaak. Er zijn wel meer culturen die zich helemaal op dossen en dat ook mooi vinden.
Bij die man vraag ik mij dan af, hoe moet die in hemelsnaam gewoon met een vrouw/man zoenen? Met al die ringen in zijn lippen. Kling kling, overal stoot je er tegenaan. Dus vooral ook een praktisch iets. Die zoen hoefde ik dus niet hahaha.


Een enkele tatoeage kan ik wel mooi vinden, als het goed gedaan is.
Maar ik zou het zelf niet doen, ik heb er niets mee als mensen naalden in mijn lijf prikken en als ik het plaatje niet meer wil, zit ik er mee opgescheept. Als jij daar geen problemen mee hebt en het mooi vind, is het toch goed.

Maria
8 januari 2012, 12:31
Bij die man vraag ik mij dan af, hoe moet die in hemelsnaam gewoon met een vrouw/man zoenen?

Hopen dat de vrouw piercing vrij is anders kan er nog eea in de knoop komen, brrrrrrr.

Wat ik me afvroeg, is of deze man zijn eigen geld verdient, of dat hij zo nergens aan de bak komt en de staat (lees wij) voor hem moet zorgen.

Ulla
8 januari 2012, 12:48
Hopen dat de vrouw piercing vrij is anders kan er nog eea in de knoop komen, brrrrrrr.

Wat ik me afvroeg, is of deze man zijn eigen geld verdient, of dat hij zo nergens aan de bak komt en de staat (lees wij) voor hem moet zorgen.

Niet over nagedacht. Tegenwoordig is dat wel iets normaler, maar in representatieve functies is het lastiger. Het zou mij persoonljik niet zo storen, maar het kijken erna geeft mij eerder een soort ongemak, omdat ik het gevoel heb dat ringen in je neus en mond niet echt lekker zouden moeten voelen. Dat krijg je als je teveel verplaatst in anderen en van jezelf uitgaat.

Maar blijkbaar valt dat mee, anders zouden mensen het toch niet doen? En er bestaat altijd nog de mogelijkheid dat het gewoon voor de show (foto) is. Zoals ik een armband af doe, als die mij hindert bij het typen. Maar goed beschouwd boeit het mij ook niet, als wij niet meer dingen hebben om over in te zitten, gaat het goed met de wereld. Was het maar zo.

Mihaela
8 januari 2012, 14:10
Hoi Ulla,

Ik heb eigenlijk een vraag aan je, en ook aan een ieder die zich daar in kan vinden.

Ik heb de laatste jaren het gebed van Onze vader gebruikt als een soort mantra. In iedere situatie waarin ik ongemak voel, of onzekerheid, of gevoelens waardoor ik uit mijn doen raak, gebruik ik het gebed. Soms is het woord ONZE uit het gebed voldoende, en brengt de kracht uit het woord mij gelijk in contact met gevoelens van rust en harmonie. Soms zeg ik het gebedje tot halverwege en ineens valt iets op zijn plaats bij mij.

Ik zeg ze uiteraard niet hardop, maar in mijn gedachten.

Bij het zeggen van het gebed, merk ik dat ieder woord levend wordt voor mij, en dat ik van binnenuit met mijn hele wezen de inhoud van het woord, of de zin meen te voelen.
Wat ik vaak heb is dat ik tijdens het gebed, ineens een zin voor mij heel sterk aangeeft waarover ik op onbewust niveau struikel, of waarnaar ik zou kunnen kijken om meer harmonie te ervaren op dat moment.

Het is puur gevoelsmatig, kan niet zo goed uitleggen wat het voor mij betekend.

Maar, mijn vraag is: Ik merk dat ik bij 1 zin me nooit in kan leven, alsof ik geen verbinding met de zin kan hebben omdat ik daar geen beeld bij heb. Ook gevoelsmatig raakt het me niet daardoor.

De zin is: die in de hemel zijt.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Hoe zal jij de zin vertalen? Of een uitleg aan geven?

Ben trouwens benieuwd naar ieder zijn versie, wie weet wat mij dat brengt.

Mihaela
8 januari 2012, 14:13
waar wijst het woord hemel hier naar?

die in de hemel zijt.

(ik vind het trouwens in het Roemeens veel gemoedelijker en zachter het gebedje, in het Nederlands raakt het me totaal niet, maar ik zal het beeld vanzelf in het Roemeens vertalen als iemand iets doeltreffend heeft..)..

in het Roemeens gaat het zo:

Tatal nostru

Tatal nostru
Care esti in ceruri
Sfinteasca-se numele Tau
Vie imparatia Ta
Faca-se voia Ta
Precum in cer asa si pre Pamant
Painea noastra cea de toate zilele
Da-ne-o noua astazi
Si ne iarta noua gresalele noastre
Precum si noi iertam gresitilor nostri
Si nu ne duce pre noi in ispita
Ci ne izbaveste de cel rau
Ca a Ta este imparatia
Puterea si Slava
In numele Tatalui
Al Fiului
Al Sfantului Duh
Amin.

Von
8 januari 2012, 14:53
Hopen dat de vrouw piercing vrij is anders kan er nog eea in de knoop komen, brrrrrrr.

Wat ik me afvroeg, is of deze man zijn eigen geld verdient, of dat hij zo nergens aan de bak komt en de staat (lees wij) voor hem moet zorgen.

Ik mag hopen dat hij een tattoo/piercing shop heeft, dat dit zijn reclame is....

Von
8 januari 2012, 15:00
Hoi Ulla,

Ik heb eigenlijk een vraag aan je, en ook aan een ieder die zich daar in kan vinden.

Ik heb de laatste jaren het gebed van Onze vader gebruikt als een soort mantra. In iedere situatie waarin ik ongemak voel, of onzekerheid, of gevoelens waardoor ik uit mijn doen raak, gebruik ik het gebed. Soms is het woord ONZE uit het gebed voldoende, en brengt de kracht uit het woord mij gelijk in contact met gevoelens van rust en harmonie. Soms zeg ik het gebedje tot halverwege en ineens valt iets op zijn plaats bij mij.

Ik zeg ze uiteraard niet hardop, maar in mijn gedachten.

Bij het zeggen van het gebed, merk ik dat ieder woord levend wordt voor mij, en dat ik van binnenuit met mijn hele wezen de inhoud van het woord, of de zin meen te voelen.
Wat ik vaak heb is dat ik tijdens het gebed, ineens een zin voor mij heel sterk aangeeft waarover ik op onbewust niveau struikel, of waarnaar ik zou kunnen kijken om meer harmonie te ervaren op dat moment.

Het is puur gevoelsmatig, kan niet zo goed uitleggen wat het voor mij betekend.

Maar, mijn vraag is: Ik merk dat ik bij 1 zin me nooit in kan leven, alsof ik geen verbinding met de zin kan hebben omdat ik daar geen beeld bij heb. Ook gevoelsmatig raakt het me niet daardoor.

De zin is: die in de hemel zijt.

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Hoe zal jij de zin vertalen? Of een uitleg aan geven?

Ben trouwens benieuwd naar ieder zijn versie, wie weet wat mij dat brengt.

Hoi Florentina, ik weet niet of je er iets aan hebt, maar de hertaling van het Aramese gebed vind je op: http://www.brammoerland.com/start/

Tine
8 januari 2012, 18:37
JEZUS....

Ik bedoel het is jezus-Christus!!!!

... maar dan wel in een h??l erg goed gelukte "vermomming"...GlAd

Tine
8 januari 2012, 18:42
Een enkele tatoeage kan ik wel mooi vinden, als het goed gedaan is.
Maar ik zou het zelf niet doen, ik heb er niets mee als mensen naalden in mijn lijf prikken en als ik het plaatje niet meer wil, zit ik er mee opgescheept. Als jij daar geen problemen mee hebt en het mooi vind, is het toch goed.

Dan is het inderdaad goed... WiNk
En ter info : het wordt (naar alle waarschijnlijkheid) een piepklein dolfijntje. Dol-fijn toch? GlAd

Ulla
8 januari 2012, 19:00
Dan is het inderdaad goed... WiNk
En ter info : het wordt (naar alle waarschijnlijkheid) een piepklein dolfijntje. Dol-fijn toch? GlAd

Ja, mooi ik houd van dolfijnen, alleen al om er naar te kijken.
Ik heb een hangertje hahah, dat prikt niet zo........

Maria
8 januari 2012, 22:16
Hoi Florentina, ik weet niet of je er iets aan hebt, maar de hertaling van het Aramese gebed vind je op: http://www.brammoerland.com/start/

Wou het net zeggen....

Die zin "onze vader die in den hemel zijt", wordt daar:

"bron van alle zijn die ik ontmoet in wat mij roert"

Ik blijf het zo?n ontzettend mooie zin vinden!
Niks vader in de hemel, alles zit in jezelf.

Vagebond
11 januari 2012, 10:21
... maar dan wel in een h??l erg goed gelukte "vermomming"...GlAdZeker, Jezus-Christus kan in gedaanten voor je staan zonder dat je in de gaten hebt.
Ik ben hem wel eens tegen gekomen in de gedaante van een zwerver....Nadat ik mijn aanvankelijke weerzin tegen zwervers, ik had het nogal hoog in de bol zitten namelijk en vond zwervers smerig, overwonnen had heb ik gezellig met hem zitten kletsen op de stoeprand met de voeten in de goot.

Mihaela
12 januari 2012, 10:00
Hoi Florentina, ik weet niet of je er iets aan hebt, maar de hertaling van het Aramese gebed vind je op: http://www.brammoerland.com/start/

Alsnog bedankt voor de link, helaas was niet te openen voor mij. Ik heb ergens anders een vertaling gevonden, maar van de mede-leden hier rechtstreeks te lezen lijk me nog fijner. http://www.bethelkerk-denhaag.nl/uploaded/reading/Onze_Vader_die_in_de_hemelen_zijt.pdf
Waar ik op gehoopt had Von, was dat men zijn eigen vertaling aan gaf. Wat voor een ieder de zin betekent. De zin : die in de hemel zijt.
uit het gebed Onze vader.

een omschrijving van ieder zijn beleving in verband met de zin wilde ik graag lezen.

Soms mis ik het schrijven van Looro, een vonkje schoonheid..

Von
12 januari 2012, 12:43
Alsnog bedankt voor de link, helaas was niet te openen voor mij. Ik heb ergens anders een vertaling gevonden, maar van de mede-leden hier rechtstreeks te lezen lijk me nog fijner. http://www.bethelkerk-denhaag.nl/uploaded/reading/Onze_Vader_die_in_de_hemelen_zijt.pdf
Waar ik op gehoopt had Von, was dat men zijn eigen vertaling aan gaf. Wat voor een ieder de zin betekent. De zin : die in de hemel zijt.
uit het gebed Onze vader.

een omschrijving van ieder zijn beleving in verband met de zin wilde ik graag lezen.

Soms mis ik het schrijven van Looro, een vonkje schoonheid..

Ik kan die link gewoon openen, Florentina.

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Wat de zin voor mij betekent; die in de hemel zijt, dat zie ik meer als dualistisch alsof er een vader ergens is, in een andere dimensie, die voor mij zorgt.

Ik heb dan meer met bovenstaand gebed; bron van zijn, die ik onmoet in wat mij ontroert. Er is niets buiten mij, alles is in mij.

Mihaela
12 januari 2012, 13:18
Ik kan die link gewoon openen, Florentina.

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Wat de zin voor mij betekent; die in de hemel zijt, dat zie ik meer als dualistisch alsof er een vader ergens is, in een andere dimensie, die voor mij zorgt.

Ik heb dan meer met bovenstaand gebed; bron van zijn, die ik onmoet in wat mij ontroert. Er is niets buiten mij, alles is in mij.

Mooi gebedje Von, het is Onze vader in een ander jasje, begrijp ik goed?

Het gebed Onze Vader, (in het Roemeens) trilt bij mij heel intens, behalve de tweede zin.
Zal ik maar dankbaar zijn dat het me raakt, en het ontbreken van geraaktheid in de tweede zin maar op de koop toe nemen.

Von
12 januari 2012, 13:37
Mooi gebedje Von, het is Onze vader in een ander jasje, begrijp ik goed?

Het gebed Onze Vader, (in het Roemeens) trilt bij mij heel intens, behalve de tweede zin.
Zal ik maar dankbaar zijn dat het me raakt, en het ontbreken van geraaktheid in de tweede zin maar op de koop toe nemen.

Hoi Florentina, misschien dat je die in de hemel zijt kunt lezen als "Bron van Zijn", of het "hart van de mens"?, voor mij trilt dat.

Mihaela
12 januari 2012, 13:59
Hoi Florentina, misschien dat je die in de hemel zijt kunt lezen als "Bron van Zijn", of het "hart van de mens"?, voor mij trilt dat.

dan klinkt : Tat?l nostru, care esti in suflet (de vertaling zou zijn: soul, spirit, ziel, hart)

Het klinkt voor mij heel dichtbij zo.

Ik ga het gebed een paar keer doen, even kijken hoe het voelt.
Het regent ook zachtjes, en ik heb een vrije dag genomen vandaag om lekker te rusten.

Dank je Von

Von
12 januari 2012, 15:08
dan klinkt : Tat?l nostru, care esti in suflet (de vertaling zou zijn: soul, spirit, ziel, hart)

Het klinkt voor mij heel dichtbij zo.

Ik ga het gebed een paar keer doen, even kijken hoe het voelt.
Het regent ook zachtjes, en ik heb een vrije dag genomen vandaag om lekker te rusten.

Dank je Von


Graag gedaan Florentina,
Ben benieuwd hoe het gebed nu voelt, incl. deze zin.
Hoe gaat het nu met je broertje?


Mihaela
12 januari 2012, 18:08
Graag gedaan Florentina,
Ben benieuwd hoe het gebed nu voelt, incl. deze zin.
Hoe gaat het nu met je broertje?Het fijne is dat ik nu het gebed in de oorspronkelijke vorm zeg, maar mijn gevoel maakt nu een verbinding bij het woord ''hemel'' en het voelt voor mij dichtbij, in mezelf, in mijn ziel.
Daarvoor, als ik de zin uitspraak voelde het voor mij alsof in naar de lucht adresseerde, en het raakte me niet.
Ik had eigenlijk daar op gehoopt, dat er een soort verbinding plaats zou gaan vinden, en dat ik de zin ook zoals de rest van het gebed in mijn wezen zou kunnen voelen. Gelukt!

Mijn broertje zou geopereerd worden, maar op het moment dat ze moeten opereren bleek zijn gesteldheid niet stabiel. Ze proberen over 6 dagen weer.
Hij is nu in een zeer kwetsbare staat.

Ik bid dat hij een zo rustig mogelijke tijd ervaar in deze fase van zijn leven, en ik neem mezelf ook waar hoe ik hier erin sta, en wat het met me doet.

Von
12 januari 2012, 19:01
Het fijne is dat ik nu het gebed in de oorspronkelijke vorm zeg, maar mijn gevoel maakt nu een verbinding bij het woord ''hemel'' en het voelt voor mij dichtbij, in mezelf, in mijn ziel.
Daarvoor, als ik de zin uitspraak voelde het voor mij alsof in naar de lucht adresseerde, en het raakte me niet.
Ik had eigenlijk daar op gehoopt, dat er een soort verbinding plaats zou gaan vinden, en dat ik de zin ook zoals de rest van het gebed in mijn wezen zou kunnen voelen. Gelukt!

Fijn Florentina!


Mijn broertje zou geopereerd worden, maar op het moment dat ze moeten opereren bleek zijn gesteldheid niet stabiel. Ze proberen over 6 dagen weer.
Hij is nu in een zeer kwetsbare staat.

Ik bid dat hij een zo rustig mogelijke tijd ervaar in deze fase van zijn leven, en ik neem mezelf ook waar hoe ik hier erin sta, en wat het met me doet.

Veel sterkte met de ziekte van je dierbare broertje, wens je liefdevolle en warme mensen om je heen. Steek een kaarsje voor jullie aan.

http://www.animaatjes.nl/plaatjes/k/kaarsen/animaatjes-kaarsen-54563.gif

Mihaela
12 januari 2012, 19:30
Fijn Florentina!Veel sterkte met de ziekte van je dierbare broertje, wens je liefdevolle en warme mensen om je heen. Steek een kaarsje voor jullie aan.

Van harte bedankt Von.

Mihaela
12 januari 2012, 19:38
Van harte bedankt Von.

Ik kijk nog steeds naar het kaartje, wat is het mooi zeg...

Von
12 januari 2012, 19:42
Ik kijk nog steeds naar het kaartje, wat is het mooi zeg...

Vond ik zelf ook, en ook leuk een jongen en een meisje, jouw broertje en jij.

Mihaela
14 januari 2012, 16:40
Vandaag las ik iets op het forum, en ik zag de naam van Diane onder de titel van een draadje. Ineens wilde ik tegen haar zeggen: Diane, ik houd van je.
Ik besloot om dat niet te doen uiteraard, ik kan niet zomaar iemand lastig vallen met zulke woorden.. Toch?
Ik had ook geen idee waarom die woorden in mij opkwamen.

Nu heb ik een wijntje op, en heb gelukkig geen remmen meer.

Ik doe maar gauw enter intoetsen, voor dat ik me bedenk..

Naadje
14 januari 2012, 16:44
Vandaag las ik iets op het forum, en ik zag de naam van Diane onder de titel van een draadje. Ineens wilde ik tegen haar zeggen: Diane, ik houd van je.
Ik besloot om dat niet te doen uiteraard, ik kan niet zomaar iemand lastig vallen met zulke woorden.. Toch?
Ik had ook geen idee waarom die woorden in mij opkwamen.

Nu heb ik een wijntje op, en heb gelukkig geen remmen meer.

Ik doe maar gauw enter intoetsen, voor dat ik me bedenk..
Schitterend, spontaan, ontroerend, zoooo lief......moet je vaker doen Floortje. Ik hou ook zomaar van jou..... BiGkIsS

Mihaela
14 januari 2012, 16:45
Schitterend, spontaan, ontroerend, zoooo lief......moet je vaker doen Floortje. Ik hou ook zomaar van jou..... BiGkIsS

je zou mijn blije lach moeten horen..

Naadje
14 januari 2012, 16:46
je zou mijn blije lach moeten horen..
Nog gekker, ik heb er zelfs beeld bij.....

Mihaela
14 januari 2012, 16:47
Nog gekker, ik heb er zelfs beeld bij.....

mooi zo, zo voelt het ook.

Naadje
14 januari 2012, 16:48
mooi zo, zo voelt het ook.
Likewise....je voelt de energie..... dankjewel Floortje.....

diane
15 januari 2012, 16:15
Vandaag las ik iets op het forum, en ik zag de naam van Diane onder de titel van een draadje. Ineens wilde ik tegen haar zeggen: Diane, ik houd van je.
Ik besloot om dat niet te doen uiteraard, ik kan niet zomaar iemand lastig vallen met zulke woorden.. Toch?
Ik had ook geen idee waarom die woorden in mij opkwamen.

Nu heb ik een wijntje op, en heb gelukkig geen remmen meer.

Ik doe maar gauw enter intoetsen, voor dat ik me bedenk..

LIEFDE kent geen grenzen.

DANK daarvoor!KiSs

Aart
18 januari 2012, 08:22
Christus? geboorte in de mens, in deze tijd -? ontvangen via Berry Vincenta. (http://www.nieuwetijdskind.com/christus-geboorte-in-de-mens-in-deze-tijd/)

2000 Jaar geleden was daar die geboorte van de mens die wij ?Jezus? hebben genoemd. In deze tijd noemen wij Jezus ook wel de historische Christus die nu de ?Kosmische Christus? is..!

Kosmische Christus
Wat betekent dit voor de mens? Toen Jezus in de vorm verscheen, toen Jezus geboren werd als mens was het een mens met een enorme opdracht, omdat hij als opdracht kreeg 3 jaar de Christus energie in zichzelf te dragen en vanuit de Christus-energie de mensheid aan te raken in het Christus-principe van hem zelf. Het Christus-principe van de mens is dat wat ?Liefde? genoemd wordt.

Liefde in al zijn gradaties.
Er is reeds gesproken over liefde maar wat betekent liefde voor de mens in al deze eeuwen die achter ons liggen en voor ons liggen? Liefde kent de mens vanuit zijn prilste jaren als dat wat hem omringt, als dat wat hij in zichzelf als normaal ervaart en zichzelf daarin herkent als deel van zichzelf. Maar naarmate de mens volwassen wordt is de liefde in een andere vorm die steeds voor hem verschijnt en waarin de mens zal moeten leren wat de werkelijke ongehechte liefde vanuit het hart is. Maar de mens in al zijn moeilijke leerprocessen, in al zijn levens, leert liefde vanuit emotie, leert liefde vanuit hechting, leert liefde vanuit verbinding aan dat wat hem of haar afhankelijk maakt.

Doch de werkelijke Christus liefde in de mens is dat wat in zichzelf gelegen is, in het hart. Vanuit het Licht in zichzelf kan dit principe in de mens steeds verder open gaan, zichtbaar worden, maar daar waar de mens zichzelf nog steeds afhankelijk maakt van liefde buiten zichzelf zal hij de liefde in zichzelf niet kunnen voelen. De liefde vanuit zijn eigen wezen, de liefde die hij in de basis van zijn eigen wezen is.

Het Christus-principe, de onvoorwaardelijke Liefde, wat de mens in zijn wezen, in zijn basis, in zijn kern IS. En toch is d?t hetgene waarvoor de geboorte van Jezus plaats heeft gevonden. De mens die nog steeds buiten zichzelf zoekt in deze tijd vergeet dat dat principe van liefde in het hart, het principe is van steeds opnieuw geboren worden.

En daar waar geboorte is, vindt ook een sterven plaats. Want steeds opnieuw, stap voor stap, wanneer de mens de weg van liefde gaat zal hij zien waar hij zijn liefdesdraden aan verbonden had. En daar waar liefde niet zuiver gericht werd vanuit dit Christus-principe, daar zal de mens een stukje sterven. Wanneer hij de geboorte van zijn eigen Christus daarin plaats laat vinden en steeds opnieuw zal de mens zien dat de beweging van binnen naar buiten de beweging is die de mens moet maken, omdat de beweging van binnen naar buiten de beweging is die de mens vanuit zijn wezen naar de vorm toe, naar de materie toe richt.

Omdat de mens zichzelf zal leren zien, omdat de mens daardoor de ander zal zien.

De mens zal zien dat niet alleen de tijd van Kerstmis de tijd van bezinning op dit Christus-principe, op liefde in hem zelf is, maar dat deze bezinning eigenlijk ieder moment in zijn leven een enorm aandeel zal moeten hebben. Wanneer de mens alleen met 2 kerstdagen en 1 kerstavond zichzelf bezint en alleen nog maar bezint in die hele kortdurende momenten dan zal hij zijn wezen daar in deze tijd niet meer genoeg aan hebben.

De mens verloochent daardoor zijn eigen Christus-principe. Het wordt de mensheid gevraagd vanuit de kosmos niet meer te aanbidden, aanbidt niet meer. Aanbidding is een beweging die u maakt naar buiten toe die niet vanuit uw hart gericht is maar een aanbidding is vanuit uw emoties, vanuit een andere lijn van liefde, liefde die niet direct gekoppeld is aan de zuiverheid van uw Zijn.

Leer te zien dat wanneer u de koppeling maakt vanuit uw hart met dat wat u neer wilt zetten vanuit uw Zijn in deze wereld, dat d?t de Christus in u is die u daar handen en voeten geeft.

Etc, etc, etc.

Aart
18 januari 2012, 08:29
Liefde kent de mens vanuit zijn prilste jaren als dat wat hem omringt, als dat wat hij in zichzelf als normaal ervaart en zichzelf daarin herkent als deel van zichzelf.

Maar naarmate de mens volwassen wordt is de liefde in een andere vorm die steeds voor hem verschijnt en waarin de mens zal moeten leren wat de werkelijke ongehechte liefde vanuit het hart is.

Maar de mens in al zijn moeilijke leerprocessen, in al zijn levens, leert liefde vanuit emotie, leert liefde vanuit hechting, leert liefde vanuit verbinding aan dat wat hem of haar afhankelijk maakt.

Doch de werkelijke Christus liefde in de mens is dat wat in zichzelf gelegen is, in het hart.

Vanuit het Licht in zichzelf kan dit principe in de mens steeds verder open gaan, zichtbaar worden, maar daar waar de mens zichzelf nog steeds afhankelijk maakt van liefde buiten zichzelf zal hij de liefde in zichzelf niet kunnen voelen.

De liefde vanuit zijn eigen wezen, de liefde die hij in de basis van zijn eigen wezen is.

Het Christus-principe, de onvoorwaardelijke Liefde, wat de mens in zijn wezen, in zijn basis, in zijn kern IS.

En toch is d?t hetgene waarvoor de geboorte van Jezus plaats heeft gevonden.

De mens die nog steeds buiten zichzelf zoekt in deze tijd vergeet dat dat principe van liefde in het hart, het principe is van steeds opnieuw geboren worden.